Novinky

21.01.2013
13.01.2013

Finanční optimalizace práce AS v roce 2013

Abyste tento článek nepřehlídli v ledovém Tempusu, dáváme Vám jej k dispozici i touto cestou
VÍCE >
07.01.2013
15.10.2012

Zápis z jednání Rady SAS 11.10.2012

včetně doporučení, jak se počítá zákonný úrok z prodlení platby od (V)ZP
VÍCE >
15.10.2012

Zápis z jednání Rady SAS 11.10.2012

včetně doporučení, jak se počítá zákonný úrok z prodlení platby od (V)ZP
VÍCE >
27.09.2012

Pozvánka na sjezd SASu a Bulletin září 2012

Rada SAS tímto zve členy SASu na sjezd našeho sdružení, který se bude konat 2.11.2012. V příloze máte k dispozici pozvánku i nové vydání našeho bulletin, který mimo jiné informace upřesňuje i program a témata pro diskusi na sjezdu. 
VÍCE >
27.09.2012

Ještě k internímu auditu kvality

Od jednoho z Vás jsme dostali několik schémat mytí rukou. Protože Věstník MZ nám neukládá užít žádnou jeho konkrétní podobu, dáváme Vám je k dispozici, abyste ve svých ambulancí vylepili to schéma, které se Vám bude zdát být nejvíce přiměřené. Z pohledu textu Věstníku MZ jsou použitelná všechna, přičemž Věstník ani nenařizuje žádným způsobem jejich minimální rozměr
VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.