VZP zahájila rozesílání prvního kola vyúčtování roku 2023

Dopis VZP ze 6.3.2024:

 

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání výsledků 1. kola vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2023 (s obdobím odevzdání dávek za rok 2023 do 12/2023) smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Finanční vyúčtování je provedeno dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle vyhlášky č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023.

V případě, že je dle výsledku finančního vypořádání Poskytovatel povinen vracet Pojišťovně přeplatekPojišťovna odloží splatnost tohoto přeplatku až do výsledku druhého kola vyúčtování.

Stejně jako v předchozích letech většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR