Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

14.11.2013 od 17.10 do 19.30  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.     o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména interního lékařství. V posledních dnech jsme dostali od některých ZP již konkrétní návrhy, jak plánují postupovat.

 

-          VZP bude postižené ambulance sama aktivně oslovovat v rámci finanční uzávěrky za rok 2013 s tím, že s nimi bude jednat o konkrétních formách finančního dorovnání.

-          ZPMV bude také postižená ZZ sama aktivně oslovovat s tím, že jim jejich referenční hodnoty nebude přepočítávat podle nového SZV.

-          ČPZP plánuje u postižených ambulancí neuplatnit degresi a být maximálně vstřícná v rámci regulací.

 

Rada SAS vítá vstřícný postoj vyjmenovaných ZP.  S ČPZP bude nadále jednat, neboť navržený postup je sice vstřícný, ale nepomáhá v dostatečné míře. V nejbližší době proběhnou jednání i s ostatními  ZP.

 

2.     o dalším vývoji jednání o nových smlouvách po roce 2015 s VZP. Další setkání  by mělo proběhnout 3.12.2013. Protože se jej má zúčastnit i náměstek generálního ředitele VZP, MUDr. JUDr. Honěk, předpokládáme, že budou projednány i naše požadavky na toleranci tzv. pozitivního lékového listu.

 

3.     o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů. Podle dostupných informací velká novela SZV s „kultivací“ cca 2900 výkonů bude vydána až začátkem roku 2014 s účinností od 1.1.2015. Do konce roku plánuje ale MZ vydat  malou novelu (ve „veřejném zájmu“), v níž bude změněno nebo nově vznikne cca 50 výkonů. MZ bohužel stále trvá na tom, aby PL sdíleli možnost provádět Holtera TK a na až dumpingově nízké bodové hodnotě tohoto výkonu.

 

4.     o tom, že vedení SPL nás oslovilo s žádostí o pokračování jednání o systematizaci kompetencí oborů. Termín schůzky zatím nebyl stanoven

 

5.     o návrhu úhradové vyhlášky na rok 2014, jehož současné znění považuje Rada za nepřijatelné a připravuje připomínky. Připojili jsme se také ke stanovisku KSL, které bylo rozesláno dnes a je také již umístěno na našem webu.

 

6.     o jednání s  vedením ZPMV o pravidlech  vykazování kódů   21510 a 21520. Věc  zatím  není uzavřena, nicméně vedení ZPMV po setkání s vedením  Společnostimyoskeletální medicíny počítá s tím, že refresh kurzy budou jen doporučovány, že nebudou povinné a jejich absolvování nebude vázané na možnost mít (ne)nasmlouvané výše uvedené kódy.

 

7.     o výsledku jednání o problému psychiatrů s úhradou Amisulpridu ze zdravotního pojištění s vedením SÚKLu  24.10.2013.

 

8.     informaci o připravovaném podzimním setkání E.A.N.A. ve Vídni. Schvaluje účast Dr. Medka a Dr. Juliše na tomto jednání.

 

Rada SAS:

 

1)     schvaluje s okamžitou platností nová pravidla financování práce pro SAS:

 

-          hodinovou sazbu paní Forrové mění ze 150,- Kč na hodinu (1.200,- Kč na den) na 200,- Kč na hodinu (1.600,- Kč na den)

-          hodinovou sazbu za zastupování SASu v jednáních mění z 300,- Kč na 350,- Kč.

-          sazba za účast na jednání Rady SAS ze z 300,- Kč mění na 600,- Kč.

 

2)     schvaluje zařazení Dr. Hledíkové do adresáře Rady SASu s právem plné informovanosti a možnosti připomínkovat všechny připravované materiály.

 

3)     pověřuje Dr. Juliše, Dr. Medka, Dr. Vocilkovou a Dr. Šmejkala přípravou pozvání některého předsedy sdružení soukromých lékařů z okolních  zemí na náš sjezd v roce 2014.

 

4)     pověřuje Dr. Jojka tím, aby oslovil právníky s otázkou, jakým způsobem lze ubránit současnou formu spoluúčasti pacientů např. v podobě regulačních poplatků před plánem některých politiků ji zrušit.

 

5)     Pověřuje Dr. Příbáně účastí na semináři k úhradové vyhlášce 20.11.2013.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  12.12. 2013, 9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 12.6.2014.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.