Novinky

04.01.2018

Cenový předpis MZ z 5.12.2017

V příloze Vám zde dáváme k dispozici Věstník MZ 13/2017, protože v jeho první části je uvedený cenový předpis MZ z 5.12.2017, který je pro nás závazný při tvorbě cen některých výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. VÍCE >
21.12.2017

Informace VZP a.s. (pozor, není míněna VZP) k předávání vyúčtování

V příloze těm z Vás, kteří máte smlouvu s VZP a.s., dáváme na vědomí dopis,  který nám dnes přišel. VÍCE >
20.12.2017

Vyhláška MZ vydaná v souvislosti se zavedením povinnosti předepisovat léky (jen) elektronicky

Nadále trvá náš radikální nesouhlas s touto povinností, na základě  Vašich četných dotazů Vám ale také v příloze dáváme k dispozici kompletní znění vyhlášky, která stanoví pravidla pro e.preskripci včetně výjimek, kdy bude  možné po 1.1.2018 předepsat lék klasicky na papír.

Již dnes máme od Vás řadu podnětů, jak nový systém zlobí a spíše  nefunguje.

Jakékoli Vaše zkušenosti nás zajímají. Prosíme, pište nám je na sasp@sasp.cz

VÍCE >
10.12.2017

Zápis z jednání Rady SAS 7.12.2017

Zde v příloze máte celé jeho znění. Mimo jiné jsme se zabývali úhradami, EET, povinnou e.preskripcí a GDPR. VÍCE >
12.11.2017

Zápis jednání Rady SAS 9.11.2017

včetně otevřeného dopisu některým předsedům politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR VÍCE >
05.11.2017

Usnesení sjezdu SAS z 3.11.2017

V příloze můžete číst kompletní text usnesení našeho letošního sjezdu. VÍCE >
01.11.2017

Nepodepisujte úhradové dodatky na rok 2018, pokud budou ve znění vyhlášky MZ

Rada SAS tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty mimo psychiatry, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ.

VÍCE >
15.10.2017

Informace pacientům se zdůvodněním lékařských protestů dne 18.10.2017

V příloze můžete číst podrobné zdůvodnění postoje SAS s vysvětlením, kdo je podle našeho názoru viníkem současné situace, na níž nám nezbývá nic jiného, než reagovat protestní akcí. VÍCE >
15.10.2017

Zápis z jednání Rady SAS 12.10.2017

včetně jejího stanoviska k současné situaci v českém zdravotnictví VÍCE >
09.10.2017

Výzva Rady SAS všem ambulantním specialistům přerušit provoz 18.10.2017

Rada SAS vyzývá všechny AS přidat se k protestu, který proti přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany zejména MZ organizujeme spolu se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost.

Na každém z Vás necháváme, aby dle vlastních možností zvážil rozsah, jakým se k protestu přidá, věříme ale, že tuto příležitost nepromarníme a jasným vyjádřením společného názoru dosáhneme konečně takové postavení našich ambulancí, jaké jim v civilizované Evropě náleží.

VÍCE >
07.10.2017
06.10.2017

"Pohřeb" ambulantní péče v ČR

V příloze Vám dáváme k dispozici parte, v němž oznamujeme datum a místo obřadu. Vás všechny, kteří s námi souhlasíte a kterým leží na srdci osud soukromých lékařů v ČR, vyzýváme, abyste v tento den parte vyvěsili ve svých ordinacích nebo čekárnách a své oblečení (na paži nebo klopu) označili černou páskou. Předem děkujeme. VÍCE >
03.10.2017

Informace členům SAS k protestní akci dne 10.10.2017 v 10.00 hod.

V příloze Vám dáváme k dispozici i touto cestou informaci, která k Vám míří i klasickou poštou. Navazujeme tím na to, co jsme Vám psali v posledním vydání bulletinu. Jsme hluboce přesvědčeni, že mírové prostředky pro dohodu s MZ jsou t.č. nejspíše vyčerpány a žádáme Vás o masivní účast, kterou dáme všichni najevo, že není možné takto hrubě podceňovat význam ambulantní péče. VÍCE >

celkem 363 záznamů na 25 stránkách.