Zápis z jednání Rady SAS 8.1.2024

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_0802024.pdf