Novinky

23.07.2021

Kompenzační vyhláška pro rok 2021 (aktualizovaná informace k 23.7.2021)

vyšla ve Sbírce zákonů 30.6.2021. Svým charakterem jednak navazuje na kompenzační vyhlášku pro rok 2020 a jednak mění některé parametry úhradové vyhlášky pro rok 2021.

23.7.2021 jsme doplnili informaci VZP k vyplácení odměn školencům/rezidentům.

Více v příloze.

VÍCE >
26.07.2021
02.07.2021

IKEM hledá lékaře pro nové očkovací centrum v OC Chodov v Praze 4,

které má být otevřeno od 13.7.2021. Další informace zde v příloze. VÍCE >
14.06.2021

Novela kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 27.4.2021 - aktualizovaná informace k datu 14.6.2021

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 upravuje/zlepšuje pro ty odbornosti AS, které měly v roce 2020 větší propad bodové produkce, než byl předpoklad na konci 1. pololetí 2020, kdy vyšla její původní varianta, hodnoty bodu.

Zároveň nastavuje pravidla pro odměny všech v ambulancích pracujících zdravotníků za jejich práci během druhé vlny pandemie COVID 19, t.j. během 4. čtvrtĺetí 2020.

Právě k tomuto bodu vám dáváme k 19.5., 21.5., 4. a 9.6.2021 nové informace - viz červené texty v příloze - DOPORUČUJEME SI JE PŘEČÍST.

Mimo to Vám zde 11.6.2021 dáváme k dispozici vzor dopisu VZP, který bychom všichni měli v krátké době dostat:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_dopisu_doplneni_odmen_za_2020_11062021.pdf

 

Ostatní ZP nám poslali informaci k témuž tématu 14.6.2021:

/files/files_editor_uploads/informace_svazu_zp_k_oprave_priloh_2_14062021.pdf

 

Více informací je zde v příloze.

VÍCE >
09.06.2021

Národní očkovací centrum v O2 Universum hledá lékaře

Cestou OS ČLK Praha 6 jsme dostali tento požadavek. Kompletní dopis je zde v příloze. VÍCE >
07.06.2021
27.05.2021

Výsledek dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS na rok 2022

26.5.2021 proběhlo poslední jednání  mezi zástupci poskytovatelů a ZP o  úhradách v našem segmentu pro rok 2022. Výsledkem je nedohoda. 

V příloze máte k dispozici protokol z jednání i jednotlivé návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Závěrečné jednání DŘ na MZ má proběhnout 18.6.2021. Pokud někdo z účastníků do té doby přijde s nějakým dalším návrhem, je stále čas o něm jednat.

 

VÍCE >
20.05.2021

Bulletin květen 2021

zde v příloze. Zabýváme se v něm všemi t.č. aktuálními otázkami. VÍCE >
13.05.2021

Očkování chronických pacientů proti koronaviru (aktualizace ke dni 13.5.2021, 18.00 hod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR vytvořilo MZ metodiku postupu očkování chronických pacientů proti koronaviru včetně diagnóz, kterých se to v tomto kole bude týkat, kterou 1.4.2021 a následně 9.4. a 26.4.2021 aktualizovalo.

V příloze najdou ambulantní specialisté  informace, zda se to  týká jejich oborů a v případě, že ano, jak mají postupovat.

Článek obsahuje i informace pro pacienty. Dne 10.4.2021 jsme doplnili i aktualizovaný leták právě pro pacienty.

K 26.4.2021 aktualizovalo MZ seznam diagnóz - nově jsou upravena/rozšířena pravidla pro očkování diabetiků.

13.5.2021 prodloužilo MZ platnost kódů všem skupinám chronických pacientů do 15.6.2021.

 

VÍCE >
09.05.2021

Zápis z jednání Rady SAS 6.5.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména našimi úhradami za rok 2020, 2021 a na rok 2022.  Pozornost jsme věnovali i novele kompenzační vyhlášce za rok 2020. VÍCE >
14.04.2021

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 14.4.2021)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

Poslední novinkou je změna úhrady výkonu 09513 VoZP od 12.4.2021, kdy snížila jeho hodnotu na 76 bodů.

Pro distanční péči nadále platí, že u:

VZP můžeme vykazovat 09614, 09616, 09513 a psychiatři 35831.

OZP, ZP Škoda a ZPMV můžeme vykazovat kódy 09614, 09616, 09513, 09557 a psychiatři u OZP 35831, u ostatních dvou  35050.

VoZP, ČPZP a RBP můžeme vykazovat jen 09513, 09557 a psychiatři 35050. Možnost pracovat jen s těmito dvěma, resp. třemi výkony považujeme v současné situaci v rámci pandemie COVID 19 za zcela nedostatečné, a to i v případě ČPZP, která navýšila hodnotu  výkonu 09513 na 152,- Kč.

VÍCE >
11.04.2021

Zápis z jednání Rady SAS 8.4.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší práce v letech 2020, 2021 a 2022 a očkováním chronických pacientů. VÍCE >
25.03.2021

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2021 (stav k 25.3.2021)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2021 vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na ní a plánu postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Článek jsme tentokrát nejen zaktualizovali, ale také zrevidovali, aby byl maximálně přehledný. S ohledem na vývoj situace v jednáních o kompenzační vyhlášce jsme zaktualizovali i doporučení týkající se podpisů dodatků jednotlivých ZP

Všechny zde komentované dodatky pak najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

Věříme, že na základě našeho upozornění jste nezapomněli do konce ledna 2021 poslat všem vašim smluvním ZP

- diplomy CŽV všech vašich nositelů výkonů, kteří je mají, 

- místopřísežná prohlášení, že užíváte objednávkový systém ve smyslu třetí bonifikace - vzor toho prohlášení najdete na konci článku v příloze.

VÍCE >

celkem 458 záznamů na 31 stránkách.