Novinky

27.10.2020

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 27.10.2020, 14.00 hod.)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

VÍCE >
27.10.2020

Dopisy krajských úřadů (stav k 27.10.2020)

V posledních dnech se na nás i Vás, jednotlivé lékaře, začaly obracet některé krajském úřady s žádostmi týkajícími se sučasné situace v rámci pandemie COVID 19.

V příloze máte k dispozici jejich dopisy s našimi komentáři. Budou-li přicházet další, budeme je zde postupně (i s komentáři) zveřejňovat.

VÍCE >
16.10.2020

Výzva ambulantním specialistům, dopis ministru zdravotnictví, tisková zpráva.

Ve výzvě navazujeme na dohodu se zdravotními pojišťovnami z letošního jara, kdy se nám podařilo zachovat neCOVIDovou ambulantní péči se zachováním bezpečí pro pacienty.

V dopise ministru zdravotnictví žádáme vysvětlení jeho výroku v Událostech na ČT 14.10.2020

Tiskovou zprávou oslovujeme naše pacienty.

VÍCE >
11.10.2020

Zápis z jednání Rady SAS 8.10.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména otázkami souvisejícími s pandemii COVID 19 VÍCE >
25.09.2020
17.09.2020

Aktualizované doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 17.9.2020)

pro práci v ambulancích v souvislosti s narůstající intenzitou epidemie COVID 19 zde v příloze.

 

VÍCE >
13.09.2020
01.09.2020

Informace všem ambulantním specialistům ke dni 1.9.2020,

kterou navazujeme na předchozí také souhrnné články.

VÍCE >
23.08.2020

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 23.8.2020)

25.5.2020 byla ukončena centrální distribuce osobních ochranných pomůcek z MZ i MV.

Ještě jednou i touto cestou děkujeme všem, kteří s ní v krajích pomohli.

V příloze nyní najdete doporučení MZ k ochraně dýchacích cest, materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce týkající se respirátorů a také seznam výrobců dezinfekce ANTI COVID včetně všech kontaktů na ně a i první kontakty na  prodejce ostatních ochranných pomůcek, které vy sami doporučujete kolegům.

VÍCE >
14.08.2020

Tisková zpráva SAS k situaci ambulantních specialistů (13.8.2020)

Ambulantní specialisté přišli během 8 let o 15 miliard korun. Díky pandemii jim klesly příjmy o 66 %.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
26.07.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.7.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména aktuální situací v souvislosti s onemocněním COVID 19 a pravidly pro distanční péči, kde jsme prakticky zcela ve shodě se Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství. VÍCE >
23.07.2020

Kompenzační vyhláška MZ pro rok 2020 (stav k 23.7.2020)

Po sice dlouhých a tvrdých, nicméně věcných jednáních s vedením MZ vycházejících z platných dat a snad reálných odhadů dalšího vývoje se nám podařilo vyjednat pro ambulantní specialisty takové znění kompenzační vyhlášky pro letošní rok, které zabrání finančnímu ohrožení našeho segmentu, jehož jsme se původně obávali.

Jsme potěšeni, že stejné podmínky platí i pro ambulance nemocnic, t.j. že jsme tím pomohli i jim, resp. jejich pacientům.

I na tomto místě děkujeme vedení MZ za věcný přístup a vstřícnost zejména v závěrečné fázi jednání.

Konečné znění kompenzační vyhlášky pro rok 2020 (AS se týkají strany 46 až 55):

/files/files_editor_uploads/kompenzační_vyhláška_final_do_sbirky.pdf

Členové SAS, klikněte, prosíme,  na slovo "více" níže. V příloze máte k dispozici podrobný popis změn, které se vás v rámci kompenzační vyhlášky letos týkají, a to  včetně doporučení, jak postupovat při vyúčtování za měsíc červen a následující období i jak se postavit k dosavadním předběžným platbám.

Kliknutín na slovo "více" se dostanete  i k popisu postupů, které užijí jednotlivé zdravotní pojišťovny v úhradách naší péče včetně konečného vyúčtování za celý rok 2020.

VÍCE >

celkem 415 záznamů na 28 stránkách.