Veřejná výzva Koalice soukromých lékařů zaslaná 16.9.2013 všem zdravotním pojišťovnám a ministru zdravotnictví

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,

e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

 

Veřejná výzva ředitelům zdravotních pojišťoven a ministru zdravotnictví ČR

 

Přijato dne 16. 9. 2013.

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) registrovala v posledních dnech informaci, že zdravotní pojišťovny dostaly od vedení MZ za úkol upravit své zdravotně-pojistné plány tak, aby byly přidány finanční prostředky do nemocnic.

 

Ambulantní sektor trpí letos významným finančním nedostatkem přinejmenším ve stejné míře, jako lůžková zařízení. I v něm registrujeme negativní důsledky stále se zvyšujících nákladů (nejen v rámci navýšení DPH) při stagnaci či poklesu úhrad. KSL proto vyzývá vedení zdravotních pojišťoven i MZ, aby při úpravě svých plánů stejné množství finančních prostředků, jaké přidají nemocnicím, poskytly i ambulancím.

 

Máme za to, že jen takový postup – tj. rovný přístup k ambulancím a nemocnicím - by bylo možné označit za systémově správný a v Evropské unii obvyklý.

 

Naši pacienti nesmějí trpět nedostatkem péče jen kvůli tomu, že mají onemocnění řešitelné ambulantně.

 

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost ČR,

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR