Novinky

24.05.2016

Vedení MZ nám dalo za pravdu v tom, že ZPMV dle platného dodatku pro rok 2015 nemůže uplatňovat regulace, neboť nerozeslala referenční hodnoty

V příloze Vám posíláme na vědomí text dopisu od vedení ZPMV, který nám přišel 5.5.2016  odpoledne.

Bohužel z něj plyne, že ZPMV pro rok 2015 plánovala upustit jen od regulací za indukovanou péči. Regulační srážky za léky, zdravotnické prostředky, ZÚMZ a ZÚLP (sice ne v plné míře, ale poprvé po několika letech)  uplatnit chce.

Jsme toho názoru, že protože ZPMV nám nikomu nedoručila včas referenční hodnoty, nesmí regulační srážky uplatnit.

A vedení MZ nám dalo za pravdu.

V příloze Vám k tomu dáváme podrobnění informaci i doporučení.

 

VÍCE >
17.05.2016

Otázky Rady SAS k současné mediální kampani ČLK

V příloze Vám dáváme k dispozici stanovisko Rady SAS k mediální kampani, kterou t.č. vede ČLK. Obsahuje i otázky, jež jsme zaslali prezidentu ČLK, MUDr. Kubkovi, s žádostí o písemné odpovědi.

Po více než měsíci jsme od Dr. Kubka dostali odpověď. kterou Vám také dáváme k dispozici v příloze

VÍCE >
15.05.2016

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2016

Kompletní znění zápisu máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
04.05.2016

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k příslibu vládní koalice ze dne 3.5.2016

navýšit lékařům ve státních a krajských nemocnicích od začátku roku 2017 platy o 10%. VÍCE >
06.04.2016

Bulletin duben 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu. Mimo jiné prosím, věnujte pozornost anketě, která je uvnitř. VÍCE >
17.03.2016

Co dělat s úhradovými dodatky pro rok 2016 (stav k 17.3.2016)

Dne 23.10.2015 vyšla vyhláška MZ 273/2015 Sb. neboli úhradová vyhláška pro rok 2016. Její plné znění je k dispozici na www.mvcr.cz . Stačí kliknout na slovo "Legislativa" vpravo nahoře a pod ním pak na "Sbírka zákonů".

Ti z Vás, kteří disponujete  heslem,  naleznete zde v příloze podrobný popis všech jejích parametrů.

Zároveň zde máte k dispozici rozpis rozdílů námi s jednotlivými ZP domluvených úhradových dodatků.  

Máme  za to, že se nám podařilo  ve velké míře eliminovat ta největší zla, která pro náš segment úhradová vyhláška MZ pro rok 2016 přinesla, proto Vám  mimo dodatek "s nákupem" od RBP (poj. 213) všechny dodatky (budou-li ve znění na tomto webu přítomných vzorových a budou-li Vám sedět "čísla") doporučujeme podepsat.

Doporučujeme zvlášť pečlivě porovnávat Vámi obdržený text se zde hodnoceným a na našem webu přítomným  vzorovým od VoZP, protože s touto ZP jsme se nejdříve v lednu 2016 dohodli na jednom textu, pak jsme se 10.3.2016 dověděli, že dohoda neplatí, nicméně hned následně se nám podařilo vedení VoZP přesvědčit k dohodě nové, jejímž výsledkem je i nový návrh dodatku. Tento již opět doporučujeme (souhlasí-li čísla) podepsat.

VÍCE >
17.03.2016

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 17.3.2016)

Dne 23.10.2015 vyšla vyhláška MZ 273/2015 Sb. neboli úhradová vyhláška pro rok 2016. Její plné znění je k dispozici na www.mvcr.cz . Stačí kliknout na slovo "Legislativa" vpravo nahoře a pod ním pak na "Sbírka zákonů".

Těm z Vás, kteří disponujete  heslem, na jiném místě našeho webu poskytneme podrobný popis všech jejích parametrů včetně doporučení, jak s jednotlivými návrhy od ZP naložit, čemu a kdy věnovat pozornost, čeho se vyvarovat.

Zde v příloze vyjmenováváme jen její základní pravidla a rozdíly v nich proti předchozím letům.  

Přetiskujeme také vzorové texty úhradových dodatků, které se nám podařilo vyjednat.

Máme  za to, že se nám podařilo  ve velké míře eliminovat ta největší zla, která pro náš segment úhradová vyhláška MZ pro rok 2016 přinesla, proto Vám  mimo dodatek "s nákupem" od RBP (poj. 213)  všechny dodatky (budou-li ve znění zde přítomných vzorových a budou-li Vám sedět "čísla") doporučujeme podepsat

Doporučujeme zvlášť pečlivě porovnávat Vámi obdržený text se zde přítomným vzorovým od VoZP, protože s touto ZP jsme se nejdříve dohodli na jednom textu v lednu 2016, pak jsme se 10.3.2016 dověděli, že dohoda neplatí, nicméně hned následně se nám podařilo vedení VoZP přesvědčit k dohodě nové, jejímž výsledkem je i nový návrh dodatku. Jeho vzor a průvodní dopis k němu jsou zde v příloze .Tento již opět doporučujeme (souhlasí-li čísla) podepsat.

VÍCE >
09.03.2016

Desatero požadavků Rady SAS

pro první jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2017 VÍCE >
08.03.2016

Pravidla kontrol SÚKL v ordinacích ambulantních specialistů

Na základě Vašich četných dotazů jsme se obrátili na vedení SÚKL, abychom pro Vás zjistili, jaká jsou aktuálně platná pravidla, podle nichž postupují revizoři SÚKLu v rámci kontrol v ordinacích ambulantních specialistů.

 

VÍCE >
08.03.2016

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ze dne 8.3.2016,

v němž jej informujeme o narůstajícím napětí mezi ambulantními specialisty v souvislosti s velkým rozdílem mezi jejich limity úhrad v roce 2016 a platnými hodnotami výkonů dle Seznamu výkonů. Zároveň jej v tomto žádnáme o nápravu. VÍCE >
06.03.2016

Zápis z jednání Rady SAS 3.3.2016

Kompletní text zápisu je zde v příloze VÍCE >
07.02.2016

Zápis z jednání Rady SAS 4.2.2016

V příloze Vám dáváme k dispozici kompletní zápis. Zabývali jsme se zejména úhradami, seznamem výkonů a smlouvami ze ZP. VÍCE >

celkem 224 záznamů na 15 stránkách.