Novinky

29.07.2013

Doporučení Rady SAS k povinným hlášením

Rada SAS registrovala, že ÚZIS v minulých dnech distribuoval dopis ing. Noska, náměstka ministra zdravotnictví, v němž jsme byli upozorněni na povinnost, která nám plyne ze zákona o zdravotních službách, t.j. pravidelně odesílat různá hlášení. Rada SAS upozorňuje, že registrovat se k této povinnosti stačí až před koncem letošního roku. Zároveň Rada SAS doporučuje všechna příslušná povinná hlášení odesílat na zákonem určená místa „analogově“, tj. klasickou poštou. Rada SAS.
VÍCE >
24.07.2013

Výsledkem jednání dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014 v segmentu ambulantní specialisované péče je, bohužel, NEDOHODA.

Jak ale lze číst v příloze, nabídky ze strany ZP byly opravdu nepřijatelné. Několik hodin jsme se snažili v rámci maximální možné vstřícnosti zástupce ZP přesvědčit o nezbytnosti zreálnit jejich návrhy, bohužel bez úspěchu. O našich úhradách v roce 2014 bude tedy rozhodovat MZ
VÍCE >
19.07.2013
21.06.2013

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k vyhlášce MZ 79/2013 Sb

kterým se přihlásila k našemu stanovisku k tomuto dokumentu, které máte k dispozici zde na webu pod datem 18.4.2013
 
VÍCE >
12.05.2013

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2013

včetně stanoviska k návrhu, dle něhož by praktičtí lékaři měli právo provádět holterovskou monitoraci TK a doplňující analýzy k vyhlášce MZ 79/2013 Sb
VÍCE >
19.04.2013

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k záměru zavést jako povinné tzv. pozitivní lékové listy

V příloze čtěte náš názor na pozměňovací návrh poslanců Šťastného a Skalického - parlamentnímu tisku 761
VÍCE >
19.04.2013

Stanovisko Rady SAS k vyhlášce MZ 79/2013 Sb., o pracovně preventivním lékařství

MZ dne 3.4.2013 dle našeho názoru v rozporu se slibem vlády, že bude podporovat malé a střední podnikatele, vydalo vyhlášku, která zavádí jakési paralelní (a reálně v zavedeném systému nepotřebné) zdravotnictví, které bude znamenat jen zbytečné navýšení nákladů všem zaměstnavatelům.
VÍCE >
17.04.2013

Informace o vyhlášce MZ 79/2013 Sb.

která se v návaznosti na zákon o specifických zdravotních službách zabývá pracovně preventivní lékařskou péčí. Vzhledem k tomu, že valná většina z nás je také zaměstnavateli, nezbývá nám než akceptovat podmínky i této vyhlášky, jež vešla v platnost 3.4.2013. V přílohách máte informaci k ní, vzor smlouvy i její kompletní znění. 

1) Příloha č. 1 – informace o vyhlášce 79/2013 Sb
2) Příloha č 2 – vzor smlouvy
3) Příloha č. 3 – kompletní znění vyhlášky…

VÍCE >
13.04.2013

Upozornění ZZ týkající se ordinačních hodin.

Revizní lékaři některých ZP provedli kontrolu ordinačních hodin u ambulantních specialistů. V některých případech byl zjištěn rozdílný údaj o ordinačních hodinách ve smlouvě s pojišťovnou, na www stránkách zdravotnických zařízení a na dveřích pracoviště. Doporučujeme provést si kontrolu. Pokud se Vaše údaje liší, uveďte do souladu. O případné změně doporučujeme informovat všechny Vaše smluvní zdravotní pojišťovny. Předejdete případným problémů. Rada SAS.
VÍCE >
13.04.2013

Revizní lékaři některých ZP provedli kontrolu ordinačních hodin u ambulantních specialistů.

V některých případech byl zjištěn rozdílný údaj o ordinačních hodinách ve smlouvě s pojišťovnou, na www stránkách zdravotnických zařízení a na dveřích pracoviště. Doporučujeme provést si kontrolu. Pokud se Vaše údaje liší, uveďte do souladu. O případné změně doporučujeme informovat všechny Vaše smluvní zdravotní pojišťovny. Předejdete případným problémů. Rada SAS. VÍCE >
13.04.2013

Dopis od vedení VZP Dr. Jojkovi ohledně výše úhrady kódu 09555 (u VZP bude již v roce 2013 výkon hodnocen bodovou hodnotou 1,02 Kč).

Vážený pane doktore, na základě pověření ředitele VZP Vám odpovídám na Váš dotaz k vývoji ve věci kódu 09555: Dne 9.4.2013 proběhla porada ředitelů odboru zdravotní péče regionálních poboček VZP a pracovníků Ústředí VZP a bylo dohodnuto, že výkon 09555, který byl nasmlouván u ambulantních specialistů, bude hrazen v plné hodnotě bodu (nikoliv v sestupné hodnotě). S pozdravem Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče
VÍCE >
10.04.2013

Zápis z jednání zástupců SAS se ZP na půdě MZ 27.2.2013.

V příloze Vám dáváme již všemi účastníky podepsaný zápis z jednání, na němž jsme řešili úhrady v našem segmentu v roce 2013, regulace za rok 2012 a 2013 a prolongaci našich smluv po roce 2015. V současné době jednáme individuálně s jednotlivými ZP o přesném technickém naplnění této dohody. Výsledky budeme průběžně zveřejňovat. Rada SAS
VÍCE >

celkem 450 záznamů na 30 stránkách.