Informace ambulantním specialistům č. 5 ze 7.1.2024

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

předem dnešního dopisu se omlouváme za to, že Vám stále neposíláme parametry úhradových dodatků dalších ZP.

Věříme ale, že toho budeme schopni ve velmi krátké době a že naše informace bude pro Vás pozitivní ve smyslu lepších úhradových podmínek, než by to bylo dle úhradové vyhlášky MZ.

 

I my registrujeme námitky, že to navýšení bude malé, že bude nejspíše jen v řádu procent, což asi i tak dopadne.

Rozhodně nás ale takovéto pochybnosti nevedou k tomu, abychom na jednání se ZP rezignovali.

A to i přesto, že kvůli přesunu části peněz i z našeho segmentu do nemocnic na základě podzimní aktivity ČLK/LOKu je letos situace mimořádně komplikovaná.

 

Podobná jednání jsme totiž vedli opakovaně i v minulých letech a vždy jsme nějakého navýšení docílili.

Vždy to bylo v řádu (jenom) jednotek procent, když ale výsledky této naší aktivity nasčítáte, vyjdou Vám minimálně desítky procent, což jsou peníze navíc, které byste bez práce SASu nedostali.

 

Mimo to jsme:

  • s minimálně dvěma ZP (VZP a ZPMV, s ostatními o tom jednáme) již vyjednali, že hodnota PUROo pro vyúčtování úhrad za rok 2023 bude vycházet z Vašich kompletních úhrad roku 2021, tj. nebude ignorovat úpravy úhrad v roce 2021 v rámci  pandemie COVID19 (jinak řečeno, započtení kompenzací do referenční hodnoty PURo mnohým z nás  výrazným způsobem navýší celkové vypočtené příjmy za rok 2023).
  • Vám všem se všemi Vašimi smluvními ZP vyjednali smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné jen za jasně definovaných podmínek. A věřte, že šlo o velmi dlouhá a velmi tvrdá jednání se všemi ZP včetně VZP (většina ostatních segmentů toho i přes velkou snahu nedosáhla).
  • pro Vás všechny na MZ prosadili kompenzace propadu příjmů v obou COVIDových letech, bez nichž by možná některé ambulance AS dnes již nefungovaly.
  • ve spolupráci s MZ pro Vás všechny v době, kdy byl velký nedostatek ochranných pomůcek v rámci pandemie COVID 19, zajistili jejich dodání.
  • v době, kdy ještě nebyl funkční tzv. Centrální registrační systém, jsme zařídili očkování proti koronaviru pro skoro dva a půl tisíce našich členů a jejich zaměstnanců.

Vždy jsme totiž  byli, jsme a budeme na Vaší straně.

Pokud stojíte o to, abychom Vám maximálně účinně pomáhali i nadále, věříte nám a zatím nejste našimi členy nebo jste nám ještě nedali plnou moc pro jednání v DŘ, využijte příloh tohoto mailu.

Dáte-li nám potřebnou sílu, rádi ji využijeme plně jen k Vašemu prospěchu.

 

Očekáváme, že i na tento mail přijde reakce ze strany Dr. Kubka, proto ho vyzýváme, aby v ní:

  • napsal, proč se na jednu stranu chlubí prosazením navýšení hodnoty práce nositelů výkonů v seznamu výkonů, když není schopen prosadit nedotknutelnost hodnoty bodu a v DŘ na rok 2021 dokonce sám navrhl její snížení, což tuto změnu v seznamu výkonů degradovalo.
  • vysvětlil, proč na podzim 2022  aktivně pomáhal LOKu v prosazení navýšení úhrad do nemocnic a když jsme  cestou Rady poskytovatelů prosadili  stejné navýšení všem segmentům, naši aktivitu označil za podraz.
  • uvedl důvody, proč se jako prezident ČLK v rámci všech akcí v posledních 12 letech, v nichž podporoval aktivitu LOKu, spokojil s tím, že výsledkem většiny z nich byl prostý přesun peněz v rámci jednoho balíku všeobecného zdravotního pojištění mezi segmenty, tj. respektoval, že úspěch LOKu vlastně zaplatily ostatní segmenty. Proč nežádal, aby příjmy ostatních segmentů zůstaly nedotčeny a aby požadavky LOKu byly uspokojeny z jiných zdrojů.
  • proč bez diskuse a snahy o modifikaci odmítl nabízenou parciální dohodu VZP pro náš segment v červnu 2023 pro úhrady roku 2024. Už sama nabídka VZP byla lepší, než je dnešní skutečnost daná úhradovou vyhláškou MZ.

Věříme, že odpovědi na tyto otázky zajímají i Vás všechny.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR