Novinky

05.12.2019

Připomínky Rady SAS k návrhu zákona o e.health.

V druhé polovině listopadu nám byl z MZ v rámci připomínkového řízení zaslán návrh zákona o e.health. Naše připomínky i samotný návrh MZ, k němuž se vyjadřujeme, najdete zde v příloze. VÍCE >
27.11.2019

Informace o Portálu zdravotních pojišťoven

Na našem letošním sjezdu nám zástupci Svazu zdravotních pojišťoven slíbili aktuální informaci k jejich Portálu, zejména ke způsobu přihlašování se na něj. Najdete ji zde v příloze. VÍCE >
09.11.2019

Usnesení sjezdu SAS 2019, další pozitivní informace od VZP

8.11.2019 proběhl v Kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy letošní sjezd SAS. V příloze máte k dispozici kompletní znění jeho usnesení a informaci, kterou na sjezdu přednesl generální ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek. VÍCE >
05.11.2019

Dobrá zpráva pro ambulantní specialisty pracující ve smluvním vztahu s VZP a ČPZP (Aktualizace k 5.11.2019),

pokud mají podepsané úhradové dodatky byla a je jejich reálná hodnota bodu (na základě limitu úhradovým vzorcem) v případě VZP v letech 2018 a  2019, u ČPZP v roce 2019 nižší, než 1,- Kč.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
29.10.2019

Veřejná výzva prezidentu České lékařské komory,

kterou mu v reakci na jeho mediální aktivity týkající se organizací zastupujících soukromé lékaře poslali jejich představitelé VÍCE >
21.10.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů

k výsledkům jednání Rady poskytovatelů s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví ČR 11.10.2019 a reakce na nepravdy obsažené v mailu, který byl z adresy ČLK distribuován 21.10.2019. VÍCE >
09.10.2019

Nový přístup VZP k úhradě nově nasmlouvaných výkonů (aktualizace k 9.10.2019)

V rámci DŘ o úhradách na rok 2020 se nám s platností již od roku 2019 podařilo dohodnout s VZP to, že nové výkony bude tak, jak je to uvedeno v úhradové vyhlášce MZ, hradit v prvním roce nikoli s omezením dle PUROo, ale volně výkonově. Více čtěte v příloze.... VÍCE >
29.09.2019

Varování před dopisem spol. Registrlekaru.cz

Někteří z Vás nám poslali na vědomí dopis této organizace, v němž je tvrzeno, že součástí bonifikace  našich úhrad pro rok 2020 je prý "umožnění elektronického objednávání pacientů do ordinace".

Jde o zavádějící, resp. neplatnou informaci. Přesný stav je popsán v našem květnovém bulletinu a také zde v příloze.

VÍCE >
20.09.2019

Pozvánka na sjezd a bulletin SAS září 2019

V příloze Vám dáváme k dispozici pozvánku na náš letošní sjezd a další vydání bulletinu VÍCE >
15.09.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.9.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména úhradami a návrhy MZ na zrušení DŘ k rámcové smlouvě a změnu jednacího řádu DŘ k úhradám VÍCE >
13.09.2019

Stanovisko Rady SAS k návrhu MZ na novelu zákona 48/97 Sb. a na záměr vydat jednací řád DŘ svou vyhláškou i k mailu prezidenta ČLK. Vyjádření ministra zdravotnictví.

V příloze Vám dáváme k dispozici

1. náš názor na oba dokumenty, které jsme dostali k připomínkám 6.9.2019. Jsme rádi, že vedení MZ již akceptovalo náš návrh obsažený v tomto stanovisku a svolává na 23.9.2019 jednání na MZ, kde nejen nám chce důvody svého postupu vysvětlit. 

2. vyjádření  ministra zdravotnictví k mailu prezidenta ČLK z večera 13.9.2019.

My samozřejmě bráníme své členy, soukromé lékaře.

Ohrazujeme se proti tvrzení prezidenta ČLK v dnešním hromadném mailu, v němž nás nařkl z toho, že útočíme na nemocniční lékaře, protože jim prý nepřejeme lepší podmínky. Jak můžete číst níže ve všech stanoviscích SASu i KSL, jen se bráníme tomu, aby ministr zdravotnictví nepodlehl tlaku odborů, nezrušil výsledky DŘ pro rok 2020 a stejně jako několik jeho předchůdců nepřesměroval neúměrnou většinu financí do nemocnic na úkor soukromých lékařů. Nijak nezpochybňujeme právo nemocničních lékařů na odpovídající podmínky pro jejich práci včetně finančního ohodnocení.

Divíme se, že prezidentu ČLK by takový postup MZ nevadil, že odbory v tom podporuje, čímž soukromé lékaře poškozuje a místo toho nám podsouvá motivace, které v žádném případě nemáme. Naopak jsme rádi, že ministr zdravotnictví i nás ve věci úhrad naší péče de facto před odbory brání.

VÍCE >

celkem 462 záznamů na 31 stránkách.