Novinky

27.01.2021

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru byla spuštěna 26.1.2021

Jsme rádi, že naše tříměsíční úsilí o změnu očkovací strategie MZ bylo korunováno úspěchem. Ambulantní specialisté v ní budou nově zařazeni nikoli do skupiny 1B, ale 1A,. t.j. do čela, kam patří.

Zároveň se nám podařilo prosadit, aby Centrální rezervační systém (CRS) obsahoval i rubriku, v níž se bude moci identifikovat zdravotník.  Tímto označením bude posunut v pořadníku dopředu. 

Jako problematické ale vidíme to, že přes sliby MZ byl  CRS spuštěn až 26.1.2021 odpoledne.

Doporučujeme všem, kteří nevyužili (nebo neměli možnost využít) jiné námi zprostředkované cesty a zatím nejsou a chtějí být očkováni, aby se pak ihned  k očkování zaregistrovali.

Další informace v příloze.

VÍCE >
21.01.2021

Bulletin leden 2021

zde v příloze. Jako tradičně jej dostanete i domů klasickou poštovní cestou. VÍCE >
20.01.2021

Výzva ambulantním specialistům k aktivní účasti na procesu očkování občanů ČR (21.1.2021, 12.30 hod.)

Rada SAS na svém jednání 7.1.2021 schválila text této výzvy. Je adresována všem ambulantním specialistům. Snažíme se tím vyjít  vstříct požadavkům krajských úřadů. 

Zároveň najdete v příloze náš dopis všem KÚ o této výzvě z 8.1.2021 a naše doporučení všem zdravotníkům, kteří se rozhodnou výzvu vyslyšet, jak v takovém případě postupovat. K věci se vyjádřila i celá Koalice soukromých lékařů, jejíž jsme součástí.

Postupně zde budeme zveřejňovat konktaktní údaje na všechny KÚ 

VÍCE >
20.01.2021

Nové výkony pro internisty

Novinkou posledních dnů je to, že Svaz ZP (t.j. všechny ZP mimo VZP) schválil na základě žádosti České internistické společnosti pro internisty nové výkony.

Bližší informace k tomu naleznete zde v příloze

VÍCE >
11.01.2021

Zápis z jednání Rady SAS 7.1.2021

zde v příloze.

Zabývali jsme se zejména očkováním proti koronaviru (hlavně z hlediska přednostního práva AS být očkován i jejich možnostmi se aktivně zapojit do procesu očkování ostatních občanů ČR), našimi úhradami za rok 2020 a v roce 2021, ale také např. návrhem na změnu pravidel pro tzv. interní audit.

K zápisu přikládáme i stanovisko Koalice soukromých lékařů právě k tomu internímu auditu.

 

VÍCE >
09.01.2021

Údajný zákaz očkování zdravotníků mimo COVID jednotky

Na TV Prima zazněla večer 8.1.2021 informace, že ministr zdravotnictví zastavil očkování všech zdravotníků, kteří nepracují na tzv. COVID jednotkách. Nezpochybňujeme, že COVID jednotky jsou z hlediska nákazy pro zdravotníky nejvíce rizikové, t.j. tito lidé jistě mají být proočkováni jako první.

Na druhou stranu na základě zhodnocení  míry nemocnosti ostatních skupin zdravotníků a  obsahu jejich práce bychom takové rozhodnutí ministra považovali za velmi špatné, situaci v rámci pandemie COVID19 spíše zhoršující.

Proto jsme 9.1.2021 poslali ministrovi zdravotnictví dopis. V příloze jej máte k dospozici včetně jeho odpovědi.

Jsme rádi, že jde nejspíše o "novinářskou kachnu".

 

VÍCE >
09.01.2021

Odměny zdravotníkům za práci během pandemie COVID 19

Velmi si vážíme práce kolegyň a kolegů na tzv. COVID jednotkách. Souhlasíme s tím, že mají být maximálním možným způsobem odměněni.

Zároveň ale registrujeme, že odměny za práci během první vlny pandemie dostali i jiní nemocniční pracovníci, nikoli však zdravotníci z mimonemocničních ambulancí, ačkoli obsah jejich práce a míra rizika nákazy koronavirem jsou zcela srovnatelné.

VÍCE >
04.01.2021

Informace k nabídce dodatku ke smlouvě (úpravě délky její platnosti) od VoZP - stav k 4.1.2021

V listopadu až prosinci 2020 dostala část ambulatních specialistů nabídku dodatku VoZP. Šlo o úpravu článku V. této smlouvy, t.j. doby jejího trvání.

V příloze k tomu najdete kompletní informaci. 

VÍCE >
13.12.2020

Zápis z jednání Rady SAS 10.12.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší péče, a to jak v roce 2020, tak 2021. VÍCE >
11.12.2020

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky

v segmentu ambulantních specialistů za předpis léků, zdravotnických  prostředků a indukované péče.

Více čtěte v příloze.

VÍCE >
06.12.2020

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020

V posledních dnech se na nás obrací řada z Vás s otázkou na náš názor na dodatek, který v těchto dnech rozesílá  OZP. Jeho podstatou je bonifikace v případě pozitivního hodnocení pojištěnci OZP - držiteli VITAKARTY.

V příloze můžete číst postoj Rady SAS k této nabídce.

VÍCE >
15.11.2020

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2020

Zabývali jsme se zejména našimi úhradami v roce 2020 a 2021 v souvislosti s pandemii onemocnění COVID 19 VÍCE >

celkem 474 záznamů na 32 stránkách.