Novinky

05.12.2019

Připomínky Rady SAS k návrhu zákona o e.health.

V druhé polovině listopadu nám byl z MZ v rámci připomínkového řízení zaslán návrh zákona o e.health. Naše připomínky i samotný návrh MZ, k němuž se vyjadřujeme, najdete zde v příloze. VÍCE >
27.11.2019

Informace o Portálu zdravotních pojišťoven

Na našem letošním sjezdu nám zástupci Svazu zdravotních pojišťoven slíbili aktuální informaci k jejich Portálu, zejména ke způsobu přihlašování se na něj. Najdete ji zde v příloze. VÍCE >
26.11.2019

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2020 (stav k 26.11.2019)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2019. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS. Jde již o první aktualizaci, v níž ale proti verzi z 31.10.2019 na základě upozornění jednoho našeho člena opravujeme jeden z údajů týkajících se bonifikací. Jak je již naší tradicí, budeme tento článek dále  průběžně doplňovat o další informace včetně posouzení nabídek vzorových dodatků ZP, jakmile budou k dispozici.

VÍCE >
09.11.2019

Usnesení sjezdu SAS 2019, další pozitivní informace od VZP

8.11.2019 proběhl v Kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy letošní sjezd SAS. V příloze máte k dispozici kompletní znění jeho usnesení a informaci, kterou na sjezdu přednesl generální ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek. VÍCE >
05.11.2019

Dobrá zpráva pro ambulantní specialisty pracující ve smluvním vztahu s VZP a ČPZP (Aktualizace k 5.11.2019),

pokud mají podepsané úhradové dodatky byla a je jejich reálná hodnota bodu (na základě limitu úhradovým vzorcem) v případě VZP v letech 2018 a  2019, u ČPZP v roce 2019 nižší, než 1,- Kč.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
31.10.2019

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.10.2019)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň, jakmile budou k dispozici,  zde zveřejním jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky, který budeme průběžně doplňovat o doporučení, zda podepsat dodatky ZP či nikoli. 

VÍCE >
29.10.2019

Veřejná výzva prezidentu České lékařské komory,

kterou mu v reakci na jeho mediální aktivity týkající se organizací zastupujících soukromé lékaře poslali jejich představitelé VÍCE >
21.10.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů

k výsledkům jednání Rady poskytovatelů s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví ČR 11.10.2019 a reakce na nepravdy obsažené v mailu, který byl z adresy ČLK distribuován 21.10.2019. VÍCE >
09.10.2019

Nový přístup VZP k úhradě nově nasmlouvaných výkonů (aktualizace k 9.10.2019)

V rámci DŘ o úhradách na rok 2020 se nám s platností již od roku 2019 podařilo dohodnout s VZP to, že nové výkony bude tak, jak je to uvedeno v úhradové vyhlášce MZ, hradit v prvním roce nikoli s omezením dle PUROo, ale volně výkonově. Více čtěte v příloze.... VÍCE >
29.09.2019

Varování před dopisem spol. Registrlekaru.cz

Někteří z Vás nám poslali na vědomí dopis této organizace, v němž je tvrzeno, že součástí bonifikace  našich úhrad pro rok 2020 je prý "umožnění elektronického objednávání pacientů do ordinace".

Jde o zavádějící, resp. neplatnou informaci. Přesný stav je popsán v našem květnovém bulletinu a také zde v příloze.

VÍCE >
20.09.2019

Pozvánka na sjezd a bulletin SAS září 2019

V příloze Vám dáváme k dispozici pozvánku na náš letošní sjezd a další vydání bulletinu VÍCE >
15.09.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.9.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména úhradami a návrhy MZ na zrušení DŘ k rámcové smlouvě a změnu jednacího řádu DŘ k úhradám VÍCE >

celkem 375 záznamů na 25 stránkách.