Novinky

14.12.2018

Informace pro AS, kteří předepisují NOAKy pacientům s fibrilací síní,

přičemž přehlédli, že u některých z nich je třeba žádat o zvýšenou úhradu a VZP je za to nyní finančně sankcionuje. VÍCE >
14.12.2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude v segmentu ambulantních specialistů uplatňovat regulace za předpis léků a zdravotnických prostředků za rok 2018.

Rada SAS o tom byla včera večer informovaná ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, náměstkem generálního ředitele VZP.

VÍCE >
14.12.2018

Stanovisko Rady SAS ke materiálu Koncepce změn primární péče v ČR,

který bude dnes oficiálně představen na MZ a na němž od února 2018 pracovala tzv. pracovní skupina k reformě primární péče bez účasti zástupců SAS.

K představenému materiálu máme řadu zásadních připomínek, které vám spolu s komentovaným textem dáváme zde k dispozici. Jsme hluboce přesvědčeni, že bez výrazné korekce dojde k ohrožení kvality a dostupnosti péče o opravdu nemocné pacienty.

VÍCE >
12.12.2018

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2019 (stav ke dni 12.12.2018)

Zde máte k dispozici další verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2019, která vyšla ve Sbírce zákonů 14.9.2018. 

Se ZP jednáme o jednotlivých úhradových dodatcích, jehož prvním bodem bylo vytvoření pro všechny ZP jednotné metodiky postupu při uplatnění bonifikací.

S ČPZP, ZPMV, OZP a ZPŠ máme také již domluvené znění vzorových  dodatků. Jakmile budou hotové další, budeme tento článek, jak je již tradicí, aktualizovat.

VÍCE >
12.12.2018

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 12.12.2018)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici kompletní znění úhradové vyhlášky pro rok 2019 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň zde postupně zveřejníme jednotlivé vzory dodatků od všech ZP.

K dnešnímu dni Vám zde dáváme k dispozici  kompletní znění  metodiky, kterou jsme s nimi dohodli,  seznam operačních oborů (aby mohla být zohledňována jejich ordinační doba) a již také vzorové dodatky ČPZP, ZPMV, OZP a ZPŠ. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky. Jakmile budou k dojednány se ZP další úhradové dodatky, ihned tam také zvěřejníme jejich popis včetně doporučení je podepsat či nikoli. 

VÍCE >
03.12.2018

Zápis skutečného majitele právnické osoby

V posledních dnech jsme se dověděli, že právnické osoby (ne jen s.r.o., ale i spolky, o.p.s. a  další) mají povinnost zapsat se do rejstříku  skutečných majitelů.

V příloze máte k věci podrobnější informace.

Dopředu deklarujeme, že pokud si budete při četbě tohoto textu připadat jako v "Kocourkově", pak naše pocity jsou identické. Ale právníci jsou toho jednoznačného názoru, že i tento předpis dodržet musíme.

VÍCE >
18.11.2018

Zápis z jednání Rady SAS 15.11.2018

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z celého jednání. Mimo jiné jsme se věnovali našemu stanovisku ke gate-keepingu a také požadavky na racionální elektronizaci českého zdravotnictví. Oba materiály jsou přílohami zápisu. VÍCE >
16.11.2018

Požadavky Rady SAS na racionální elektronizaci českého zdravotnictví

Jako naší reakci na právě projednávaný věcný záměr zákona o e.health jsme aktualizovali naše požadavky, které jsou prakticky stejné již deset let. VÍCE >
16.11.2018

Bulletin listopad 2018

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu, který k Vám také míří klasickou poštou a mailingem. VÍCE >
03.11.2018

Usnesení sjezdu SAS 2018

2.11.2018 proběhl v KC Floret sjezd našeho sdružení. Kompletní text usnesení je Vám k dispozici zde v příloze. VÍCE >
12.10.2018

Informace pro lékaře odbornosti 205 a 207 o úhradě spirometrie

a souvisejících výkonů (25213, 25215, 25217, 25225, 25227, 25231) v letech 2017 a 2018.

Na základě příslibu pojišťoven ze dne 24.5.2018 s nimi proběhlo během léta několik jednání. Našim cílem bylo to, aby výše uvedené výkony měly již od roku 2017 úhradu na úrovni platného seznamu výkonů, t.j. aby pro dotčené lékaře neznamenaly (jako dosud) jen navýšení jejich nákladů na jimi poskytovanou zdravotní péči.

Máme za to, že  tento úkol byl s platností od roku 2017 splněn. Návod, jak každý z Vás dosáhnete narovnání úhrady těchto výkonů u všech svých smluvních ZP, naleznete zde v příloze.

VÍCE >
10.10.2018

Dohoda o nové rámcové smlouvě pro segment AS

Dne 9.10.2018 byla mezi námi a pojišťovnami uzavřena dohoda o nové rámcové smlouvě, o níž jsme museli začít jednat, neboť to inicioval bývalý ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík  a současný Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch je toho názoru, že jednou takto iniciované jednání  je nutné dotáhnout.

Více čtěte v příloze.

VÍCE >
19.09.2018

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k plánu vydávat vakcíny v lékárnách

S příslušnou myšlenkou nesouhlasíme. Žádáme o zahájení diskuse na téma výdeje léků v ordinacích. Více čtěte v příloze. VÍCE >
16.09.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018

včetně posledního návrhu Rámcové smlouvy VÍCE >

celkem 335 záznamů na 23 stránkách.