Novinky

21.06.2013

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k vyhlášce MZ 79/2013 Sb

kterým se přihlásila k našemu stanovisku k tomuto dokumentu, které máte k dispozici zde na webu pod datem 18.4.2013
 
VÍCE >
12.05.2013

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2013

včetně stanoviska k návrhu, dle něhož by praktičtí lékaři měli právo provádět holterovskou monitoraci TK a doplňující analýzy k vyhlášce MZ 79/2013 Sb
VÍCE >
19.04.2013

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k záměru zavést jako povinné tzv. pozitivní lékové listy

V příloze čtěte náš názor na pozměňovací návrh poslanců Šťastného a Skalického - parlamentnímu tisku 761
VÍCE >
19.04.2013

Stanovisko Rady SAS k vyhlášce MZ 79/2013 Sb., o pracovně preventivním lékařství

MZ dne 3.4.2013 dle našeho názoru v rozporu se slibem vlády, že bude podporovat malé a střední podnikatele, vydalo vyhlášku, která zavádí jakési paralelní (a reálně v zavedeném systému nepotřebné) zdravotnictví, které bude znamenat jen zbytečné navýšení nákladů všem zaměstnavatelům.
VÍCE >
17.04.2013

Informace o vyhlášce MZ 79/2013 Sb.

která se v návaznosti na zákon o specifických zdravotních službách zabývá pracovně preventivní lékařskou péčí. Vzhledem k tomu, že valná většina z nás je také zaměstnavateli, nezbývá nám než akceptovat podmínky i této vyhlášky, jež vešla v platnost 3.4.2013. V přílohách máte informaci k ní, vzor smlouvy i její kompletní znění. 

1) Příloha č. 1 – informace o vyhlášce 79/2013 Sb
2) Příloha č 2 – vzor smlouvy
3) Příloha č. 3 – kompletní znění vyhlášky…

VÍCE >
13.04.2013

Upozornění ZZ týkající se ordinačních hodin.

Revizní lékaři některých ZP provedli kontrolu ordinačních hodin u ambulantních specialistů. V některých případech byl zjištěn rozdílný údaj o ordinačních hodinách ve smlouvě s pojišťovnou, na www stránkách zdravotnických zařízení a na dveřích pracoviště. Doporučujeme provést si kontrolu. Pokud se Vaše údaje liší, uveďte do souladu. O případné změně doporučujeme informovat všechny Vaše smluvní zdravotní pojišťovny. Předejdete případným problémů. Rada SAS.
VÍCE >
13.04.2013

Revizní lékaři některých ZP provedli kontrolu ordinačních hodin u ambulantních specialistů.

V některých případech byl zjištěn rozdílný údaj o ordinačních hodinách ve smlouvě s pojišťovnou, na www stránkách zdravotnických zařízení a na dveřích pracoviště. Doporučujeme provést si kontrolu. Pokud se Vaše údaje liší, uveďte do souladu. O případné změně doporučujeme informovat všechny Vaše smluvní zdravotní pojišťovny. Předejdete případným problémů. Rada SAS. VÍCE >
13.04.2013

Dopis od vedení VZP Dr. Jojkovi ohledně výše úhrady kódu 09555 (u VZP bude již v roce 2013 výkon hodnocen bodovou hodnotou 1,02 Kč).

Vážený pane doktore, na základě pověření ředitele VZP Vám odpovídám na Váš dotaz k vývoji ve věci kódu 09555: Dne 9.4.2013 proběhla porada ředitelů odboru zdravotní péče regionálních poboček VZP a pracovníků Ústředí VZP a bylo dohodnuto, že výkon 09555, který byl nasmlouván u ambulantních specialistů, bude hrazen v plné hodnotě bodu (nikoliv v sestupné hodnotě). S pozdravem Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče
VÍCE >
10.04.2013

Zápis z jednání zástupců SAS se ZP na půdě MZ 27.2.2013.

V příloze Vám dáváme již všemi účastníky podepsaný zápis z jednání, na němž jsme řešili úhrady v našem segmentu v roce 2013, regulace za rok 2012 a 2013 a prolongaci našich smluv po roce 2015. V současné době jednáme individuálně s jednotlivými ZP o přesném technickém naplnění této dohody. Výsledky budeme průběžně zveřejňovat. Rada SAS
VÍCE >
10.04.2013

Úhradová vyhláška pro rok 2013 (stav k 10.4.2.2013)

Čtěte v příloze - pokud možno - až do konce. V příloze Vám dáváme k dispozici popis základních parametrů úhradové vyhlášky i podrobnější informaci. Zároveň přidáváme doporučení k návrhům již všech úhradových dodatků ZP. Proti minulé verzi přidáváme další informace týkající se přepočtu referenčních údajů a výsledků našeho jednání se ZP 27.2.2013 (přesné znění zápisu a již výsledky dalších jednání s VZP). Všechno, co nebylo v minulé aktualizaci tohoto článku, je pro lepší orientace červeně. Jakmile budeme mít další informace, ihned je budeme doplňovat.  /li>

 

 

VÍCE >
08.04.2013

Zápis z jednání Rady SAS 4.4.2013

včetně odmítnutí dezinformací v zápise posledního jednání představenstva ČLK a příloh:
1) Návrh na první jednání segmentu AS v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad,
2) Připomínky k návrhu změn zákona o zdravotních službách,
3) Náměty pro Analytickou komisi.
VÍCE >
07.04.2013

Pravidla nasmlouvávání kódu 09555 u VZP

Na základě našich jednání s ing. Kabátkem, generálním ředitelem VZP, vydalo v tomto týdnu vedení VZP příkaz všem svým pobočkám, že se nemají bránit ZZ, která se starají o děti do 6 let, v nasmlouvání kódu 09555. Požádalo-li ZZ o tento kód během ledna 2013, stane se součástí jeho smlouvy s VZP od začátku roku 2013. Pokud požádalo nebo požádá později, bude mu do smlouvy dán od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost doručena VZP. Rada SAS vyzývá všechna dotčená ZZ, aby jí dala vědět, pokud by měla v tomto se svou pobočkou VZP jakýkoli problém. Zároveň upozorňuje, že je třeba si toto ohlídat i ve vyúčtováních jednotlivých měsíců.
VÍCE >

celkem 462 záznamů na 31 stránkách.