Novinky

17.09.2017

Zápis z jednání Rady SAS 14.9.2017

Na tomto jednání jsme se mimo jiné  věnovali přípravě podnětu k Evropské komisi kvůli úhradám v roce 2017, úhradám v roce 2018 i plánu zavést u nás povinně e.prekripci. Rada SAS se jednomyslně usnesla podat podnět také k Úřadu pro ochranu osobních údajů. VÍCE >
13.09.2017

Koalice soukromých lékařů dnes uspořádala tiskovou konferenci,

na níž prezentovala svůj nesouhlas s neustálým nárůstem administrativní zátěže u všech typů soukromých (mimonemocničních) ambulancí a nedostatečným a stagnujícím  finančním ohodnocením úhrad jimi poskytované péče.

V příloze máte k dispozici materiály, které byly rozdány novinářům.

VÍCE >
09.08.2017

SAS nově také na facebooku

Proč? Čtěte v  příloze. VÍCE >
30.07.2017

Zápis z jednání Rady SAS 27.7.2017

Kompletní text zápisu včetně našich požadavků na zlepšení postavení AS v systému a na úhrady AS v roce 2018 čtěte v příloze. VÍCE >
11.06.2017

Informace ambulantním specialistům o nezávislosti jimi poskytované péče,

v níž reagujeme na mail, na který byl zachycen našimi členy v nedávné době a obsahoval v dané věci evidentně neplatné údaje. VÍCE >
11.06.2017
31.05.2017

Bulletin květen 2017

obsahující informaci o regulacích za rok 2016, smlouvách, jednáních o úhradách na rok 2018, ale nejen to, je zde k dispozici našim členům. VÍCE >
25.05.2017

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018

Dne 25.5.2017 bylo ukončeno jednání zástupců poskytovatelů AS se zdravotními pojišťovnami o úhradě naší péče v roce 2018.

Tzv. závěrečný chural, který musí všechny dohody či nedohody potvrdit, se bude konat na MZ až 20.6.2017, na základě průběhu jednání ale nečekáme, že by se do té doby něco na tomto závěru změnilo.

V příloze Vám dáváme k dispozici samotný protokol i všechny návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Jako každý rok poreferujeme i letos o průběhu DŘ v nejbližším vydání našeho bulletinu.

 

VÍCE >
14.05.2017
05.05.2017

Informace k regulacím ZPMV za rok 2016

Přečíst si ji velmi pozorně doporučujeme nejen  těm z Vás, u nich plánuje ZPMV uplatnit srážku za předpis ZÚM a ZÚLP. Pro ně jsou zde ale data, která považujeme za zásadní.

 

VÍCE >
11.04.2017

Stanovisko Rady SAS k návrhům ZP v DŘ o úhradách na rok 2018,

které přednesly na jednání v segmentu AS 6.4.2017 VÍCE >
10.04.2017
09.04.2017

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017

Text, v němž se mimo jiné věnujeme i dohodovacímu řízení o úhradách na rok 2018, je v příloze. VÍCE >
26.03.2017

Požadavky Rady SAS na eHealth

Rada SAS dne 24.3.2017 schválila soupis požadavků, které považuje za nepodkročitelné pro jakýkoli systém eHealth v ČR. Viz příloha. VÍCE >

celkem 299 záznamů na 20 stránkách.