Novinky

19.03.2014

Bulletin SAS březen 2014

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání našeho bulletinu. Jeho většina je věnována tomu, co se nám podařilo pro letošní rok vyjednat pro Vás všechny v úhradách od jednotlivých zdravotních pojišťoven.

VÍCE >
11.03.2014
09.03.2014
02.02.2014

Informace ambulantním specialistům k úhradovým dodatkům od zdravotních pojišťoven na rok 2014

Jsou-li ve znění, které najdete na našem webu, je možné je podepsat
VÍCE >
30.01.2014

Vzhledem k Vaši četným dotazům Vám v příloze dáváme na vědomí, jak fakturovat ZP za leden 2014, t.j. v době, kdy ještě nemáte jednotlivé úhradové dodatky

z přílohy je jistě patrné, že po jednání s námi žádná ZP letos nenabízí dodatek ve znění úhradové vyhlášky. Všechny návrhy dodatků jsou lepší než vyhláška MZ. Blíže viz příloha i příslušný jiný článek (Úhradová vyhláška….) na našem webu, který průběžně aktualizujeme
VÍCE >
28.01.2014

Způsob úhrady výkonů interny v roce 2013 od VZP, který zabrání nežádoucímu poklesu úhrad poskytovatelům tohoto oboru.

Dne 27.1.2014 bylo završeno naše skoro roční (od jednání na MZ 27.2.2013 – zápis z něj je na našem, webu pod datem 10.4.2013) úsilí o pomoc interně u VZP. Tento den schválila správní rada VZP způsob, podle jakého budou poskytovatelé odb. 101 hrazeni. Jejich konečná úhrada bude dána násobkem počtu unikátních pojištěnců v roce 2013, průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2011 a koeficientu 0,98. Konečná podoba dohody vznikla s podporou ČLK, za což děkujeme. Nám se na poslední chvíli podařilo dojednat navýšení limitu, podle něhož se tento systém pomoci bude týkat poskytovatelů, kteří mají u VZP roční obrat do 3 mil. Kč ročně (nikoli 2 mil. Kč jak dohodla ČLK). Správní Radě i ostatnímu vedení VZP i touto cestou děkujeme za vstřícnost. O výsledcích jednání s dalšími ZP Vás budeme průběžně informovat.
VÍCE >
03.01.2014

Rada SAS tímto vyzývá všechny lékařky a lékaře – AS, aby nepodepisovali/y úhradové dodatky od ZP, pokud budou mít text kopírující úhradovou vyhlášku MZ (428/13 Sb.)

Podrobnosti výzvy jsou uvedeny v příloze. Zároveň žádáme: šiřte tuto informaci směrem ke všem dalším ambulantním specialistům, na něž máte kontakt. Považujeme za jisté, že to pomůže v prosazení oprávněných požadavků nás všech
VÍCE >
17.12.2013

Zápis z jednání Rady SAS 12.12.2013

včetně připomínek Rady SAS k návrhu na změnu seznamu výkonů a výsledku jednání s VZP o tzv. pozitivním lékovém seznamu, které proběhlo 11.12.2013
VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.