Stanovisko Koalice soukromých lékařů k záměru zavést v ČR povinnou e.preskripci

Kompletní text stanoviska: /files/files_editor_uploads/stanovisko_ksl_k_ereceptu_def.pdf