Zápis z jednání Rady SAS 11.1.2024

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_1101024.pdf