Novinky

01.12.2011

Malá"novela zákona 95/2004 Sb., důležité pro získávání potvrzení o specializační způsobilosti

Vážení, Ti z Vás, kteří provozujete svou soukromou praxi v oborech, které dříve bývaly nadstavbové na pediatrii nebo internu na základě atestace z pediatrie či interny a licence ČLK vydané před 17.4.2004, dostáváte na základě novely zákona 95/2004 sb. (konkrétně článku II, odstavce 6. - na 6. straně v příloze) konečně možnost získat pro tento obor od MZ potvrzení o specializační způsobilosti. Zákon je již účinný, takže žádat můžete třeba ihned.
VÍCE >
01.12.2011

Otevřený dopis senátorkám a senátorům Parlamentu ČR

žádost o podání ústavní stížnosti proti "přeregistraci"
VÍCE >
23.11.2011
13.10.2011

Usnesení sjezdu Sdružení ambulatních specialistů ČR, o.s.

21.10.2011 proběhl v Kongresovém centru hotelu Floret v Průhonicích u Prahy sjezd SAS ČR. Zde je k dispozici jeho usnesení.
VÍCE >
25.09.2011

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

obnovujeme činnost Krizového štábu
VÍCE >
01.09.2011

Jednání o úhradách na rok 2012 v segmentu ambulantních specialistů skončila již 7. rok nedohodnou

O našich příjmech v příštím roce bude tedy opět rozhodovat MZ. V přílohách Vám dáváme k disposizi závěrečný protokol i všechny návrhy, o nichž bylo hlasováno. Jak můžete sami posoudit, všechny zdravotní pojišťovny nám navrhly zcela nepřijatelné podmínky, z nichž nechtěly nijak ustoupit. VZP 95% úhrad roku 2010 s možným dalším krácením dle jejich ZPP, Svaz ZP také úhrady nižší, než jsou v roce 2011 (změna úhradového vzorce, nižší degrese, nižší "malý" počet pojištěnců atd.). Svaz ZP navíc navrhl , aby byla úhrada námi indukovaných komplementárních vyšetření námi také přímo hrazena, jenže bez přiměřeného finančního navýšení našich úhrad od ZP. V současné době pracujeme na podrobné analýze této myšlenky. V krátké době Vám ji dáme k dispozici zde na webu. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >
29.08.2011

Novela vyhlášky o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnictkých zařízení

Upozorňujeme, že dne 31.8.2011 vchází v platnost vyhláška MZ 234/2011 Sb., která je novelou vyhlášky 221/2010 Sb., o které jsme Vás informovali na našem webu v článku ze dne 26.7.2010 (tam také naleznete potřebné odkazy). Nemění se nic jiného, než to, že zdravotnická zařízení, která zahájila provoz před 1.9.2010, musí této vyhlášce vyhovět nikoli k 1.9.2011, jak bylo stanoveno původně, ale až k 1.1.2013.
VÍCE >
22.06.2011

Rada SAS nedoporučuje ambulantním specialistům účast v projektu MAX

Kolegyně a kolegové, nevydávejte prakticky zadarmo citlivá data o svých pacientech, nedávejte vlastně své konkurenci práva, aby o Vás získala kompletní informace u VZP a to bez záruky skutečného prospěchu pro Vás nebo pro Vaše pacienty s možností je pak komukoli předat bez toho, že byste to Vy sami mohli ovlivnit, nenechávejte se isolovat od svých pacientů. Kompletní rozbor systému i celé doporučení je v příloze
VÍCE >
19.06.2011

Portál ASAC opět funkční

Dovolujeme si poděkovat těm z Vás, kteří nás upozornili na omezenou funkčnost Portálu ASAC. K dnešnímu dni je tento portál opět plně funkční a to včetně dotazníku. Vyzýváme tedy ty z Vás, kteří chtějí tuto certifikaci získat, aby neváhali a příslušný doztazník vyplnili. Více na www.asac.cz
VÍCE >

celkem 367 záznamů na 25 stránkách.