Novinky

20.05.2020

Jednání o konečné podobě úhrad naší péče v roce 2020 (stav k 20.5.2020)

Zde v příloze Vám dáváme k dispozici aktuální informace z jednání o řešení tohoto problému.

VÍCE >
27.05.2020

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 27.5.2020)

zde v příloze. 

Článek je aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

VÍCE >
26.05.2020

Informace z dohodovacího řízení o úhradách na rok 2021 (k datu 26.5.2020)

Dne 21.5.2020 proběhlo zatím poslední jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS s pojišťovnami v rámci DŘ k úhradám na rok 2021.

K tomuto datu jsme nenašli shodu se ZP na řešení našich úhrad v příštím roce, takže výsledkem jednání je NEDOHODA.

Pokud nedojde k dohodě (již, vyjdeme-li ze znění jednacího řádu DŘ, v mimořádném režimu) do 19.6.2020, bude o financích pro náš segment v roce 2021 rozhodovat MZ.

 

VÍCE >
26.05.2020

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 26.5.2020)

25.5.2020 byla ukončena centrální distribuce osobních ochranných pomůcek z MZ i MV.

Ještě jednou i touto cestou děkujeme všem, kteří s ní v krajích pomohli.

V příloze nyní najdete doporučení MZ k ochraně dýchacích cest, materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce týkající se respirátorů a také seznam výrobců dezinfekce ANTI COVID včetně všech kontaktů na ně. V nejbližsí době plánujeme článek doplnit i o kontakty na osvědčené prodejce ostatních ochranných pomůcek.

VÍCE >
20.05.2020

Pozitivní informace ZPMV k vyúčtování roku 2019

V příloze můžete číst dopis zdravotní ředitelky ZPMV z 20.5.2020, který o tomto informuje. VÍCE >
11.05.2020

Informace o finanční podpoře státu vzhledem k probíhající epidemii - stav k 11.5.2020

V příloze Vám přetiskujeme informace z webů Ministerstva  financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o

1.  o faktickém odložení povinnosti odevzdat daňové přiznání za daň z příjmů  fyzických a právnických osob za rok 2019,

2.  o faktickém odložení 3. a 4. vlny EET.

3.  o rozhodnutí vlády týkajícího se placení pojistnéhu u OSVČ

4.  o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ - zde jsme doplnili 11.5.2020 aktuální informaci.

5.  o programu Antivirus - podpoře zaměstnanosti - tuto část jsme k datu 20.4.2020 doplnili doporučením, jak postupovat a 28.4.2020 informací vyplývající z prodloužení tohoto programu i na květen 2020.

VÍCE >
10.05.2020
04.05.2020

Stanovisko Rady SAS k návrhu vedení ČLK navýšit ohodnocení práce nositelů výkonů

v Seznamu výkonů o 20% zde v příloze.

Toto stanovisko jsme přijali 23.2.2020. Od té doby permanentně jednáme na všech úrovních jak o pozitivních změnách seznamu výkonů, tak o navýšení našich úhrad, v poslední době v souvislosti s pandemií i o dalších otázkách klíčových pro ekonomiku našich ambulancí.

Jde nám především o reálnou pomoc AS, nikoli jen o občasné s nikým neprojednané obsahově nedotažené "výstřely", které mají možná sloužit jen k pokusům o následnou kritiku těch, kteří s nimi rovnou slepě nesouhlasí.

VÍCE >
26.04.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.4.2020

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z našeho jednání 23.4.2020. Zabývali jsme se zejména současnou situací, návrhy na financování naší péče v roce 2020 a 2021.

Vydali jsme také naléhavé upozornění všem AS, které je přílohou č. 2 zápisu.

VÍCE >
25.04.2020

Několik odkazů na články v Medical Tribune

Víme, že ne každý z Vás pravidelně sleduje stránky Medical Tribune. 

V příloze jsme si dovolili umístit několik odkazů na snad zajímavé rozhovory k současné situaci.

VÍCE >
24.04.2020

Aktualizované doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 23.4.2020)

v souvislosti s vývojem šíření infekce koronavirem zde v příloze.

Mimo to, prosíme,  věnujte pozornost opatřením ZP, která se nám podařilo vyjednat i pro AS.

Jsou uvedena a průběžně aktualizovaná v článku, který je zde na webu blízko tomuto.

 

VÍCE >
08.04.2020

Společné prohlášení k situaci v českém zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ze dne 8.4.2020 zde v příloze VÍCE >
15.03.2020

Veřejná výzva Rady SAS v souvislosti se šířením infekce koronavirem,

kterou jsme dnes odeslali předsedovi vlády ČR, ministru zdravotnictví ČR, jeho náměstkovi pro zdravotní péči, hlavnímu hygienikovi, všem zdravotním pojišťovnám a hejtmanům. VÍCE >
15.03.2020

Zápis z jednání Rady SAS 5.3.2020

Mimo jiné jsme se věnovali situaci oboru 302. Původně jsme také formulovali naše požadavky pro DŘ k úhradám na rok 2021. Vzhledem k vývoji situace v souvislosti se šířením infekce koronavirem jsem se 14.3.2020 rozhodli toto usnesení revidovat. VÍCE >
11.03.2020

Informace Magistrátu hl.m. Prahy poskytovatelům zdravotní péče,

kteří působí na území Prahy - sběr požadavků na ochranné pomůcky v rámci šíření koronaviru.

Podobným způsobem prý postupuje i Magistrát Jihlavy.

Věříme, že v krátké době se připojí i ostatní městské a krajské úřady.

VÍCE >

celkem 400 záznamů na 27 stránkách.