Zápis ze závěrečného jednání DŘ o úhradách na rok 2020,

Zápis ze závěrečného jednání DŘ: /files/files_editor_uploads/zapis_zaverdr20120_19062019.pdf

Závěrečný protokol z DŘ o úhradách na rok 2020: /files/files_editor_uploads/protokol_zaverdr2020_19062019.pdf

Prezenční listina z jednání DŘ 19.6.2019: /files/files_editor_uploads/prezencka_zaver_dr2020_19062019.pdf