Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 5.11.2023)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 v části věnované AS:

 /files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_casti_uhradove_vyhlasky_mz_tykajici_se_as.pdf

Při  posuzování změn hodnot bodů  je třeba vzít v úvahu  i novelu seznamu výkonů pro rok 2024, kde bude v minutové režii a v hodnotě práce nositele výkonů započítaná inflace roku 2022, která byla 15,7 %.

MZ bohužel toto navýšení degradovalo snížením hodnot bodů naprosté většině našich odborností, takže nárůst úhrad mezi lety 2023 a 2024 je jen 2 až 7 % (podle odbornosti), což naprosto neodpovídá raketovému nárůstu všech našich vstupů. 

 

 

Úhradovou  vyhlášku MZ i novelu Seznamu výkonů na rok 2024 najdete pod datem 31.10.2023 na odkazu:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 

Vzorové dodatky jednotlivých ZP pro rok 2023:

 

A) VZP

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

B) VoZP

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

C) ČPZP

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

D) OZP

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

E) ZP Škoda

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

F) ZPMV

 Dodatek zatím není k dispozici.

 

G) RBP

Dodatek zatím není k dispozici.