Novinky

03.10.2017

Informace členům SAS k protestní akci dne 10.10.2017 v 10.00 hod.

V příloze Vám dáváme k dispozici i touto cestou informaci, která k Vám míří i klasickou poštou. Navazujeme tím na to, co jsme Vám psali v posledním vydání bulletinu. Jsme hluboce přesvědčeni, že mírové prostředky pro dohodu s MZ jsou t.č. nejspíše vyčerpány a žádáme Vás o masivní účast, kterou dáme všichni najevo, že není možné takto hrubě podceňovat význam ambulantní péče. VÍCE >
02.10.2017

Návrh úhradové vyhlášky na rok 2018

Dne 25.9.2017 poslalo MZ do připomínkového řízení návrh úhradové vyhlášky na rok 2018. Zatímco nám mají úhrady proti roku 2017 klesnout, ambulancím nemocnic nabízí navýšení o 12,4% a podle našich výpočtů některým částem nemocniční péče navýšení až o 32%.

V příloze Vám dáváme k dispizici kompletní znění této vyhlášky včetně  našich připomínek k ní.

Návrh úhradové vyhlášky je pro nás zcela nepřijatelný. Jde jednoznačně o plivnutí do tváře všem ambulantním specialistům dané nejspíše nepochopením významu ambulantního sektoru.

VÍCE >
26.09.2017

Dopis šéfredaktorovi Lidových novin,

kterým reagujeme na článek uveřejněný v těchto novinách 22.9.2017. Považujeme za nepřípustné, aby jakýkoli redaktor na základě kusých a nepřesných informací ve značné míře získaných mimo ČR takovýmto způsobem napadal lékaře, jejichž prvořadým posláním je pomáhat svým pacientům. Nekradou, nevraždí a nikoho nepodvádějí.

 

VÍCE >
21.09.2017

Bulletin SAS září 2017

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání bulletinu, které k Vám již míří i analogovou poštou.

Přiložili jsme k němu i pozvánku na náš letošní sjezd.

Zároveň přidáváme soupis dokladů potřebných pro kontroly v ambulancích. Vznikl souhrnem Vašich podnětů, k nimž jsme Vás v bulletinu vyzvali.  I touto cestou za to moc děkujeme.

VÍCE >
17.09.2017

Zápis z jednání Rady SAS 14.9.2017

Na tomto jednání jsme se mimo jiné  věnovali přípravě podnětu k Evropské komisi kvůli úhradám v roce 2017, úhradám v roce 2018 i plánu zavést u nás povinně e.prekripci. Rada SAS se jednomyslně usnesla podat podnět také k Úřadu pro ochranu osobních údajů. VÍCE >
13.09.2017

Koalice soukromých lékařů dnes uspořádala tiskovou konferenci,

na níž prezentovala svůj nesouhlas s neustálým nárůstem administrativní zátěže u všech typů soukromých (mimonemocničních) ambulancí a nedostatečným a stagnujícím  finančním ohodnocením úhrad jimi poskytované péče.

V příloze máte k dispozici materiály, které byly rozdány novinářům.

VÍCE >
09.08.2017

SAS nově také na facebooku

Proč? Čtěte v  příloze. VÍCE >
30.07.2017

Zápis z jednání Rady SAS 27.7.2017

Kompletní text zápisu včetně našich požadavků na zlepšení postavení AS v systému a na úhrady AS v roce 2018 čtěte v příloze. VÍCE >
11.06.2017

Informace ambulantním specialistům o nezávislosti jimi poskytované péče,

v níž reagujeme na mail, na který byl zachycen našimi členy v nedávné době a obsahoval v dané věci evidentně neplatné údaje. VÍCE >
11.06.2017
31.05.2017

Bulletin květen 2017

obsahující informaci o regulacích za rok 2016, smlouvách, jednáních o úhradách na rok 2018, ale nejen to, je zde k dispozici našim členům. VÍCE >
25.05.2017

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018

Dne 25.5.2017 bylo ukončeno jednání zástupců poskytovatelů AS se zdravotními pojišťovnami o úhradě naší péče v roce 2018.

Tzv. závěrečný chural, který musí všechny dohody či nedohody potvrdit, se bude konat na MZ až 20.6.2017, na základě průběhu jednání ale nečekáme, že by se do té doby něco na tomto závěru změnilo.

V příloze Vám dáváme k dispozici samotný protokol i všechny návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Jako každý rok poreferujeme i letos o průběhu DŘ v nejbližším vydání našeho bulletinu.

 

VÍCE >
14.05.2017

celkem 380 záznamů na 26 stránkách.