Zápis z jednání Rady SAS 9.3.2017

Kompletní text zápisu je zde: /files/files_editor_uploads/rada_sas_09032017.pdf