Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 29.11.2021)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 v části věnované AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c_3_uhradove_vyhlasky_mz_2022.pdf

 

Jednotlivé vzorové dodatky ZP:

/files/files_editor_uploads/uhradova_vyhlaska_mz_na_rok_2022_konecne_zneni_29102021.pdf

 

A) VZP

Dodatek zatím není k dispozici

 

B) VoZP

Tato pojišťovna stejně jako v roce bude hradit naši péči striktně dle vyhlášky MZ, t.j. dodatky tvořit a rozesílat nebude. 

 

C) ČPZP

Dodatek zatím není k dispozici

 

D) OZP

Dodatek zatím není k dispozici

 

E) ZP Škoda

Dodatek zatím není k dispozici

 

F) ZPMV

Dodatek zatím není k dispozici

 

G) RBP

Dodatek zatím není k dispozici