Novinky

15.09.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.9.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména úhradami a návrhy MZ na zrušení DŘ k rámcové smlouvě a změnu jednacího řádu DŘ k úhradám VÍCE >
13.09.2019

Stanovisko Rady SAS k návrhu MZ na novelu zákona 48/97 Sb. a na záměr vydat jednací řád DŘ svou vyhláškou i k mailu prezidenta ČLK. Vyjádření ministra zdravotnictví.

V příloze Vám dáváme k dispozici

1. náš názor na oba dokumenty, které jsme dostali k připomínkám 6.9.2019. Jsme rádi, že vedení MZ již akceptovalo náš návrh obsažený v tomto stanovisku a svolává na 23.9.2019 jednání na MZ, kde nejen nám chce důvody svého postupu vysvětlit. 

2. vyjádření  ministra zdravotnictví k mailu prezidenta ČLK z večera 13.9.2019.

My samozřejmě bráníme své členy, soukromé lékaře.

Ohrazujeme se proti tvrzení prezidenta ČLK v dnešním hromadném mailu, v němž nás nařkl z toho, že útočíme na nemocniční lékaře, protože jim prý nepřejeme lepší podmínky. Jak můžete číst níže ve všech stanoviscích SASu i KSL, jen se bráníme tomu, aby ministr zdravotnictví nepodlehl tlaku odborů, nezrušil výsledky DŘ pro rok 2020 a stejně jako několik jeho předchůdců nepřesměroval neúměrnou většinu financí do nemocnic na úkor soukromých lékařů. Nijak nezpochybňujeme právo nemocničních lékařů na odpovídající podmínky pro jejich práci včetně finančního ohodnocení.

Divíme se, že prezidentu ČLK by takový postup MZ nevadil, že odbory v tom podporuje, čímž soukromé lékaře poškozuje a místo toho nám podsouvá motivace, které v žádném případě nemáme. Naopak jsme rádi, že ministr zdravotnictví i nás ve věci úhrad naší péče de facto před odbory brání.

VÍCE >
29.08.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

a Sdružení soukromých gynekologů k současné snaze zdravotnických odborů zvrátit výsledky DŘ o úhradách na rok 2020 VÍCE >
29.08.2019

Informace ČSSZ k eNeshopence

Přetiskujeme informaci, kterou jsme dostali od ČSSZ k eNeschopenkám. VÍCE >
28.07.2019

Zápis z jednání Rady SAS 25.7.2019,

na němž jsme se mimo jiné zabývali úhradami, reformou primární péče, pravidly pro užívání NOAKů,...zde v příloze. VÍCE >
22.06.2019

Bonifikace v úhradách u poskytovatelů, kde jeden stejný lékař má více odborností nebo působí na více místech (má více IČP)

Obrátilo se na nás několik kolegů, kteří sice pracují v součtu alespoň 30 hodin v 5 dnech v týdnu, resp. 24 hodin ve 4 dnech v týdnu, plní i podmínku časnějšího začátku či pozdějšího konce ordinační doby, tu mají ale rozdělenu do více odborností nebo na více míst, v nichž ordinují, s dotazem, zda mají nárok na bonifikace dle úhradové vyhlášky pro rok 2019 a dohody o úhradách na rok 2020.

Naši korespondenci v této věci se zdravotními pojišťovnami si můžete přečíst v příloze. 

VÍCE >
04.06.2019

Odkaz na rozhovor o tzv. reformě primární péče na TV Seznam

mezi MUDr. Zorjanem Jojkem, předsedou SAS,  a Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví ČR, zde v příloze VÍCE >
31.05.2019

Bulletin květen 2019

V příloze zde máte další vydání našeho bulletinu. Jeho hlavním tématem je tentokrát průběh a výsledek dohodovacího řízení  o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2020. VÍCE >
24.05.2019

V segmentu ambulantních specialistů došlo k dohodě o úhradách na rok 2020

V rámci DŘ došlo 23.5.2019 k dohodě o výši a způsobu úhrad péče AS v roce 2020. Protokol, který máte zde v příloze k dispozici, byl již rozeslán zástupcům ostatních segmentů, aby jej mohli posoudit. Pokud k němu nevysloví námitku do závěrečného jednání DŘ, které proběhne na MZ 19.6.2019, bude předán MZ. Věříme, že to jej beze změny překlopí do úhradové vyhlášky pro rok 2020.

Výsledek jednání je, samozřejmě, kompromisem, přesto jsme rádi, že se nám v těch zásadních bodech podařilo splnit (a někde jít i nad ně) ty  cíle, které jsme si stanovili 21.3.2019 na přípravném jednání.

VÍCE >
12.05.2019

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2019.

Zabývali jsme se zejména tzv. reformou primární péče a úhradami naší práce v roce 2020 VÍCE >
03.05.2019

Vysvětlení k vyúčtování OZP za rok 2018

Někteří z Vás se na nás obrátili s žádostí o vysvětlení postupu OZP (poj. 207) při vyúčtování Vaší péče za rok 2018.

Napsali jsme tedy jejich zdravotní ředitelce. V příloze čtěte podstatu jejího vysvětlení.

VÍCE >
30.04.2019
14.04.2019

Nový web věnující se tzv. reformě primární péče - www.reformaprimarnipece.cz

Tímto Vám  dáváme na vědomí, že jsme zprovoznili nové webové stránky, jejichž  cílem je vyvolat opravdovou solidní diskusi na téma reformy primární péče. Máme totiž za to, že způsob, který zatím zvolilo MZ, t.j. za opravdu zavřenými dveřmi si naplánovat změny, které se mohou dotknout celého systému (a také  zničit, co dnes funguje) a rovnou je začít prosazovat bez diskuse se všemi dotčenými  stranami s přehlížením připomínek  kohokoli jiného, než účastníků tzv. pracovní skupiny k této reformě, jejíž složení samo MZ určilo, považujeme za přinejmenším velmi nešťastný.

 

VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.