Výstupy z úvodního jednání DŘ na rok 2020,

Ověřený zápis z jednání:

/files/files_editor_uploads/overeny_zapis_z_dr_23012019.pdf

Prezenční listina:

/files/files_editor_uploads/prezencni_listina_dr_23012019.pdf

Seznam zástupců poskytovatelů v jednotlivých skupinách, seznam koordinátorů skupin:

/files/files_editor_uploads/dr_evidence_mk_leden_2019.xls

Zpráva Mandátové komise k 22.1.2019:

/files/files_editor_uploads/zprava_mk_zahajeni_dr_22012019.pdf