Novinky

25.01.2021

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2021 (stav k 25.1.2021)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2021 vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na ní a plánu postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Článek, jak je již tradicí, průběžně aktualizujeme dle vývoje našich jednání se ZP. Průběžně i zveřejňujeme také doporučení, jak postupovat vůči návrhům jejich jednotlivých úhradových dodatků.

Zatím vůči dodatkům ČPZP, ZPŠkoda, OZP  a ZPMV.

22.1.2021 nám poslala informaci k první bonifikaci VZP

Všechny zde komentované dodatky pak najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

Mimo informace v článku na tomto místě zdůrazňujeme:

Nezapomeňte do konce ledna 2021 poslat všem vašim smluvním ZP

- diplomy CŽV všech vašich nositelů výkonů, kteří je mají, 

- místopřísežná prohlášení, že užíváte objednávkový systém ve smyslu třetí bonifikace - vzor toho prohlášení najdete na konci článku v příloze.

VÍCE >
25.01.2021

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 25.1.2021)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášku pro rok 2021 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020.

Zveřejňujeme zde  jednotlivé vzorové dodatky  všech ZP: zatím ZP Škoda, ČPZP, OZP a ZPMV.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s naším názorem na ní, plánem našeho postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami (ZP) a s hodnocením všech již existujících úhradových dodatků včetně doporučení, jak vůči nim postuvat. 

VÍCE >
25.01.2021

Očkování proti koronaviru - informace pro členy SAS- stav k 25.1.2020, 6.30 hod.

V příloze najdete s tímto problémem související dokumenty, doporučení a informace o výsledcích naších jednání.

Článek je průbězně aktualizován, proto sledujte datum a čas v jeho nadpise.

VÍCE >
23.01.2021

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru snad již od 26.1.2021

Jsme rádi, že naše tříměsíční úsilí o změnu očkovací strategie MZ bylo korunováno úspěchem. Ambulantní specialisté v ní budou nově zařazeni nikoli do skupiny 1B, ale 1A,. t.j. do čela, kam patří.

Zároveň se nám podařilo prosadit, aby Centrální objednávací systém obsahoval i rubriku, v níž se bude moci identifikovat zdravotník.  Tímto označením bude posunut v pořadníku dopředu. 

Jako problematické ale vidíme to, že neplatí sliby MZ, že registr bude pro zdravotníky dostupný již od 18.1.2021, resp. 22.1.2021. V současné době se za nejpravděpodobnější termín považuje 26.1.2021. 

Doporučujeme všem, kteří nevyužili (nebo neměli možnost využít) jiné námi zprostředkované cesty a zatím nejsou a chtějí být očkováni, aby se pak ihned  k očkování zaregistrovali.

Další informace v příloze.

VÍCE >
21.01.2021

Bulletin leden 2021

zde v příloze. Jako tradičně jej dostanete i domů klasickou poštovní cestou. VÍCE >
20.01.2021

Výzva ambulantním specialistům k aktivní účasti na procesu očkování občanů ČR (21.1.2021, 12.30 hod.)

Rada SAS na svém jednání 7.1.2021 schválila text této výzvy. Je adresována všem ambulantním specialistům. Snažíme se tím vyjít  vstříct požadavkům krajských úřadů. 

Zároveň najdete v příloze náš dopis všem KÚ o této výzvě z 8.1.2021 a naše doporučení všem zdravotníkům, kteří se rozhodnou výzvu vyslyšet, jak v takovém případě postupovat. K věci se vyjádřila i celá Koalice soukromých lékařů, jejíž jsme součástí.

Postupně zde budeme zveřejňovat konktaktní údaje na všechny KÚ 

VÍCE >
20.01.2021

Nové výkony pro internisty

Novinkou posledních dnů je to, že Svaz ZP (t.j. všechny ZP mimo VZP) schválil na základě žádosti České internistické společnosti pro internisty nové výkony.

Bližší informace k tomu naleznete zde v příloze

VÍCE >
11.01.2021

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 11.1.2021, 17.30 hod.)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

Poslední novinkou je aktualizace opatření VZP č. 54.

Pro distanční péči nadále platí, že u:

VZP můžeme vykazovat 09614, 09616, 09513 a psychiatři 35831.

OZP, ZP Škoda a ZPMV můžeme vykazovat kódy 09614, 09616, 09513, 09557 a psychiatři u OZP 35831, u ostatních dvou  35050.

VoZP, ČPZP a RBP můžeme vykazovat jen 09513, 09557 a psychiatři 35050. Možnost pracovat jen s těmito dvěma, resp. třemi výkony považujeme v současné situaci v rámci pandemie COVID 19 za zcela nedostatečné, a to i v případě VoZP a ČPZP, které navýšily hodnotu  výkonu 09513 na 152,- Kč.

VÍCE >
11.01.2021

Zápis z jednání Rady SAS 7.1.2021

zde v příloze.

Zabývali jsme se zejména očkováním proti koronaviru (hlavně z hlediska přednostního práva AS být očkován i jejich možnostmi se aktivně zapojit do procesu očkování ostatních občanů ČR), našimi úhradami za rok 2020 a v roce 2021, ale také např. návrhem na změnu pravidel pro tzv. interní audit.

K zápisu přikládáme i stanovisko Koalice soukromých lékařů právě k tomu internímu auditu.

 

VÍCE >
09.01.2021

Údajný zákaz očkování zdravotníků mimo COVID jednotky

Na TV Prima zazněla večer 8.1.2021 informace, že ministr zdravotnictví zastavil očkování všech zdravotníků, kteří nepracují na tzv. COVID jednotkách. Nezpochybňujeme, že COVID jednotky jsou z hlediska nákazy pro zdravotníky nejvíce rizikové, t.j. tito lidé jistě mají být proočkováni jako první.

Na druhou stranu na základě zhodnocení  míry nemocnosti ostatních skupin zdravotníků a  obsahu jejich práce bychom takové rozhodnutí ministra považovali za velmi špatné, situaci v rámci pandemie COVID19 spíše zhoršující.

Proto jsme 9.1.2021 poslali ministrovi zdravotnictví dopis. V příloze jej máte k dospozici včetně jeho odpovědi.

Jsme rádi, že jde nejspíše o "novinářskou kachnu".

 

VÍCE >
09.01.2021

Odměny zdravotníkům za práci během pandemie COVID 19

Velmi si vážíme práce kolegyň a kolegů na tzv. COVID jednotkách. Souhlasíme s tím, že mají být maximálním možným způsobem odměněni.

Zároveň ale registrujeme, že odměny za práci během první vlny pandemie dostali i jiní nemocniční pracovníci, nikoli však zdravotníci z mimonemocničních ambulancí, ačkoli obsah jejich práce a míra rizika nákazy koronavirem jsou zcela srovnatelné.

VÍCE >
04.01.2021

Informace k nabídce dodatku ke smlouvě (úpravě délky její platnosti) od VoZP - stav k 4.1.2020

V listopadu až prosinci 2020 dostala část ambulatních specialistů nabídku dodatku VoZP. Šlo o úpravu článku V. této smlouvy, t.j. doby jejího trvání.

V příloze k tomu najdete kompletní informaci. 

VÍCE >
13.12.2020

Zápis z jednání Rady SAS 10.12.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší péče, a to jak v roce 2020, tak 2021. VÍCE >

celkem 435 záznamů na 29 stránkách.