Novinky

11.03.2018

Zápis z jednání Rady SAS 8.3.2018

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z jednání. Zabývali jsme se zejména  (ne)zahájením DŘ k rámcové smlouvě a požadavky na úhrady v roce 2019. VÍCE >
09.03.2018

VZP začala rozesílat AS vyúčtování péče za rok 2017

V příloze máte k dispozici dopis, kterým nás o tom VZP informovala 8.3.2018. Uživatelé VZP Pointu najdou své vyúčtování tam. VÍCE >
06.03.2018

Anketa zdravotní pojišťovna roku 2018 z pohledu ambulantních lékařů

V minulých letech se řada z Vás účastnila této ankety, proto Vám dáváme i letos k dispozici dopis, který jsme dostali od HCI (společnosti každoročně organizující tento výzkum). V něm najdete informace k anketě letošní včetně odkazu na web, na němž můžete vyjádřit svůj názor.

VÍCE >
21.02.2018

Dopis VZP o nových funkcích VZP point

VZP jsme byli požádáni o jeho zveřejnění. VÍCE >
19.02.2018

Stanovisko Rady SAS ke Koncepci primární péče

vypracované Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství. VÍCE >
11.02.2018

Zápis z jednání Rady SAS 8.2.2018

Při jednání jsme se zabývali ještě úhradami na rok 2018, ale také jsme formulovali požadavky na DŘ o úhradách v roce 2019. I součástí zápisu je naše konsensuální stanovisko k tomu, co řekl MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Rady poskytovatelů v rozhovoru pro Medical Tribune 5.2.2018. VÍCE >
08.02.2018
30.01.2018

Jak fakturovat VoZP a ZPMV naši lednovou péči

Protože o úhradových dodatcích s těmito ZP stále ještě jednáme, přičemž dnes už je jasné, že výsledek nebudeme mít do konce ledna, dohodli jsme s nimi, jakým způsobem jim máme účtovat  lednovou péči, pokud  od těchto ZP  nemáme zatím potvrzenu výši předběžné měsíční úhrady. VÍCE >
14.01.2018
10.01.2018

Bulletin leden 2018

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání bulletinu, které k Vám již míří i analogovou poštou.

Věnujeme se v něm nejen úhradám, EET, e.preskripci a GDPR.

VÍCE >
04.01.2018

Cenový předpis MZ z 5.12.2017

V příloze Vám zde dáváme k dispozici Věstník MZ 13/2017, protože v jeho první části je uvedený cenový předpis MZ z 5.12.2017, který je pro nás závazný při tvorbě cen některých výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. VÍCE >
21.12.2017

Informace VZP a.s. (pozor, není míněna VZP) k předávání vyúčtování

V příloze těm z Vás, kteří máte smlouvu s VZP a.s., dáváme na vědomí dopis,  který nám dnes přišel. VÍCE >
20.12.2017

Vyhláška MZ vydaná v souvislosti se zavedením povinnosti předepisovat léky (jen) elektronicky

Nadále trvá náš radikální nesouhlas s touto povinností, na základě  Vašich četných dotazů Vám ale také v příloze dáváme k dispozici kompletní znění vyhlášky, která stanoví pravidla pro e.preskripci včetně výjimek, kdy bude  možné po 1.1.2018 předepsat lék klasicky na papír.

Již dnes máme od Vás řadu podnětů, jak nový systém zlobí a spíše  nefunguje.

Jakékoli Vaše zkušenosti nás zajímají. Prosíme, pište nám je na sasp@sasp.cz

VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.