Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 11.11.2016)

Základní pravidla úhradové vyhlášky pro rok 2016 naleznete zde:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c_3_uvmz_28122015.pdf

 

Vzorové texty dodatků jednotlivých ZP:

1) VZP

- vzorový text dodatku s rozpisemm plateb: /files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_21012016.pdf

- vzorový text dodatku bez reozpisu plateb: /files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_bez_rozpisu_0402016.pdf

- vzorový text dodatku pro odbornost 305: /files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_305_04022016.pdf

 

2) VoZP

- text dodatku vzešlý z jednání mezi námi a VoZP uzavřeného 15.3.2016, který (pokud Vám souhlasí čísla) doporučujeme podepsat: /files/files_editor_uploads/vozp_ambspec_2016_15032016.pdf

- text průvodního dopisu vedení VoZP k dodatku: /files/files_editor_uploads/vozp_ambspec_2016_dopis.pdf

Nemáte-li aktuálně tuto verzi dodatku od VoZP, přijde Vám dle slibu vedení VoZP automaticky poštou domů.

Vzhledem k nejasnostem v příloze k dodatku jsme požádali vedení VoZP o upřesnění, co vše je zahrnuto pod PUROo.

Zde je: /files/files_editor_uploads/vozp_13072016_sdeleni_pro_sas_puroo_v_dodatku_2016.pdf

 

 

3) ČPZP

- vzorový text dodatku: /files/files_editor_uploads/cpzp_dodatk_2016.pdf

 

4) OZP

- vzorový text dodatku A-VÚ: /files/files_editor_uploads/a_vu_2016.pdf

- vzorový text dodatku A-LIM: /files/files_editor_uploads/a_lim_2016.pdf

- dodatekk k dodatku A-LIM z listopadu 2016: /files/files_editor_uploads/ozp_dodatek_k_dodatku_xi_2016.pdf

-průvodní deklarace: /files/files_editor_uploads/deklarace_pro_as_def.pdf

 

5) ZPŠ

- vzorový text dodatku MOP: /files/files_editor_uploads/zps_dodatek_mop_2016.pdf

- vzorový text dodatku VOP: /files/files_editor_uploads/zps_dodatek_vop_2016.pdf

 

6) ZPMV

- vzorový text dodatku PAU: /files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_pau_dodatek_2016.pdf

- vzorový text dodatku VYK: /files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_vyk_dodatek_2016.pdf

- Upřesnění ZPMV k dodatkům ze dne 11.2.2016: /files/files_editor_uploads/upresneni_zpmv_11022016.pdf

 

7) RBP

- vzorový text dodatku "bez nákupu": /files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_2016bez_nakupu(1).pdf 

- vzorový text dodatku "s nákupem": /files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_2016s_nakupem(1).pdf