Novinky

27.05.2016

Nedohoda v segmentu AS pro rok 2017

Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2017 skončilo v segmentu AS přes naši velkou snahu přistoupit i na velmi hraniční kompromisy nedohodou. VÍCE >
17.05.2016

Otázky Rady SAS k současné mediální kampani ČLK

V příloze Vám dáváme k dispozici stanovisko Rady SAS k mediální kampani, kterou t.č. vede ČLK. Obsahuje i otázky, jež jsme zaslali prezidentu ČLK, MUDr. Kubkovi, s žádostí o písemné odpovědi.

Po více než měsíci jsme od Dr. Kubka dostali odpověď. kterou Vám také dáváme k dispozici v příloze

VÍCE >
15.05.2016

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2016

Kompletní znění zápisu máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
04.05.2016

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k příslibu vládní koalice ze dne 3.5.2016

navýšit lékařům ve státních a krajských nemocnicích od začátku roku 2017 platy o 10%. VÍCE >
06.04.2016

Bulletin duben 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu. Mimo jiné prosím, věnujte pozornost anketě, která je uvnitř. VÍCE >
09.03.2016

Desatero požadavků Rady SAS

pro první jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2017 VÍCE >
08.03.2016

Pravidla kontrol SÚKL v ordinacích ambulantních specialistů

Na základě Vašich četných dotazů jsme se obrátili na vedení SÚKL, abychom pro Vás zjistili, jaká jsou aktuálně platná pravidla, podle nichž postupují revizoři SÚKLu v rámci kontrol v ordinacích ambulantních specialistů.

 

VÍCE >
08.03.2016

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ze dne 8.3.2016,

v němž jej informujeme o narůstajícím napětí mezi ambulantními specialisty v souvislosti s velkým rozdílem mezi jejich limity úhrad v roce 2016 a platnými hodnotami výkonů dle Seznamu výkonů. Zároveň jej v tomto žádnáme o nápravu. VÍCE >
06.03.2016

Zápis z jednání Rady SAS 3.3.2016

Kompletní text zápisu je zde v příloze VÍCE >
07.02.2016

Zápis z jednání Rady SAS 4.2.2016

V příloze Vám dáváme k dispozici kompletní zápis. Zabývali jsme se zejména úhradami, seznamem výkonů a smlouvami ze ZP. VÍCE >
14.01.2016

ÚZIS - informace o sběru dat k datu 14.1.2016

Aktuálně jsme z ÚZISu dostali tuto informaci, která je i na jejich webu:

Sběr výkazů za rok 2015 neproběhne v obvyklém v lednovém termínu, ale bude zahájen až po 1. dubnu 2016. Podrobné informace budou následovat.

VÍCE >

celkem 356 záznamů na 24 stránkách.