Novinky

13.01.2019
04.01.2019

Stanovisko Rady SAS k materiálu Koncepce změn primární péče v ČR,

který byl  oficiálně představen na MZ 14.12.2018 a na němž od února 2018 pracovala tzv. pracovní skupina k reformě primární péče bez účasti zástupců SAS.

K představenému materiálu i k tzv. SWOT analýzám, které jsme dostali k dispozici až 21.12.2018, máme řadu zásadních připomínek, které vám spolu s komentovaným textem a našimi návrhy na řešení jednotlivých problémů dáváme zde k dispozici.

Jsme hluboce přesvědčeni, že bez výrazné korekce všech MZ prezentovaných textů bude výsledkem plánované koncepce jen zhoršení  kvality a dostupnosti péče o opravdu nemocné pacienty.

VÍCE >
20.12.2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude v segmentu ambulantních specialistů uplatňovat regulace za předpis léků a zdravotnických prostředků za rok 2018.

Rada SAS o tom byla 13.12. večer telefonicky informovaná ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, náměstkem generálního ředitele VZP.

Jak potvrzení jsme dostali také jeho dopis, který je zde v příloze.

VÍCE >
17.12.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.12.2018

Tentokrát jsme se zejména věnovali úhradám na rok 2019 a také formulaci stanoviska k tzv. Koncepci změn primární péče v ČR. Náš názor na tento materiál naleznete v jiném článku na tomto webu, zde v zápise jen hodnotíme formu, jakou byl a je  projednáván. VÍCE >
14.12.2018

Informace pro AS, kteří předepisují NOAKy pacientům s fibrilací síní,

přičemž přehlédli, že u některých z nich je třeba žádat o zvýšenou úhradu a VZP je za to nyní finančně sankcionuje. VÍCE >
03.12.2018

Zápis skutečného majitele právnické osoby

V posledních dnech jsme se dověděli, že právnické osoby (ne jen s.r.o., ale i spolky, o.p.s. a  další) mají povinnost zapsat se do rejstříku  skutečných majitelů.

V příloze máte k věci podrobnější informace.

Dopředu deklarujeme, že pokud si budete při četbě tohoto textu připadat jako v "Kocourkově", pak naše pocity jsou identické. Ale právníci jsou toho jednoznačného názoru, že i tento předpis dodržet musíme.

VÍCE >
18.11.2018

Zápis z jednání Rady SAS 15.11.2018

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z celého jednání. Mimo jiné jsme se věnovali našemu stanovisku ke gate-keepingu a také požadavky na racionální elektronizaci českého zdravotnictví. Oba materiály jsou přílohami zápisu. VÍCE >
16.11.2018

Požadavky Rady SAS na racionální elektronizaci českého zdravotnictví

Jako naší reakci na právě projednávaný věcný záměr zákona o e.health jsme aktualizovali naše požadavky, které jsou prakticky stejné již deset let. VÍCE >
16.11.2018

Bulletin listopad 2018

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu, který k Vám také míří klasickou poštou a mailingem. VÍCE >
03.11.2018

Usnesení sjezdu SAS 2018

2.11.2018 proběhl v KC Floret sjezd našeho sdružení. Kompletní text usnesení je Vám k dispozici zde v příloze. VÍCE >
12.10.2018

Informace pro lékaře odbornosti 205 a 207 o úhradě spirometrie

a souvisejících výkonů (25213, 25215, 25217, 25225, 25227, 25231) v letech 2017 a 2018.

Na základě příslibu pojišťoven ze dne 24.5.2018 s nimi proběhlo během léta několik jednání. Našim cílem bylo to, aby výše uvedené výkony měly již od roku 2017 úhradu na úrovni platného seznamu výkonů, t.j. aby pro dotčené lékaře neznamenaly (jako dosud) jen navýšení jejich nákladů na jimi poskytovanou zdravotní péči.

Máme za to, že  tento úkol byl s platností od roku 2017 splněn. Návod, jak každý z Vás dosáhnete narovnání úhrady těchto výkonů u všech svých smluvních ZP, naleznete zde v příloze.

VÍCE >
10.10.2018

Dohoda o nové rámcové smlouvě pro segment AS

Dne 9.10.2018 byla mezi námi a pojišťovnami uzavřena dohoda o nové rámcové smlouvě, o níž jsme museli začít jednat, neboť to inicioval bývalý ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík  a současný Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch je toho názoru, že jednou takto iniciované jednání  je nutné dotáhnout.

Více čtěte v příloze.

VÍCE >
19.09.2018

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k plánu vydávat vakcíny v lékárnách

S příslušnou myšlenkou nesouhlasíme. Žádáme o zahájení diskuse na téma výdeje léků v ordinacích. Více čtěte v příloze. VÍCE >
16.09.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018

včetně posledního návrhu Rámcové smlouvy VÍCE >

celkem 380 záznamů na 26 stránkách.