Novinky

01.12.2016

Dopis premierovi ČR,

kterým reagujeme na změnu obsazení postu ministra zdravotnictví ČR VÍCE >
16.11.2016

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2017 (stav ke dni 16.11.2016)

V příloze máte k dispozici aktuální verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2017. Proti původní podobě článku z  12.11.2016 jsou zpřesněny podmínky pro psychiatry. Děkujeme těm z Vás, kteří nám s tím pomohli.

Nadále platí , že žádný úhradový dodatek zatím není k dispozici.

Nadále také  platí naše doporučení nepodepisovat dodatek, pokud bude ve znění té přílohy č. 3 vyhlášky MZ, t.j. v tom smyslu, který rozebíráme zde v příloze.

VÍCE >
11.11.2016

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 11.11.2015)

Předpokládáme, že nové smlouvy máte již se všemi svými smluvními ZP vzájemně odsouhlasené a podepsané.

Tento článek jsme zaktualizovali, abychom Vám dali na vědomí, že ZPŠ provedla významné změny v systému překlopení přílohy č. 2 na Portálu ZP. Tento je t.č. již natolik přátelský  a jednoduchý, že Vám s klidným svědomím můžeme doporučit jej použít a svou vlastní přílohu č. 2 v něm překlopit (sami nebo s pomocí pracovníka call-centra ZPŠ) do elektronické podoby.

ZPŠ v té souvislosti nabídla dodatek, kterým termín pro překlopení přílohy č. 2 (se zachováním doby neurčité) posouvá z konce roku 2016 na konec roku 2020. Bude-li ve vzorovím znění,   doporučujeme Vám jej akceptovat.

S VoZP o přesném termínu, do kdy by mělo být hotové překlopení, ještě jednáme.

VÍCE >
11.11.2016

Co dělat s úhradovými dodatky pro rok 2016 (stav k 11.11.2016)

Upozorňujeme, že tento článek je poslední verzí  doporučení týkajícího se  vyhlášky  MZ 273/2015 Sb. neboli úhradové vyhláška pro rok 2016.

Ostatní viz příloha.

VÍCE >
11.11.2016

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 11.11.2016)

Předpokládáme, že úhradové dodatky pro rok 2016 máte již dávno podepsané. Pro rok 2016 jsme doporučovali všechny dodatky mimo ten od RBP "s nákupem" podepsat.

Tento článek jsme zaktualizovali vzhledem k tomu, že v posledních dnech distribuuje OZP dodatek ke svému úhradovému  dodatku, t.j. cítíme potřebu Vám dát na vědomí jeho vzorový text.

VÍCE >
07.11.2016

Bulletin listopad 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání bulletinu, který k Vám také míří klasickou poštou. Mimo informace v něm obsažené, prosíme, věnujte pozornost i anketě. VÍCE >
02.11.2016

Ohlásila se vám kontrola z inspektorátu práce?

Poradíme vám, co máte mít připravené. VÍCE >
31.10.2016

Výzva Rady SAS ambulantním specialistům, dopis premierovi ČR

Rada SAS tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty, aby odmítli podpis úhradového dodatku pro rok 2017, bude-li ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ 348/2016  Sb.

Předseda SAS v této souvislosti napsal dopis premierovi ČR

VÍCE >
22.10.2016

Ještě jeden zajímavý výstup ze sjezdu SAS 21.10.2016

V rámci diskuse oznámil ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel VZP, že vývoj nákladů VZP dovoluje postupovat v regulacích za rok 2016 stejně, jako tomu bylo v minulých dvou letech, t.j. VZP nebude za rok 2016 regulovat za předpis léků a zdravotnických prostředků. Za předpis indukované péče bude uplatňovat regulace jen v případě překročení přes 200 tisíc Kč, a to až po posouzení komisí složenou ze zástupců VZP a ČLK. VÍCE >
22.10.2016

Usnesení sjezdu SAS 2016

Dne 21.10.2016 proběhl v KC Floret v Průhonicích u Prahy sjezd SAS ČR. Jeho usnesení je zde v příloze. VÍCE >
10.10.2016

Protest Rady SAS proti návrhu úhradové vyhlášky na rok 2017

ve znění, v němž byla rozeslána MZ k připomínkám 4.10.2017.

Rada SAS je výrazně znepokojena postupem MZ vůči ambulantním specialistům zejména proto, že vedení MZ nedodrželo několikerý slib daný ve vzájmených jednáních. Pro rok 2016 jsme měli v úhradové vyhlášce nárůst proti roku 2015 jen 1%, nyní nám nabízí MZ 0,5% proti roku 2016.

Vyjde-li úhradová vyhláška pro rok 2017 v tomto znění, můžeme nejspíše zapomenout na to, že by se úhrady dostaly nejpozději  v roce 2018  na úroveň platného Seznamu výkonů, jak bylo ministrem zdravotnictví slíbeno na podzim 2015.

Více čtěte v příloze...

VÍCE >
04.09.2016

Zápis z jednání Rady SAS 1.9.2016

včetně doplnění našeho stanoviska k záměru zavést pro soukromé lékaře povinné "stáže" v nemocnicích. Tímto usnesením reagujeme na průběh projednávání návrhu dané změny zdravotním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31.8.2016.  VÍCE >

celkem 244 záznamů na 17 stránkách.