Novinky

20.09.2019

Pozvánka na sjezd a bulletin SAS září 2019

V příloze Vám dáváme k dispozici pozvánku na náš letošní sjezd a další vydání bulletinu VÍCE >
14.10.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů

k výsledkům jednání Rady poskytovatelů s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví ČR 11.10.2019 VÍCE >
09.10.2019

Nový přístup VZP k úhradě nově nasmlouvaných výkonů (aktualizace k 9.10.2019)

V rámci DŘ o úhradách na rok 2020 se nám s platností již od roku 2019 podařilo dohodnout s VZP to, že nové výkony bude tak, jak je to uvedeno v úhradové vyhlášce MZ, hradit v prvním roce nikoli s omezením dle PUROo, ale volně výkonově. Více čtěte v příloze.... VÍCE >
29.09.2019

Varování před dopisem spol. Registrlekaru.cz

Někteří z Vás nám poslali na vědomí dopis této organizace, v němž je tvrzeno, že součástí bonifikace  našich úhrad pro rok 2020 je prý "umožnění elektronického objednávání pacientů do ordinace".

Jde o zavádějící, resp. neplatnou informaci. Přesný stav je popsán v našem květnovém bulletinu a také zde v příloze.

VÍCE >
20.09.2019

Dobrá zpráva pro ambulantní specialisty pracující ve smluvním vztahu s VZP (Aktualizace k 20.9.2019),

pokud byla a je jejich reálná hodnota bodu (na základě limitu úhradovým vzorcem) v letech 2018 a 2019 nižší, než 1,- Kč. Čtěte v příloze. VÍCE >
15.09.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.9.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména úhradami a návrhy MZ na zrušení DŘ k rámcové smlouvě a změnu jednacího řádu DŘ k úhradám VÍCE >
13.09.2019

Stanovisko Rady SAS k návrhu MZ na novelu zákona 48/97 Sb. a na záměr vydat jednací řád DŘ svou vyhláškou i k mailu prezidenta ČLK. Vyjádření ministra zdravotnictví.

V příloze Vám dáváme k dispozici

1. náš názor na oba dokumenty, které jsme dostali k připomínkám 6.9.2019. Jsme rádi, že vedení MZ již akceptovalo náš návrh obsažený v tomto stanovisku a svolává na 23.9.2019 jednání na MZ, kde nejen nám chce důvody svého postupu vysvětlit. 

2. vyjádření  ministra zdravotnictví k mailu prezidenta ČLK z večera 13.9.2019.

My samozřejmě bráníme své členy, soukromé lékaře.

Ohrazujeme se proti tvrzení prezidenta ČLK v dnešním hromadném mailu, v němž nás nařkl z toho, že útočíme na nemocniční lékaře, protože jim prý nepřejeme lepší podmínky. Jak můžete číst níže ve všech stanoviscích SASu i KSL, jen se bráníme tomu, aby ministr zdravotnictví nepodlehl tlaku odborů, nezrušil výsledky DŘ pro rok 2020 a stejně jako několik jeho předchůdců nepřesměroval neúměrnou většinu financí do nemocnic na úkor soukromých lékařů. Nijak nezpochybňujeme právo nemocničních lékařů na odpovídající podmínky pro jejich práci včetně finančního ohodnocení.

Divíme se, že prezidentu ČLK by takový postup MZ nevadil, že odbory v tom podporuje, čímž soukromé lékaře poškozuje a místo toho nám podsouvá motivace, které v žádném případě nemáme. Naopak jsme rádi, že ministr zdravotnictví i nás ve věci úhrad naší péče de facto před odbory brání.

VÍCE >
29.08.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

a Sdružení soukromých gynekologů k současné snaze zdravotnických odborů zvrátit výsledky DŘ o úhradách na rok 2020 VÍCE >
29.08.2019

Bonifikační programy VZP PLUS DIABETES a VZP PLUS HYPERTENSE

 

VZP spustila dva bonifikační programy:

1. VZP PLUS DIABETES, který se týká praktických lékařů a diabetologů,

2. VZP PLUS HYPERTENSE, který se týká praktických lékařů, internistů a kardiologů.

V příloze máte k dispozici kompletní informace o obou programech a jejich metodiky.

Zájemci o účast na programech se musí své pobočce VZP přihlásit nejpozději do 15.9.2019.

VÍCE >
29.08.2019

Informace ČSSZ k eNeshopence

Přetiskujeme informaci, kterou jsme dostali od ČSSZ k eNeschopenkám. VÍCE >
28.07.2019

Zápis z jednání Rady SAS 25.7.2019,

na němž jsme se mimo jiné zabývali úhradami, reformou primární péče, pravidly pro užívání NOAKů,...zde v příloze. VÍCE >
22.06.2019

Bonifikace v úhradách u poskytovatelů, kde jeden stejný lékař má více odborností nebo působí na více místech (má více IČP)

Obrátilo se na nás několik kolegů, kteří sice pracují v součtu alespoň 30 hodin v 5 dnech v týdnu, resp. 24 hodin ve 4 dnech v týdnu, plní i podmínku časnějšího začátku či pozdějšího konce ordinační doby, tu mají ale rozdělenu do více odborností nebo na více míst, v nichž ordinují, s dotazem, zda mají nárok na bonifikace dle úhradové vyhlášky pro rok 2019 a dohody o úhradách na rok 2020.

Naši korespondenci v této věci se zdravotními pojišťovnami si můžete přečíst v příloze. 

VÍCE >

celkem 367 záznamů na 25 stránkách.