Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 25.1.2021)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 v části věnované AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_pravidla_uhradove_vyhlasky_mz_pro_rok_2021_v_casti_venovane_as.pdf

 

Odkaz na samotnou úhradovou vyhlášku MZ na rok 2021 ve Sbírce zákonů:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2020&typeLaw=zakon&what=Rok

Sama vyhláška je pod datem 30.10.2020 jako položka 173.

 

Jednotlivé vzorové dodatky ZP:

 

A) VZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

B) VoZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

C) ČPZP

/files/files_editor_uploads/cpzp_dodatek_as_2021.pdf

 

D) OZP

Dodatek A-LIM:  /files/files_editor_uploads/ozp_dodatekas_a_lim_2021.pdf

Dodatek A-VÚ/files/files_editor_uploads/ozp_dodateas_a_vu_2021.pdf

 

E) ZP Škoda

Dodatek VOP:

/files/files_editor_uploads/as_vop_2021.pdf

Dodatek MOP:

/files/files_editor_uploads/as_mop_2021.pdf

 

F) ZPMV

Dodatek PAU: /files/files_editor_uploads/zpmv_dodatekpau_as_2021.pdf

Dodatek VYK: /files/files_editor_uploads/zpmv_dodatekvyk_as_2021.pdf

 

G) RBP

Dodatek zatím není k dispozici.