Dne 26.3.2019 jednala Analytická komise DŘ

Zpráva AKDŘ za rok 2018:

/files/files_editor_uploads/zprava_analyticke_komise_za_rok_2018.pdf

 

Zápis z jednání AKDŘ dne 26.3.2019:

/files/files_editor_uploads/zapis_akdr_26032019.pdf

 

Prezenční listina z jednání AKDŘ dne 26.3.2019:

/files/files_editor_uploads/akdr_prezencni_listina_26032019.pdf

 

Prezentace z jednání AKDŘ dne 26.3.2019:

/files/files_editor_uploads/prezentace_akdr_2019.pdf

 

Finanční náklady a příjmy systému v.z.p. v historických řadách včetně několika jednoduchých statistik a grafů (příloha Zprávy AKDŘ):

/files/files_editor_uploads/tabulky_a_grafy_1_az_11_2018_2p.xlsx

 

Finanční náklady za 1. a 2. pololetí 2018 a za celý rok 2018:

/files/files_editor_uploads/akdr_naklady_2018_1p_2p_slitek.xlsx

 

Produkční ukazatele za 1. a 2. pololetí 2018 a za celý rok 2018 (opraven údaj o počtu zaplacených kódů 09552 + přidán list se slitkem za celý rok 2018); Laboratoře za 1. a 2. pololetí 2018 (počet bodů za jednotlivé (hlavičkové) odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 822 na dokladech 06 v nelůžkových ZZ (segment 1.5):

/files/files_editor_uploads/akdr_produkcni_ukazatele_laboratore_2018_1p_2p_slitek.xlsx