Novinky

20.11.2020

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 20.11.2020, 22.00 hod.)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

K datu výše platí, že u:

VZP můžeme vykazovat 09614, 09616, 09513 a psychiatři 35831.

OZP, ZP Škoda a ZPMV můžeme vykazovat kódy 09614, 09616, 09513, 09557 a psychiatři u OZP 35831, u ostatních dvou  35050.

VoZP, ČPZP a RBP můžeme vykazovat jen 09513, 09557 a psychiatři 35050. Možnost pracovat jen s těmito dvěma, resp. třemi výkony považujeme v současné situaci v rámci pandemie COVID 19 za zcela nedostatečné, a to i v případě VoZP a ČPZP, které navýšily hodnotu  výkonu 09513 na 152,- Kč.

VÍCE >
15.11.2020

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2020

Zabývali jsme se zejména našimi úhradami v roce 2020 a 2021 v souvislosti s pandemii onemocnění COVID 19 VÍCE >
11.11.2020

XARELTO 15 a 20 mg - změny úhradových pravidel platné od 1.11.2020

V minulých dnech jsme dostali informaci, že se s platností od 1.11.2020 mění úhradová pravidla pro předpis Xarelta. Dotázali jsme tedy SÚKL, abychom se dověděli, o jaké přesně změny jde. Zajímalo nás také, zda se změny týkají jen Xarelta, či event. i některých jiných NOAKů.

Zde v příloze je kompletní informace, kterou jsme získali.

VÍCE >
04.11.2020

Dopisy krajských úřadů (stav k 4.11.2020)

V posledních dnech se na nás i Vás, jednotlivé lékaře, začaly obracet některé krajské úřady s žádostmi týkajícími se sučasné situace v rámci pandemie COVID 19.

V příloze máte k dispozici jejich dopisy s našimi komentáři. Budou-li přicházet další, budeme je zde postupně (i s komentáři) zveřejňovat.

VÍCE >
02.11.2020

Povinné EET pro lékaře se odsouvá na rok 2023

Dne 2.11.2020 vyšel v Sbírce zákonů zákon 449/2020 Sb., kterým se novelizuje zákon 137/2020 Sb. 

Pro nás, ambulantní specialisty, znamená to, že naše povinnost EET se odsouvá z původního termínu 1.1.2021 na dobu až od 1.1.2023.

VÍCE >
31.10.2020

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2021 (stav k 30.10.2020)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2021 vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na ní a plánu postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Článek budeme, jak je již tradicí, průběžně aktualizovat dle vývoje našich jednání se ZP. Průběžně pak budeme zveřejňovat také doporučení, jak postupovat vůči návrhům jejich jednotlivým úhradovým dodatků.

Všechny zde komentované dodatky pak najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

VÍCE >
31.10.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 30.10.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášku pro rok 2021 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020.

Jakmile budou k dispozici, budeme na tomto místě také  zveřejňovat jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s naším názorem na ní a plánem našeho postupu v jednání se zdravotními pojišťovnami (ZP). 

Jakmile budou k dispozici jednotlivé vzorové dodatky ZP, budeme ten článek průběžně doplňovat jejich rozbory a doporučeními, jak vůči nim postupovat.

VÍCE >
16.10.2020

Výzva ambulantním specialistům, dopis ministru zdravotnictví, tisková zpráva.

Ve výzvě navazujeme na dohodu se zdravotními pojišťovnami z letošního jara, kdy se nám podařilo zachovat neCOVIDovou ambulantní péči se zachováním bezpečí pro pacienty.

V dopise ministru zdravotnictví žádáme vysvětlení jeho výroku v Událostech na ČT 14.10.2020

Tiskovou zprávou oslovujeme naše pacienty.

VÍCE >
11.10.2020

Zápis z jednání Rady SAS 8.10.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména otázkami souvisejícími s pandemii COVID 19 VÍCE >
25.09.2020
17.09.2020

Aktualizované doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 17.9.2020)

pro práci v ambulancích v souvislosti s narůstající intenzitou epidemie COVID 19 zde v příloze.

 

VÍCE >
13.09.2020
01.09.2020

Informace všem ambulantním specialistům ke dni 1.9.2020,

kterou navazujeme na předchozí také souhrnné články.

VÍCE >

celkem 420 záznamů na 28 stránkách.