Novinky

23.08.2020

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 23.8.2020)

25.5.2020 byla ukončena centrální distribuce osobních ochranných pomůcek z MZ i MV.

Ještě jednou i touto cestou děkujeme všem, kteří s ní v krajích pomohli.

V příloze nyní najdete doporučení MZ k ochraně dýchacích cest, materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce týkající se respirátorů a také seznam výrobců dezinfekce ANTI COVID včetně všech kontaktů na ně a i první kontakty na  prodejce ostatních ochranných pomůcek, které vy sami doporučujete kolegům.

VÍCE >
14.08.2020

Tisková zpráva SAS k situaci ambulantních specialistů (13.8.2020)

Ambulantní specialisté přišli během 8 let o 15 miliard korun. Díky pandemii jim klesly příjmy o 66 %.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
26.07.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.7.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména aktuální situací v souvislosti s onemocněním COVID 19 a pravidly pro distanční péči, kde jsme prakticky zcela ve shodě se Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství. VÍCE >
23.07.2020

Kompenzační vyhláška MZ pro rok 2020 (stav k 23.7.2020)

Po sice dlouhých a tvrdých, nicméně věcných jednáních s vedením MZ vycházejících z platných dat a snad reálných odhadů dalšího vývoje se nám podařilo vyjednat pro ambulantní specialisty takové znění kompenzační vyhlášky pro letošní rok, které zabrání finančnímu ohrožení našeho segmentu, jehož jsme se původně obávali.

Jsme potěšeni, že stejné podmínky platí i pro ambulance nemocnic, t.j. že jsme tím pomohli i jim, resp. jejich pacientům.

I na tomto místě děkujeme vedení MZ za věcný přístup a vstřícnost zejména v závěrečné fázi jednání.

Konečné znění kompenzační vyhlášky pro rok 2020 (AS se týkají strany 46 až 55):

/files/files_editor_uploads/kompenzační_vyhláška_final_do_sbirky.pdf

Členové SAS, klikněte, prosíme,  na slovo "více" níže. V příloze máte k dispozici podrobný popis změn, které se vás v rámci kompenzační vyhlášky letos týkají, a to  včetně doporučení, jak postupovat při vyúčtování za měsíc červen a následující období i jak se postavit k dosavadním předběžným platbám.

Kliknutín na slovo "více" se dostanete  i k popisu postupů, které užijí jednotlivé zdravotní pojišťovny v úhradách naší péče včetně konečného vyúčtování za celý rok 2020.

VÍCE >
08.07.2020

Informace o finanční podpoře státu vzhledem k probíhající epidemii - stav k 8.7.2020

V příloze Vám přetiskujeme informace z webů Ministerstva  financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o

1.  o faktickém odložení povinnosti odevzdat daňové přiznání za daň z příjmů  fyzických a právnických osob za rok 2019, o faktickém odložení 3. a 4. vlny EET, o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ a některá s.r.o. 

2.  o programech Antivirus 

VÍCE >
24.06.2020

DOHODA v segmentu AS v rámci DŘ o úhradách v roce 2021 (informace k datu 24.6.2020)

17.6.2020 odpoledne proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci DŘ o úhradách na rok 2021.

Výsledkem je DOHODA, která je sice svými parametry horší, než byly dohody pro roky 2019 a 2020, nicméně jsme svým souhlasem s ní akceptovali požadavek ČLK(o.s.), že její součastí musí být změna seznamu výkonů (navýšení hodnoty práce nositele výkonů o 10 %) i za cenu poklesu hodnot bodů či koeficientů.

Jen jsme tedy hlídali, aby byl  zachován princip, že konečným efektem bude v každém případě nárůst našich úhrad. 

K dohodě se stejným výsledkem jsme tedy mohli dospět rychleji, její princip by mohl být jednodušší a pro mnohé lékaře průhlednější, rozhodně ale platí, že jde o průměrný 3% nárůst našich úhrad proti roku 2020, což znamená, že máme spolu s praktickými lékaři domluveno pro rok 2021 ve vztahu k ostatním segmentům nejvyšší  procento navýšení.

Podrobnosti zde v příloze.

VÍCE >
21.06.2020

Zápis z jednání Rady SAS 18.6.2020,

na kterém jsem se zabývali zejména návrhem kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020, dohodou o úhradách na rok 2021 i např. návrhem na nový výkon klinického vyšetření provedeného distančním způsobem  VÍCE >
08.06.2020

Nová povinnost - dodatek k provoznímu řádu ve vztahu k onemocnění COVID 19

Od Vás víme, že Magistrát hl.m. Prahy a KÚ Pardubického a Karlovarského kraje začaly vyžadovat, abychom si vytvořili dodatek k provoznímu řádu v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k tomu, že jde o pokyn  MZ, lze předpokládat, že podobně budou v krátké době postupovat i ostatní KÚ.

V příloze najdete návod, jak na to.

VÍCE >
04.06.2020

Bulletin SAS červen 2020

naleznete zde v příloze. Tentokrát se, samozřejmě, věnujeme hlavně úhradám v roce 2020 a 2021, ale i dalším aktuálním tématům VÍCE >
20.05.2020

Pozitivní informace ZPMV k vyúčtování roku 2019

V příloze můžete číst dopis zdravotní ředitelky ZPMV z 20.5.2020, který o tomto informuje. VÍCE >
10.05.2020
04.05.2020

Stanovisko Rady SAS k návrhu vedení ČLK navýšit ohodnocení práce nositelů výkonů

v Seznamu výkonů o 20% zde v příloze.

Toto stanovisko jsme přijali 23.2.2020. Od té doby permanentně jednáme na všech úrovních jak o pozitivních změnách seznamu výkonů, tak o navýšení našich úhrad, v poslední době v souvislosti s pandemií i o dalších otázkách klíčových pro ekonomiku našich ambulancí.

Jde nám především o reálnou pomoc AS, nikoli jen o občasné s nikým neprojednané obsahově nedotažené "výstřely", které mají možná sloužit jen k pokusům o následnou kritiku těch, kteří s nimi rovnou slepě nesouhlasí.

VÍCE >
26.04.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.4.2020

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z našeho jednání 23.4.2020. Zabývali jsme se zejména současnou situací, návrhy na financování naší péče v roce 2020 a 2021.

Vydali jsme také naléhavé upozornění všem AS, které je přílohou č. 2 zápisu.

VÍCE >

celkem 420 záznamů na 28 stránkách.