MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 22.2.2024)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 v části věnované AS:

 /files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_casti_uhradove_vyhlasky_mz_tykajici_se_as.pdf

Při  posuzování změn hodnot bodů  je třeba vzít v úvahu  i novelu seznamu výkonů pro rok 2024, kde bude v minutové režii a v hodnotě práce nositele výkonů započítaná inflace roku 2022, která byla 15,7 %.

MZ bohužel toto navýšení degradovalo snížením hodnot bodů naprosté většině našich odborností, takže nárůst úhrad mezi lety 2023 a 2024 je jen 2 až 7 % (podle odbornosti), což naprosto neodpovídá raketovému nárůstu všech našich vstupů. 

 

 

Úhradovou  vyhlášku MZ i novelu Seznamu výkonů na rok 2024 najdete pod datem 31.10.2023 na odkazu:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 

Vzorové dodatky jednotlivých ZP pro rok 2023:

 

A) VZP

Pro jednu odbornost:

/files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_as_2024_jedna_odbornost.pdf

Pro více odborností:

/files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_as_2024_vice_odbornosti.pdf

Vzorový dodatek VZP PLUS:

 /files/files_editor_uploads/vzp_plus_amb_vzor_2024.pdf

 

B) VoZP

Stejně jako v minulých letech VoZP nebude vypracovávat dodatek. Úhrady plánuje provádět striktně a jen dle úhradové vyhlášky.

 

C) ČPZP

Vzorový dodatek 2024:

/files/files_editor_uploads/cpzp_dodatek_as_2024.pdf

 

D) OZP

Vzorový dodatek A-LIM 2024:

 /files/files_editor_uploads/ozp_uhrdodatek_2024_alim.pdf

 

E) ZP Škoda

 Dodatek MOP:

/files/files_editor_uploads/zpskoda_as_mop_2024_s_balickem.pdf

Dodatek VOP:

/files/files_editor_uploads/zpskods_as_vop_2024_s_balickem.pdf

 

F) ZPMV

Dodatek VYK:

 /files/files_editor_uploads/zpmv_dodatek_as_2024_vyk.pdf

Dodatek PAU:

/files/files_editor_uploads/zpmv_dodatek_as_2024_pau.pdf

 

G) RBP

Vzorový dodatek 2024:

/files/files_editor_uploads/rbp_dodatekas_2024.pdf