Novinky

31.07.2016

Zápis z jednání Rady SAS 28.7.2016

V příloze máte k dispozici zápis z jednání Rady SAS, během něhož jsme se zabývali smlouvami a  úhradami v roce 2017, ale také návrhem "Strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 až 2020", který rozeslalo MZ k připomínkám před několika dny.

Pozitivně jsme zhodnotili dopis premiera, který poslal Koalici soukromých lékařů 18.7.2016. Zejména kvůli slovům o tom, že nebude upřednostňovat lůžkovou péči před ambulantní.

Mimo text zápisu zde tedy máte kompletní znění toho návrhu "Strategie elektronického...." a i dopis premiera.

VÍCE >
10.06.2016

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis

léků, zdravotnických prostředků, ZÚM, ZÚLP a indukované péče.

Ti z Vás, kteří jste v minulých týdnech dostali od ZPMV avízo o regulační srážce, dostanete od ZPMV do dvou týdnů dopis, v němž Vám bude oznámeno, že tato srážka nebude uplatněna.

Podrobnosti k tomuto najdete zde v příloze.

VÍCE >
06.06.2016

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) prezidentu ČLK ze dne 6.6.2016,

v němž  KSL reaguje na nepravdy a zkreslené informace v posledním vydání časopisu Tempus Medicorum a na zápis z poslední porady předsedů OS ČLK v Humpolci. VÍCE >
27.05.2016

Nedohoda v segmentu AS pro rok 2017

Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2017 skončilo v segmentu AS přes naši velkou snahu přistoupit i na velmi hraniční kompromisy nedohodou. VÍCE >
17.05.2016

Otázky Rady SAS k současné mediální kampani ČLK

V příloze Vám dáváme k dispozici stanovisko Rady SAS k mediální kampani, kterou t.č. vede ČLK. Obsahuje i otázky, jež jsme zaslali prezidentu ČLK, MUDr. Kubkovi, s žádostí o písemné odpovědi.

Po více než měsíci jsme od Dr. Kubka dostali odpověď. kterou Vám také dáváme k dispozici v příloze

VÍCE >
15.05.2016

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2016

Kompletní znění zápisu máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
04.05.2016

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k příslibu vládní koalice ze dne 3.5.2016

navýšit lékařům ve státních a krajských nemocnicích od začátku roku 2017 platy o 10%. VÍCE >
06.04.2016

Bulletin duben 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu. Mimo jiné prosím, věnujte pozornost anketě, která je uvnitř. VÍCE >
09.03.2016

Desatero požadavků Rady SAS

pro první jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2017 VÍCE >
08.03.2016

Pravidla kontrol SÚKL v ordinacích ambulantních specialistů

Na základě Vašich četných dotazů jsme se obrátili na vedení SÚKL, abychom pro Vás zjistili, jaká jsou aktuálně platná pravidla, podle nichž postupují revizoři SÚKLu v rámci kontrol v ordinacích ambulantních specialistů.

 

VÍCE >

celkem 270 záznamů na 18 stránkách.