Novinky

23.02.2020

Další aktualizace otevřené informace určené všem ambulantním specialistům

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019 a 13.1.2020, které jsou stále dostupné níže.

VÍCE >
27.02.2020

Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

Dnes ráno jsme se dopisem, který zde přetiskujeme, obrátili na ministra zdravotnictví, jeho náměstka pro zdravotní péči a hlavní hygieničku. VÍCE >
09.02.2020
06.02.2020

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2020 (stav k 6.2.2020)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2019. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS. Jde  o další aktualizaci.

Nově dnes  hlavně hodnotíme návrh vzorového dodatku  RBP.

Článek budeme dále  průběžně doplňovat o další informace včetně posouzení nabídky již posledního zbývajícího dodatku   VoZP, jakmile s ní ukončíme jednání o něm.

Všechny zde komentované dodatky najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

VÍCE >
06.02.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 6.2.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň  zveřejňujeme jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. Jde již o všechny dodatky mimo VoZP, s níž ještě jednáme.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky, který  průběžně doplňujeme o popisy dodatků ZP a doporučení, zda je podepsat či nikoli a co málo udělat a do jaké lhůty, abychom jednotlivým bonifikacím opravdu vyhověli, t.j. dosáhli 17%ního navýšení nominální hodnoty naší práce a tedy úhrad  proti roku 2018. 

VÍCE >
19.01.2020

Bulletin leden 2020

Zde v příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu.

Jak jsme avízovali, jde zejména o informace, co málo a do kdy je třeba udělat, abyste o žádnou bonifikaci nepřišli, resp. abyste maximalizovali své letošní tržby nikoli spekulací či upracováním se, ale navýšením jednotkové ceny Vaší práce.

VÍCE >
19.01.2020

Bonifikační programy VZP PLUS DIABETES a VZP PLUS HYPERTENSE pro roky 2019 a 2020 (aktualizace ke dni 19.1.2020)

Již v srpnu 2019 spustila VZP dva bonifikační programy, které budou v modifikované podobě nabízeny i v roce 2020:

1. VZP PLUS DIABETES, který se týká praktických lékařů, internistů  a diabetologů,

2. VZP PLUS HYPERTENSE, který se týká praktických lékařů, internistů a kardiologů.

V příloze máte k dispozici kompletní informace o obou programech a jejich metodiky.

VÍCE >
13.01.2020

Aktualizovaná otevřená informace pro ambulantní specialisty,

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alepspoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019, která je stále dostupná níže.

VÍCE >
12.01.2020
17.12.2019

Informace MZ o nových pravidlech pro předpis léků na recept od roku 2020

Zde Vám dáváme k dispozici informaci, která nám právě přišla. VÍCE >
16.12.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.12.2019

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami v roce 2020 a také e.neschopenkou.

Přílohou zápisu je i text předžalobní výzvy, která již byla odeslána prezidentu ČLK na základě toho, že nijak nereagoval na naši dřívější otevřenou výzvu a pokračuje v útocích proti nám s nepravidivými argumenty.

Informace k tomuto problému najdete i v článku pod datem 29.10.2019 na tomto webu.

 

VÍCE >
05.12.2019

Připomínky Rady SAS k návrhu zákona o e.health.

V druhé polovině listopadu nám byl z MZ v rámci připomínkového řízení zaslán návrh zákona o e.health. Naše připomínky i samotný návrh MZ, k němuž se vyjadřujeme, najdete zde v příloze. VÍCE >
27.11.2019

Informace o Portálu zdravotních pojišťoven

Na našem letošním sjezdu nám zástupci Svazu zdravotních pojišťoven slíbili aktuální informaci k jejich Portálu, zejména ke způsobu přihlašování se na něj. Najdete ji zde v příloze. VÍCE >

celkem 384 záznamů na 26 stránkách.