Novinky

11.02.2018

Zápis z jednání Rady SAS 8.2.2018

Při jednání jsme se zabývali ještě úhradami na rok 2018, ale také jsme formulovali požadavky na DŘ o úhradách v roce 2019. I součástí zápisu je naše konsensuální stanovisko k tomu, co řekl MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Rady poskytovatelů v rozhovoru pro Medical Tribune 5.2.2018. VÍCE >
08.02.2018
03.02.2018

ZPMV posunula požadavek na tzv. refreresh-kurzy do konce roku 2018

V příloze Vám dáváme k dispozici dopis, který jsme dostali včera od vedení ZPMV a který se  týká povinnosti absolvovat  tzv. refresh-kurzy jako podmínku pro nasmlouvání kódů 21510 a 21520 u této ZP.

V dopise uvedený časový posun vítáme. Je jistě výsledkem našeho tlaku na ZPMV, nadále ale trváme na tom, že celý požadavek je mimo rámec platných zákonů v ČR a neměl být vůbec vznášen.

V tom smyslu plánujeme také nadále jednat.

Budou-li jakékoli posuny ve výsledku jednání, ihned Vás budeme zde informovat.

 

VÍCE >
30.01.2018

Jak fakturovat VoZP a ZPMV naši lednovou péči

Protože o úhradových dodatcích s těmito ZP stále ještě jednáme, přičemž dnes už je jasné, že výsledek nebudeme mít do konce ledna, dohodli jsme s nimi, jakým způsobem jim máme účtovat  lednovou péči, pokud  od těchto ZP  nemáme zatím potvrzenu výši předběžné měsíční úhrady. VÍCE >
14.01.2018
10.01.2018

Bulletin leden 2018

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání bulletinu, které k Vám již míří i analogovou poštou.

Věnujeme se v něm nejen úhradám, EET, e.preskripci a GDPR.

VÍCE >
04.01.2018

Cenový předpis MZ z 5.12.2017

V příloze Vám zde dáváme k dispozici Věstník MZ 13/2017, protože v jeho první části je uvedený cenový předpis MZ z 5.12.2017, který je pro nás závazný při tvorbě cen některých výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. VÍCE >
21.12.2017

Informace VZP a.s. (pozor, není míněna VZP) k předávání vyúčtování

V příloze těm z Vás, kteří máte smlouvu s VZP a.s., dáváme na vědomí dopis,  který nám dnes přišel. VÍCE >
20.12.2017

Vyhláška MZ vydaná v souvislosti se zavedením povinnosti předepisovat léky (jen) elektronicky

Nadále trvá náš radikální nesouhlas s touto povinností, na základě  Vašich četných dotazů Vám ale také v příloze dáváme k dispozici kompletní znění vyhlášky, která stanoví pravidla pro e.preskripci včetně výjimek, kdy bude  možné po 1.1.2018 předepsat lék klasicky na papír.

Již dnes máme od Vás řadu podnětů, jak nový systém zlobí a spíše  nefunguje.

Jakékoli Vaše zkušenosti nás zajímají. Prosíme, pište nám je na sasp@sasp.cz

VÍCE >
10.12.2017

Zápis z jednání Rady SAS 7.12.2017

Zde v příloze máte celé jeho znění. Mimo jiné jsme se zabývali úhradami, EET, povinnou e.preskripcí a GDPR. VÍCE >
12.11.2017

Zápis jednání Rady SAS 9.11.2017

včetně otevřeného dopisu některým předsedům politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR VÍCE >
05.11.2017

Usnesení sjezdu SAS z 3.11.2017

V příloze můžete číst kompletní text usnesení našeho letošního sjezdu. VÍCE >
01.11.2017

Nepodepisujte úhradové dodatky na rok 2018, pokud budou ve znění vyhlášky MZ

Rada SAS tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty mimo psychiatry, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ.

VÍCE >

celkem 310 záznamů na 21 stránkách.