Novinky

29.07.2018

Zápis z jednání Rady SAS 26.7.2018

včetně příloh, kterými jsou novela vyhlášky MZ o zdravotnické dokumentaci s vyznačenými změnami, naše stanovisko k návrhu ZP na novou Rámcovou smlouvu a náš návrh této smlouvy, s nímž jdeme do dalšího jednání, které by mělo proběhnout 7.8.2018. VÍCE >
26.07.2018

Informace pro lékaře odbornosti 205 a 207 o úhradě spirometrie

a souvisejících výkonů (25213, 25215, 25217, 25225, 25227, 25231) v letech 2017, 2018 a 2019.

Stav ke dni 26.7.2018

Na základě příslibu pojišťoven ze dne 24.5.2018 jsme s nimi zahájili jednání i v této věci. Našim cílem je to, aby výše uvedené výkony měly co nejdříve úhradu na úrovni platného seznamu výkonů, t.j. aby pro dotčené lékaře neznamenaly (jako dosud) jen navýšení jejich nákladů na jimi poskytovanou zdravotní péči.

Zde v tomto článku Vás budeme průběžně informovat o všech výsledcích.

První již jsou v příloze.

VÍCE >
03.07.2018

Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové

pracující v oboru pneumologie a alergologie jako reakci na odvolání proti vyúčtvání roku 2017.

Centrála VZP zde koriguje nepravdivé tvrzení  týkající se úhrady výkonu spirometrie v roce 2017.

VÍCE >
20.06.2018

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina

Obnovujeme výzvu     „Vyvěste své diplomy VÍCE >
17.06.2018

Zápis z jednání Rady SAS 14.6.2018.

Věnovali jsme se zejména úhradám a jednání o nové rámcové smlouvě. VÍCE >
04.06.2018

Pozvánka na seminář k e_receptu pořádaný MZ a SÚKL

Na základě žádosti tiskového odboru MZ zveřejňujeme v příloze další pozvánku na seminář, který MZ organizuje spolu se SÚKL. Bude se konat 11.6.2018 v Praze. VÍCE >
04.06.2018

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018,

kterou reagujeme na aktuální dění související s jednáním o úhradách v roce 2019 VÍCE >
31.05.2018

Co to je projekt Ukrajina?

V mediích i mimo ně se v současné době i velmi emotivně diskutuje na téma tzv. Projektu Ukrajina. Lékařské komory jsou proti němu, někteří politici ho hájí. Bohužel často i s užitím  argumentů, nad nimiž nám zůstává rozum stát. Velmi často se zdá, že diskutující ani nevědí, co je jeho podstatou a jaké může mít dopady na kvalitu zdravotní péče v ČR.

Proto jsme uvítali, že Česká stomatologická komora vydala tiskovou zprávu, v níž jej velmi stručně charakterizuje.

Tuto zprávu najdete i zde v příloze. Doporučujeme Vám ji k přečtení.

 

VÍCE >
24.05.2018

Výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2019 v segmentu AS

Dne 24.5.2018 proběhlo závěrečné jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS se  ZP. Výsledkem je (na rozdíl od minulých více než 11 let) DOHODA, která byla  ze strany poskytovatelů i ZP přijata konsensuálně.

Její kompletní text Vám dáváme k dispozici v příloze.

Nebude-li úspěšně napadena jiným segmentem (což nepředpokládáme) nebo ve veřejném zájmu změněna MZ (jsme si jisti, že objektivně v rozporu s veřejným zájmem není ani trochu), máme již dnes stanovena pravidla úhrady naší péče v příštím roce.

Ten AS, který splní v ní obsažená kritéria kvality, bude moci  dosáhnout na cca 6%ní navýšení úhrad proti roku 2018.

VÍCE >
21.05.2018

Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017

V příloze naleznete dopis, který jsme dnes k tomu održeli od vedení VZP. VÍCE >
20.05.2018
01.05.2018

GDPR - stručný návod, jak splnit toto nařízení (stav k 1.5.2018)

V příloze Vám dáváme k dispozici "kuchařku", která Vám dle našeho názoru pomůže velmi snadno a také snad rychle splnit (zatím známá) pravidla nařízení GDPR. 

Dnes s již druhou  aktualizací - po informaci k dopisům posílaným Českou poštou přidáváme doporučení k elektronické a telefonické komunikaci s pacientem.

Budou-li se tato pravidla či jejich výklad dále jakkoli měnit či upřesňovat, budeme ji i my nadále aktualizovat.

Bohužel -  jako ostatně u většiny ostatních nových předpisů - i zde jde pro lékaře, kteří respektují v ČR platné zákony, jen o několik (až deset) slohových cvičení.

Rozčiluje nás to stejně jako Vás, ale nic nenasvědčuje tomu, že tato směrnice EU nebude od května 2018 platit, t.j. vyhovět jí musíme.

V přílohách máte tedy stručnou úvodní informaci a také jednoduchý návod krok za krokem, jak postupovat.

VÍCE >
25.04.2018

Radikální změna postoje ZPMV vůči tzv. refresh-kurzům. Výsledek jednání 24.4.2018

Na základě toho, že některé pobočky ZPMV začaly rozesílat jednotlivým poskytovatelům dopis, v němž podmiňují proplácení kódů 21510 a 21520 po konci roku 2018 doložením absolvování tzv. refresh-kurzu do konce června 2018, proběhlo 24.4.2018 jednání MUDr. Zorjana Jojka, předsedy SAS, s PharmDr. Ivanou Cimalovou, zdravotní ředitelkou ZPMV.

Výsledek a doporučení, jak postupovat, pokud jste dopis také dostali či dostanete, máte zde v příloze.

VÍCE >

celkem 322 záznamů na 22 stránkách.