Novinky

19.09.2018

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k plánu vydávat vakcíny v lékárnách

S příslušnou myšlenkou nesouhlasíme. Žádáme o zahájení diskuse na téma výdeje léků v ordinacích. Více čtěte v příloze. VÍCE >
16.09.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018

včetně posledního návrhu Rámcové smlouvy VÍCE >
29.07.2018

Zápis z jednání Rady SAS 26.7.2018

včetně příloh, kterými jsou novela vyhlášky MZ o zdravotnické dokumentaci s vyznačenými změnami, naše stanovisko k návrhu ZP na novou Rámcovou smlouvu a náš návrh této smlouvy, s nímž jdeme do dalšího jednání, které by mělo proběhnout 7.8.2018. VÍCE >
03.07.2018

Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové

pracující v oboru pneumologie a alergologie jako reakci na odvolání proti vyúčtvání roku 2017.

Centrála VZP zde koriguje nepravdivé tvrzení  týkající se úhrady výkonu spirometrie v roce 2017.

VÍCE >
20.06.2018

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina

Obnovujeme výzvu     „Vyvěste své diplomy VÍCE >
17.06.2018

Zápis z jednání Rady SAS 14.6.2018.

Věnovali jsme se zejména úhradám a jednání o nové rámcové smlouvě. VÍCE >
04.06.2018

Pozvánka na seminář k e_receptu pořádaný MZ a SÚKL

Na základě žádosti tiskového odboru MZ zveřejňujeme v příloze další pozvánku na seminář, který MZ organizuje spolu se SÚKL. Bude se konat 11.6.2018 v Praze. VÍCE >
04.06.2018

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018,

kterou reagujeme na aktuální dění související s jednáním o úhradách v roce 2019 VÍCE >
31.05.2018

Co to je projekt Ukrajina?

V mediích i mimo ně se v současné době i velmi emotivně diskutuje na téma tzv. Projektu Ukrajina. Lékařské komory jsou proti němu, někteří politici ho hájí. Bohužel často i s užitím  argumentů, nad nimiž nám zůstává rozum stát. Velmi často se zdá, že diskutující ani nevědí, co je jeho podstatou a jaké může mít dopady na kvalitu zdravotní péče v ČR.

Proto jsme uvítali, že Česká stomatologická komora vydala tiskovou zprávu, v níž jej velmi stručně charakterizuje.

Tuto zprávu najdete i zde v příloze. Doporučujeme Vám ji k přečtení.

 

VÍCE >
24.05.2018

Výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2019 v segmentu AS

Dne 24.5.2018 proběhlo závěrečné jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS se  ZP. Výsledkem je (na rozdíl od minulých více než 11 let) DOHODA, která byla  ze strany poskytovatelů i ZP přijata konsensuálně.

Její kompletní text Vám dáváme k dispozici v příloze.

Nebude-li úspěšně napadena jiným segmentem (což nepředpokládáme) nebo ve veřejném zájmu změněna MZ (jsme si jisti, že objektivně v rozporu s veřejným zájmem není ani trochu), máme již dnes stanovena pravidla úhrady naší péče v příštím roce.

Ten AS, který splní v ní obsažená kritéria kvality, bude moci  dosáhnout na cca 6%ní navýšení úhrad proti roku 2018.

VÍCE >
21.05.2018

Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017

V příloze naleznete dopis, který jsme dnes k tomu održeli od vedení VZP. VÍCE >
20.05.2018
01.05.2018

GDPR - stručný návod, jak splnit toto nařízení (stav k 1.5.2018)

V příloze Vám dáváme k dispozici "kuchařku", která Vám dle našeho názoru pomůže velmi snadno a také snad rychle splnit (zatím známá) pravidla nařízení GDPR. 

Dnes s již druhou  aktualizací - po informaci k dopisům posílaným Českou poštou přidáváme doporučení k elektronické a telefonické komunikaci s pacientem.

Budou-li se tato pravidla či jejich výklad dále jakkoli měnit či upřesňovat, budeme ji i my nadále aktualizovat.

Bohužel -  jako ostatně u většiny ostatních nových předpisů - i zde jde pro lékaře, kteří respektují v ČR platné zákony, jen o několik (až deset) slohových cvičení.

Rozčiluje nás to stejně jako Vás, ale nic nenasvědčuje tomu, že tato směrnice EU nebude od května 2018 platit, t.j. vyhovět jí musíme.

V přílohách máte tedy stručnou úvodní informaci a také jednoduchý návod krok za krokem, jak postupovat.

VÍCE >

celkem 473 záznamů na 32 stránkách.