Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 25.1.2017)

Text vzorových smluv a eventuelních i doprovodných dohod najdete na tomto webu pod daty:

 

1) VZP - Vzorový text najdete zde na webu pod datem 2.11.2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také  text, který obsahuje změny proti dohodnutému. V případě, že takovéto změny najdete, návrh odmítněte a žádejte dohodnutou verzi. Od vedení VZP máme písemný příslib, že Vám bude vyhověno. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

V příloze Vám dáváme na vědomí ještě dopis ředitelky odboru smluvní politiky ze dne 19.5.2015. Reagovala na naši námitku, že VZP t.č. nabízí svou smlouvu prakticky jen v elektronické podobě: 

/files/files_editor_uploads/judrhavlasova_dopis_20052015.pdf

Dne 24.7.2015 jsme se ve stejné věci obrátili na generálního ředitele VZP, neboť jsme začali registrovat velké množství Vašich stížností právě na způsob, jakým VZP smlouvy nabízí. Jemu zaslaný dopis je součástí zápisu z jednání Rady SAS 23.7.2015.

 

2) VoZP - Vzorový text včetně všech doprovodných dohod (doporučujeme Vám si je - zejména tu z 24.1.2017 - také přečíst) jsou pod datem 1.7.2015.

Naše doporučení podepsat tuto smlouvu platí. Podrobné informace najdete také pod datek 1.7.2015.

 

3) ČPZP - Texty spolu s upřesňujícími informacemi jsou   pod datem 2.11.2014. Stanovisko Rady SAS k doporučení MUDr. Kubka tuto smlouvu nepodepsat  najdete pod datem 10.3.2015. Náš názor: Je-li Váš text shodný s jedním z námi schválených, není třeba se jej nijak obávat, můžete smlouvu podepsat.

 

4) OZP - Vzorový text, který je dle našich informací schválen i vedením ČLK, najdete pod datem 27.5.2015. Podle příslibu OZP je již smlouva distribuována. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

Cave: Viz informace o odstavci 2) v článku XII. u vzorového textu smlouvy.

 

Řada z Vás nám napsala, že jste zatím návrh smlouvy nedostali a máte problém s komunikací s OZP.

Obrátili jsme se tedy na MUDr. Plškovou, zdravotní ředitelku OZP, která nám dala k dispozici kontakty na přímo smlouvami pověřené pracovníky, na něž se máte v případě problému obracet.

Čechy: pan Petr Porebski, tel.: 261105276, e.mail: petr.porebski@ozp.cz.

Morava: ing. Martina Škavraňoková, tel.: 596603156, e.mail: martina.skavranokova@ozp.cz

V případě, že byste přesto měli s navázáním smlouvy problém, pište na  sasp@sasp.cz

 

5) ZPŠ - Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem13.1.2015. Zde najdete i dodatek, který vznikl na základě dohody s námi a také faktu, že ZPŠ provedla potřebné změny v systému překlopení přílohy č. 2 do elektronické podoby. I tento doporučujeme akceptovat. Zároveň máme za to, že se nemusíte obávat, pokud jste tak již neučinili, svou přílohu č. 2 přřeklopit do elektronické podoby 

Pokud dostanete text totožné se vzorovými, můžete jej bez obav podepsat.

 

6) ZPMV - Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem 8.4.2015. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

Registrovali jsme, že se na stránkách ČLK objevilo, že ČLK podpis smlouvy se ZPMV nedoporučuje. Kritizuje poslední větu odst. 2) článku VIII. Tato věta je identická se stejnou větou ve vzorové smlouvě VZP, kterou -pro změnu - ČLK doporučuje k podpisu. Máme za to, že není ničím nebezpečná a trváme na doporučení podpisu u obou zmíněných pojišťoven, t.j. VZP i ZPMV. 

Pozorní čtenáři mezi Vámi nás upozornili, že dostávají od ZPMV smlouvy, v nichž se - na rozdíl od vzorového textu na našem webu - nevyplňuje umístění ambulance. V daném místě je jen odkaz na přílohu č. 2. Byli jsme písemně ujištěni vedením ZPMV, že cílem je zjednodušit administraci v případě stěhování ambulance (takto se nemusí znovu podepisovat celá smlouva, jen se změní příslušná položka v příloze č. 2) a vstřícnost vůči poskytovatelům s více ambulancemi, kteří by se do původního jednoho řádku nemohli vejít.  

 

7) RBP - všichni poskytovatelé mají smlouvu na dobu neurčitou již od roku 2008, t.j. tato stále platí.