Novinky

05.05.2017

Informace k regulacím ZPMV za rok 2016

Přečíst si ji velmi pozorně doporučujeme nejen  těm z Vás, u nich plánuje ZPMV uplatnit srážku za předpis ZÚM a ZÚLP. Pro ně jsou zde ale data, která považujeme za zásadní.

 

VÍCE >
11.04.2017

Stanovisko Rady SAS k návrhům ZP v DŘ o úhradách na rok 2018,

které přednesly na jednání v segmentu AS 6.4.2017 VÍCE >
10.04.2017
09.04.2017

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017

Text, v němž se mimo jiné věnujeme i dohodovacímu řízení o úhradách na rok 2018, je v příloze. VÍCE >
26.03.2017

Požadavky Rady SAS na eHealth

Rada SAS dne 24.3.2017 schválila soupis požadavků, které považuje za nepodkročitelné pro jakýkoli systém eHealth v ČR. Viz příloha. VÍCE >
12.03.2017

Zápis z jednání Rady SAS 9.3.2017

včetně požadavků, s nimiž plánujeme jít do jednání o úhradách na rok 2018 VÍCE >
07.03.2017

Dopis ministru JUDr. Janu Chvojkovi,

ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Legislativní rady vlády, který se týká návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví. Tento má    na základě iniciativy poslanců ANO v nejbližší době projednat vláda ČR. VÍCE >
18.02.2017

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2017 (stav ke dni 18.2.2017)

V příloze máte k dispozici aktuální verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2017. Proti dřívější podobě článku je zde již hodnocení všech návrů všech ZP.  V případě  VZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ, OZP a RBP bez nákupu jde  o texty pro naprostou většinu  AS lepší, než vyhláška MZ, t.j. doporučujeme jej podepsat.

V případě ZPMV a RBP s nákupem podpis NEDOPORUČUJEME.

Podrobný popis jednotlivých návrhů i  vysvětlení našich doporučení  najdete v příloze.

Nadále  platí i naše doporučení nepodepisovat dodatek, pokud bude ve znění té přílohy č. 3 vyhlášky MZ, t.j. v tom smyslu, který rozebíráme zde v příloze.

 

 

VÍCE >
18.02.2017

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2017 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 18.2.2017)

Stejně jako každý rok Vám v tomto článku chceme dát přehled o základních pravidlech úhradové vyhlášky MZ pro rok 2017 a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP spolu se základním doporučením, jak se k nim postavit.

Členům  SAS poskytujeme v jiném článku ("Co dělat...") rozbor podstatně podrobnější.

V této chvíli jsou ukočená jednání se všemi ZP. Z nich k podpisu

- doporučujeme: VZP, VoZP, OZP, ZPŠ,  ČPZP  a RBP bez nákupu - tyto  návrhy  jsou pro naprostou většinu AS lepší, než vyhláška MZ. Pokud se obáváte, že nepatříte k té většině, prostudujte si podrobně popisy jednotlivých dodatků v článku "Co dělat s úhradovými dodatky..."

- NEDOPORUČUJEME: ZPMV a  RBP s nákupem (podrobné vysvětlení proč, je také v článku "Co dělat s úhradovými dodatky...")

 

VÍCE >
12.02.2017

Zápis z jednání Rady SAS 9.2.2017

Celý text zápisu je v příloze. VÍCE >
06.02.2017

OZP (poj. 207) nebude za rok 2016 uplatňovat regulační srážky

za předpis léků  a indukované péče. Dopis zdravotní ředitelky OZP o tom je zde v příloze.

VÍCE >
27.01.2017

Informace zejména pro kardiology, internisty a neurology

V příloze máte k dispozici  zápis z jednání s VZP, v němž jsme se snažili utřídit pravidla pro předpis nových antikoagulancií za účelem zabránění zbytečným potížím při revizích předpisu těchto léků.

Původně šlo o jednání 22.4.2015 (SAS, VZP a Česká kardiologická společnost) a 2.7.2015 (VZP a ČKS), na něž později navázala jednání VZP se společnostmi neurologickou a angiologickou.

To je také důvod, proč zde nejdříve byly zápisy dva a dnes je jen jeden - souhrnný.

Ačkoli se jednání nezúčastnila Česká internistická společnost, na základě příslibu náměstka gen. ředitele VZP JUDr. MUDr. Hoňka ze dne 26.1.2017 mohou internisté počítat s tím, že k nim bude přistupováno stejně, jako k odbornostem, které jsou v dohodě vyjmenované.

Jednání s ostatními zdravotními pojišťovnami se zatím nedaří iniciovat.

VÍCE >
25.01.2017

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 25.1.2017)

Předpokládáme, že nové smlouvy máte již se všemi svými smluvními ZP vzájemně odsouhlasené a podepsané.

Tento článek jsme zaktualizovali, abychom Vám dali na vědomí, že ZPŠ a VoZP provedly významné změny v systému překlopení přílohy č. 2 na Portálu ZP. Tento je t.č. již natolik přátelský  a jednoduchý, že Vám s klidným svědomím můžeme doporučit jej použít a svou vlastní přílohu č. 2 v něm překlopit (sami nebo s pomocí pracovníka call-centra ZPŠ či pracovníka VoZP) do elektronické podoby.

ZPŠ v té souvislosti nabídla dodatek, kterým termín pro překlopení přílohy č. 2 (se zachováním doby neurčité) posouvá z konce roku 2016 na konec roku 2020. Bude-li ve vzorovém znění,   doporučujeme Vám jej akceptovat.

VoZP na základě dohody s námi z 24.1.2017 posunula termín pro překlopení přílohy č. 2 (se zachováním doby neurčité) z konce roku 2016 na 30.6.2017. Bude-li ve vzorovém znění,   doporučujeme Vám jej akceptovat.

VÍCE >
20.01.2017

Korespondence s registrlekaru.cz

V zápise z jednání Rady SAS jsme Vás upozornili na registrlekaru.cz. Někteří z Vás na základě toho již požádali o výmaz z jejich databáze. Podle toho, co nám píšete, dostala minimálně část z Vás sice negativní odpověď, Váš  profil byl ale na příslušném webu převeden z 1. osoby na 3. a byl u Vás vždy  zrušen ten internetový systém objednávání pacientů.

Vaše  konání mělo tedy alespoň tento pozitivní dopad.

Se správcem toho registru si píšeme i my. Jak si můžete přečít, pohrozil nám, že tuto komunikaci zveřejní. Rozhodli jsme se  tedy ho předejít. Viz příloha.

VÍCE >

celkem 380 záznamů na 26 stránkách.