Novinky

04.09.2016

Zápis z jednání Rady SAS 1.9.2016

včetně doplnění našeho stanoviska k záměru zavést pro soukromé lékaře povinné "stáže" v nemocnicích. Tímto usnesením reagujeme na průběh projednávání návrhu dané změny zdravotním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31.8.2016.  VÍCE >
15.08.2016

Stanovisko Rady SAS k nápadu zavést soukromým lékařům povinnost stážovat v lůžkových zařízeních

Kompletní znění stanoviska k tomuto návrhu, který považujeme za nepřijatelný, najdete v příloze. Žádáme jeho okamžité vypuštění z textu návrhu na změnu zákona 95/2004 Sb. VÍCE >
31.07.2016

Zápis z jednání Rady SAS 28.7.2016

V příloze máte k dispozici zápis z jednání Rady SAS, během něhož jsme se zabývali smlouvami a  úhradami v roce 2017, ale také návrhem "Strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 až 2020", který rozeslalo MZ k připomínkám před několika dny.

Pozitivně jsme zhodnotili dopis premiera, který poslal Koalici soukromých lékařů 18.7.2016. Zejména kvůli slovům o tom, že nebude upřednostňovat lůžkovou péči před ambulantní.

Mimo text zápisu zde tedy máte kompletní znění toho návrhu "Strategie elektronického...." a i dopis premiera.

VÍCE >
10.06.2016

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis

léků, zdravotnických prostředků, ZÚM, ZÚLP a indukované péče.

Ti z Vás, kteří jste v minulých týdnech dostali od ZPMV avízo o regulační srážce, dostanete od ZPMV do dvou týdnů dopis, v němž Vám bude oznámeno, že tato srážka nebude uplatněna.

Podrobnosti k tomuto najdete zde v příloze.

VÍCE >
06.06.2016

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) prezidentu ČLK ze dne 6.6.2016,

v němž  KSL reaguje na nepravdy a zkreslené informace v posledním vydání časopisu Tempus Medicorum a na zápis z poslední porady předsedů OS ČLK v Humpolci. VÍCE >
27.05.2016

Nedohoda v segmentu AS pro rok 2017

Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2017 skončilo v segmentu AS přes naši velkou snahu přistoupit i na velmi hraniční kompromisy nedohodou. VÍCE >
17.05.2016

Otázky Rady SAS k současné mediální kampani ČLK

V příloze Vám dáváme k dispozici stanovisko Rady SAS k mediální kampani, kterou t.č. vede ČLK. Obsahuje i otázky, jež jsme zaslali prezidentu ČLK, MUDr. Kubkovi, s žádostí o písemné odpovědi.

Po více než měsíci jsme od Dr. Kubka dostali odpověď. kterou Vám také dáváme k dispozici v příloze

VÍCE >
15.05.2016

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2016

Kompletní znění zápisu máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
04.05.2016

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k příslibu vládní koalice ze dne 3.5.2016

navýšit lékařům ve státních a krajských nemocnicích od začátku roku 2017 platy o 10%. VÍCE >

celkem 235 záznamů na 16 stránkách.