Novinky

20.01.2017

Korespondence s registrlekaru.cz

V zápise z jednání Rady SAS jsme Vás upozornili na registrlekaru.cz. Někteří z Vás na základě toho již požádali o výmaz z jejich databáze. Podle toho, co nám píšete, dostala minimálně část z Vás sice negativní odpověď, Váš  profil byl ale na příslušném webu převeden z 1. osoby na 3. a byl u Vás vždy  zrušen ten internetový systém objednávání pacientů.

Vaše  konání mělo tedy alespoň tento pozitivní dopad.

Se správcem toho registru si píšeme i my. Jak si můžete přečít, pohrozil nám, že tuto komunikaci zveřejní. Rozhodli jsme se  tedy ho předejít. Viz příloha.

VÍCE >
18.01.2017

Informace zejména pro kardiology, internisty a neurology

V příloze máte k dispozici  zápis z jednání s VZP, v němž jsme se snažili utřídit pravidla pro předpis nových antikoagulancií za účelem zabránění zbytečným potížím při revizích předpisu těchto léků.

Původně šlo o jednání 22.4.2015 (SAS, VZP a Česká kardiologická společnost) a 2.7.2015 (VZP a ČKS), na něž později navázala jednání VZP se společnostmi neurologickou a angiologickou.

To je také důvod, proč zde nejdříve byly zápisy dva a dnes je jen jeden - souhrnný.

Jednání s ostatními zdravotními pojišťovnami se zatím nedaří iniciovat.

VÍCE >
16.01.2017

Dopis Koalice soukromých lékařů poslancům Parlamentu ČR,

který se týká právě projednávané novely zákona 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů VÍCE >
15.01.2017

Zápis z jednání Rady SAS 12.1.2017

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z dalšího jednání Rady SAS. Mimo jiné, prosíme, věnujte pozornost informaci od webu registrlekaru.cz. VÍCE >
15.01.2017

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2017 (stav ke dni 16.1.2017)

V příloze máte k dispozici aktuální verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2017. Proti dřívější podobě článku je zde již hodnocení (mimo VZP, ČPZP, OZP, ZPŠ a ZPMV) i návrhu  VoZP.  V případě  VZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ a OZP jde  o texty pro naprostou většinu  AS lepší, než vyhláška MZ, t.j. doporučujeme jej podepsat.

V případě ZPMV podpis NEDOPORUČUJEME.

Podrobný popis jednotlivých návrhů i  vysvětlení našich doporučení  najdete v příloze.

Nadále  platí i naše doporučení nepodepisovat dodatek, pokud bude ve znění té přílohy č. 3 vyhlášky MZ, t.j. v tom smyslu, který rozebíráme zde v příloze.

 

 

VÍCE >
15.01.2017

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2017 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 16.1.2017)

Stejně jako každý rok Vám v tomto článku chceme dát přehled o základních pravidlech úhradové vyhlášky MZ pro rok 2017 a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP spolu se základním doporučením, jak se k nim postavit.

Členům  SAS poskytujeme v jiném článku ("Co dělat...") rozbor podstatně podrobnější.

V této chvíli jsou ukočená jednání s VZP,  VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ  a ZPMV.

Z nich k podpisu

- doporučujeme: VZP, VoZP, OZP, ZPŠ a ČPZP - jejich návrhy  jsou pro naprostou většinu AS lepší, než vyhláška MZ. Pokud se obáváte, že nepatříte k té většině, prostudujte si podrobně popisy jednotlivých dodatků v článku "Co dělat s úhradovými dodatky..."

- NEDOPORUČUJEME: ZPMV (podrobné vysvětlení proč, je také v článku "Co dělat s úhradovými dodatky...")

 

VÍCE >
05.01.2017

Bulletin leden 2017

Jako tradičně i letos hned na začátku roku Vám dáváme k dispozici bulletin se souhrnem všech aktuálních důležitých informací VÍCE >
11.12.2016
01.12.2016

Dopis premierovi ČR,

kterým reagujeme na změnu obsazení postu ministra zdravotnictví ČR VÍCE >
11.11.2016

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 11.11.2015)

Předpokládáme, že nové smlouvy máte již se všemi svými smluvními ZP vzájemně odsouhlasené a podepsané.

Tento článek jsme zaktualizovali, abychom Vám dali na vědomí, že ZPŠ provedla významné změny v systému překlopení přílohy č. 2 na Portálu ZP. Tento je t.č. již natolik přátelský  a jednoduchý, že Vám s klidným svědomím můžeme doporučit jej použít a svou vlastní přílohu č. 2 v něm překlopit (sami nebo s pomocí pracovníka call-centra ZPŠ) do elektronické podoby.

ZPŠ v té souvislosti nabídla dodatek, kterým termín pro překlopení přílohy č. 2 (se zachováním doby neurčité) posouvá z konce roku 2016 na konec roku 2020. Bude-li ve vzorovím znění,   doporučujeme Vám jej akceptovat.

S VoZP o přesném termínu, do kdy by mělo být hotové překlopení, ještě jednáme.

VÍCE >
11.11.2016

Co dělat s úhradovými dodatky pro rok 2016 (stav k 11.11.2016)

Upozorňujeme, že tento článek je poslední verzí  doporučení týkajícího se  vyhlášky  MZ 273/2015 Sb. neboli úhradové vyhláška pro rok 2016.

Ostatní viz příloha.

VÍCE >
11.11.2016

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 11.11.2016)

Předpokládáme, že úhradové dodatky pro rok 2016 máte již dávno podepsané. Pro rok 2016 jsme doporučovali všechny dodatky mimo ten od RBP "s nákupem" podepsat.

Tento článek jsme zaktualizovali vzhledem k tomu, že v posledních dnech distribuuje OZP dodatek ke svému úhradovému  dodatku, t.j. cítíme potřebu Vám dát na vědomí jeho vzorový text.

VÍCE >
07.11.2016

Bulletin listopad 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání bulletinu, který k Vám také míří klasickou poštou. Mimo informace v něm obsažené, prosíme, věnujte pozornost i anketě. VÍCE >
02.11.2016

Ohlásila se vám kontrola z inspektorátu práce?

Poradíme vám, co máte mít připravené. VÍCE >

celkem 250 záznamů na 17 stránkách.