Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů ministru zdravotnictví ČR

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

 

K rukám MUDr. Martina Holcáta, MBA                                          V Praze dne 30. 10. 2013

ministra zdravotnictví ČR

 

 

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR

 

 

Vážený pane ministře,

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) registrovala v posledních dnech informaci, že v rámci tvorby úhradové vyhlášky na rok 2014 plánujete přidat finanční prostředky pouze na péči
v nemocnicích.

    

Dovolujeme si Vás upozornit, že ambulantní sektor trpí významným finančním nedostatkem přinejmenším ve stejné míře jako lůžková zařízení, že i v něm lze registrovat negativní důsledky stále se zvyšujících nákladů (nejen v rámci navýšení DPH) při stagnaci či poklesu úhrad, přičemž ambulantní zdravotnická zařízení na rozdíl od nemocnic nemají šanci získat peníze odjinud, než ze zdravotního pojištění. Na rozdíl od valné většiny lůžkových zařízení nedostávají žádnou finanční podporu od státu, krajů či měst.

  

Z výše uvedených důvodů Vás proto vyzýváme, abyste ani při tvorbě úhradové vyhlášky na rok 2014 ambulance nijak nediskriminoval, tj. možné navýšení úhrad rozdělil rovným dílem všem segmentům. 

     

Máme za to, že jen takový postup – tj. rovný přístup k péči v ambulancích a nemocnicích - by bylo možné označit za systémově správný a v Evropské unii obvyklý.

    

Závěrem Vás dopředu upozorňujeme, že v případě vydání úhradové vyhlášky, která by jednostranně zvýhodňovala jen některý ze segmentů poskytovatelů zdravotní péče, jsme připraveni zahájit masové protesty na celém území ČR.

    

Naši pacienti nesmí trpět nedostatkem péče jen kvůli tomu, že mají onemocnění řešitelné ambulantně.

 

Za Koalici soukromých lékařů:

 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Ilona Hülleová, pověřena řízením Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR