Novinky

08.04.2020

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 8.4.2020, 10.00 hod.)

V příloze najdete aktuální informace (vždy k datu a hodině uvedené výše) po jednotlivých krajích o stavu distribuce ochranných pomůcek.

Poté, co se nám podařilo rozhýbat postupně všechny KÚ k výdeji alespoň nějakých pomůcek, pracujeme trvale ve všude na tom, aby na náš segment nebylo zapomenuto.

Na základě nšeho jednání s MZ od 28.3,2020 byla od 2.4.2020 spuštěna distribuce respirátorů a roušek právě také cestou MZ. Jde o výpomoc, která má v pravidelných týdenních cyklech doplnit dodávky z MV, věříme tedy, že v krátké době již těchto typů pomůcek bude dostatek.

Opakujeme velký dík  všem, kteří  se v této  věci v krajích od pátku 20.3.2020 angažují.

V příloze najdete také zprávy Výzkumného ústav bezpečnosti práce hodnotící respirátory a roušky i článek  s doporučením MZ pro užívání ochrany dýchacích cest z 23.3.2020.

Nově Vám v příloza také dáváme k dispozici seznam výrobců dezinfekce ANTI COVID.

 

VÍCE >
08.04.2020

Společné prohlášení k situaci v českém zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ze dne 8.4.2020 zde v příloze VÍCE >
05.04.2020

Informace o finanční podpoře státu vzhledem k probíhající epidemii - stav k 5.4.2020

V příloze Vám přetiskujeme informace z webů Ministerstva  financí a M inisterstva práce a sociálních věcí ČR o

1.  o faktickém odložení povinnosti odevzdat daňové přiznání za daň z příjmů  fyzických a právnických osob za rok 2019,

2.  o faktickém odložení 3. a 4. vlny EET.

3.  o rozhodnutí vlády týkajícího se placení pojistnéhu u OSVČ

4.  o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ

5.  o programu Antivirus - podpoře zaměstnanosti.

VÍCE >
01.04.2020

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem

zde v příloze. 

Dáváme Vám k dispozici opatření, která jsme pro Vás s nimi vyjednali.

T.č. stav k 1.4.2020, 13.15 hod. -  jsou zde výsledky jednání se všemi ZP.

Současná verze v příloze reaguje na aktualizaci opatření VZP, které také přetiskujeme v plné podobě.

Zároveň přinášíme sumární výklad těch opatření, která se týkají ambulantních specialistů (AS).

Našim členům se tímto omlouváme, že výklad není tentokrát jen pro ně pod heslem. Situace je ale příliš vážná, proto postupujeme t.č. mimořádně otevřeně a naopak žádáme všechny čtenáře, aby v zájmu nás všech dali všem AS ze svého okolí na vědomí, že zde mohou najít tyto informace.

Vedeními několika ZP jsme byli v posledních dnech upozorněni, že se množí stížnosti pacientů na to, že část z nás se pro ně stala nedostupnými.

Velký podíl na tom má jistě  současný režim distribuce ochranných pomůcek, který nás nutí hodně času trávit opakovaně ve frontách na mraze, nikoli v práci. Počítejte ale s tím, že opatření v příloze se snaží být koncipovaná tak, aby nám umožnila být v kontaktu s našimi pacienty, což je, samozřejmě, ze strany ZP kontrolováno a bude jistě i tématem pro jednání o našich konečných úhradách v roce 2020 i úhradách v dalších obdobích.

 

VÍCE >
16.03.2020

Doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 16.3.2020, 12.00 hod.)

v souvislosti s infekcí koronavirem zde v příloze.

Mimo to, prosíme,  věnujte pozornost opatřením VZP, která se nám podařilo vyjednat i pro AS.

Jsou uvedena a průběžně aktualizovaná v článku, který je zde na webu blízko tomuto.

Jednáme, samozřejmě i s ostatními pojišťovnami. Jakmile budeme mít výsledky, ihned je zde zveřejníme.

VÍCE >
15.03.2020

Veřejná výzva Rady SAS v souvislosti se šířením infekce koronavirem,

kterou jsme dnes odeslali předsedovi vlády ČR, ministru zdravotnictví ČR, jeho náměstkovi pro zdravotní péči, hlavnímu hygienikovi, všem zdravotním pojišťovnám a hejtmanům. VÍCE >
15.03.2020

Zápis z jednání Rady SAS 5.3.2020

Mimo jiné jsme se věnovali situaci oboru 302. Původně jsme také formulovali naše požadavky pro DŘ k úhradám na rok 2021. Vzhledem k vývoji situace v souvislosti se šířením infekce koronavirem jsem se 14.3.2020 rozhodli toto usnesení revidovat. VÍCE >
11.03.2020

Informace Magistrátu hl.m. Prahy poskytovatelům zdravotní péče,

kteří působí na území Prahy - sběr požadavků na ochranné pomůcky v rámci šíření koronaviru.

Podobným způsobem prý postupuje i Magistrát Jihlavy.

Věříme, že v krátké době se připojí i ostatní městské a krajské úřady.

VÍCE >
07.03.2020
02.03.2020

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2020 (stav k 2.3.2020)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2019. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS. Jde  o další aktualizaci.

Nově dnes  hlavně hodnotíme již poslední dojednaný dodatek - s VoZP.

Všechny zde komentované dodatky najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

VÍCE >
02.03.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 2.3.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň  zveřejňujeme jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s popisy dodatků ZP a doporučeními, zda je podepsat či nikoli a co málo udělat a do jaké lhůty, abychom jednotlivým bonifikacím opravdu vyhověli, t.j. dosáhli 17%ního navýšení nominální hodnoty naší práce a tedy úhrad  proti roku 2018. 

VÍCE >
27.02.2020

Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

Dnes ráno jsme se dopisem, který zde přetiskujeme, obrátili na ministra zdravotnictví, jeho náměstka pro zdravotní péči a hlavní hygieničku. VÍCE >
23.02.2020

Další aktualizace otevřené informace určené všem ambulantním specialistům

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019 a 13.1.2020, které jsou stále dostupné níže.

VÍCE >

celkem 394 záznamů na 27 stránkách.