Novinky

12.03.2019

VZP zahájila rozesílání vyúčtování roku 2018 poskytovatelům ze segmentu AS

V příloze čtěte dopis, kterým nám to dala dnes na vědomí. VÍCE >
10.03.2019

Zápis z jednání Rady SAS 7.3.2019

Tentokrát jsme se zabývali hlavně úhradami, resp. našimi požadavky do DŘ na rok 2020, tzv. reformou primární péče, problémem s úhradou Mesocainu a  artroskopických vyšetření. VÍCE >
20.02.2019

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2019 (stav k 20.2.2019)

Zde máte k dispozici další verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2019, která vyšla ve Sbírce zákonů 14.9.2018. 

Mimo základní informace o ní obsahuje posouzení všech návrhů dodatků zdravotních pojišťoven mimo  RBP, která  letos žádný dodatek vydávat nebude. V příloze je také kompletní dopis VZP z 23.1.2019, který se týká její evidence diplomů CŽV ČLK i naše doporučení přehledu o předběžných úhradách od OZP.

 

VÍCE >
20.02.2019

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 20.2.2019)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici kompletní znění úhradové vyhlášky pro rok 2019 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň zde zveřejňujeme jednotlivé vzory dodatků od všech ZP mimo RBP, která letos bude naši péči hradit zcela dle úhradové vyhlášky MZ a žádný dodatek nám nenabídne.

Najdete zde také kompletní znění s námi dohodnuté  metodiky uplatnění bonifikací a  seznam operačních oborů (aby mohla být zohledňována jejich ordinační doba).

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky včetně doporučení, zda podepsat dodatky ZP či nikoli. 

VÍCE >
10.02.2019
29.01.2019

Bulletin leden 2019

Mimo to, že k Vám dorazí klasickou poštou a mailingem, je k dispozici i zde v příloze. VÍCE >
23.01.2019

Jak vyhovět bonifikačním kritériím v úhradách na rok 2019 (k datu 23.1.2019)?

Máte-li zájem dosáhnout alespoň zčásti na bonifikace v úhradách na rok 2019 a nevíte si rady jak, čtěte v příloze.

Nově zde je i dopis VZP týkající se evidence diplomů CŽV ČLK.

VÍCE >
13.01.2019
04.01.2019

Stanovisko Rady SAS k materiálu Koncepce změn primární péče v ČR,

který byl  oficiálně představen na MZ 14.12.2018 a na němž od února 2018 pracovala tzv. pracovní skupina k reformě primární péče bez účasti zástupců SAS.

K představenému materiálu i k tzv. SWOT analýzám, které jsme dostali k dispozici až 21.12.2018, máme řadu zásadních připomínek, které vám spolu s komentovaným textem a našimi návrhy na řešení jednotlivých problémů dáváme zde k dispozici.

Jsme hluboce přesvědčeni, že bez výrazné korekce všech MZ prezentovaných textů bude výsledkem plánované koncepce jen zhoršení  kvality a dostupnosti péče o opravdu nemocné pacienty.

VÍCE >
20.12.2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude v segmentu ambulantních specialistů uplatňovat regulace za předpis léků a zdravotnických prostředků za rok 2018.

Rada SAS o tom byla 13.12. večer telefonicky informovaná ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, náměstkem generálního ředitele VZP.

Jak potvrzení jsme dostali také jeho dopis, který je zde v příloze.

VÍCE >
17.12.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.12.2018

Tentokrát jsme se zejména věnovali úhradám na rok 2019 a také formulaci stanoviska k tzv. Koncepci změn primární péče v ČR. Náš názor na tento materiál naleznete v jiném článku na tomto webu, zde v zápise jen hodnotíme formu, jakou byl a je  projednáván. VÍCE >
14.12.2018

Informace pro AS, kteří předepisují NOAKy pacientům s fibrilací síní,

přičemž přehlédli, že u některých z nich je třeba žádat o zvýšenou úhradu a VZP je za to nyní finančně sankcionuje. VÍCE >
03.12.2018

Zápis skutečného majitele právnické osoby

V posledních dnech jsme se dověděli, že právnické osoby (ne jen s.r.o., ale i spolky, o.p.s. a  další) mají povinnost zapsat se do rejstříku  skutečných majitelů.

V příloze máte k věci podrobnější informace.

Dopředu deklarujeme, že pokud si budete při četbě tohoto textu připadat jako v "Kocourkově", pak naše pocity jsou identické. Ale právníci jsou toho jednoznačného názoru, že i tento předpis dodržet musíme.

VÍCE >
18.11.2018

Zápis z jednání Rady SAS 15.11.2018

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z celého jednání. Mimo jiné jsme se věnovali našemu stanovisku ke gate-keepingu a také požadavky na racionální elektronizaci českého zdravotnictví. Oba materiály jsou přílohami zápisu. VÍCE >
16.11.2018

Požadavky Rady SAS na racionální elektronizaci českého zdravotnictví

Jako naší reakci na právě projednávaný věcný záměr zákona o e.health jsme aktualizovali naše požadavky, které jsou prakticky stejné již deset let. VÍCE >

celkem 462 záznamů na 31 stránkách.