Novinky

13.04.2014

Informace pro internisty k nasmlouvání kódů 11024 a 11025 s VZP

Dle našich informací proběhlo již 17.3.2014 jednání vedení VZP a Internistické společnosti, které prolomilo možnost nasmlouvání těchto kódů, přičemž bylo stanoveno, že nebudou jiné limity pro jejich vykazování, než jsou ty uvedené v Seznamu výkonů. Doporučujeme tedy všem internistům si tyto výkony s VZP urychleně nasmlouvat a začít vykazovat. Pokud by se v tom objevil jakýkoli problém, dejte nám vědět, jsme připraveni Vám pomoci. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda. VÍCE >
13.04.2014

Zápis z jednání Rady SAS

včetně jejího stanoviska ke zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami VÍCE >
10.04.2014

Informace všem AS, jak získat referenční hodnoty z roku 2012 jako podklad pro výpočet úhrad roku 2014 od VZP

Z ústředí VZP jsem získali informaci, že referenční hodnoty k regulacím (léky, zdrav. prostředky, ZÚM, ZÚLP a indukovaná péče) byly rozeslány všem AS již před dvěma týdny. Pokud tedy kdokoli z Vás tato čísla od VZP do dneška neobdržel, nejspíš jde o omyl. V takovém případě kontaktujte svou regionální pobočku. Referenční hodnoty k výkonům (body a počty URČ) mají regionální pobočky také již k dispozici. Poskytnou je každému zájemci, který si o ně elektronickou cestou požádá, tj. buď přes Portál VZP, nebo zasláním dotazu na příslušný zde uvedený e.mail: Praha: daniela.vlckova@vzp.cz, Plzeň: pavel.ambroz@vzp.cz, Ústí n. Labem: miroslava.pavlickova@vzp.cz, Hr. Králové: renata.balcarova@vzp.cz, Brno: jitka.bacikova@vzp.cz, Ostrava: pavel.frantal@vzp.cz nebo martina.zemanova@vzp.cz. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.

VÍCE >
24.03.2014

Jak dosáhnout navýšení hodnoty bodu v roce 2014 o 2 haléře u VoZP?

Čtěte v příloze poučení od MUDr. Tuky, zdravotního ředitele VoZP, kterého jsme se zeptali za Vás. Informacemi od něj doplňujeme ty, které si můžete přečíst článku na našem webu, jenž je věnován úhradám na rok 2014 a jednotlivým dodatkům od ZP
VÍCE >
19.03.2014

Bulletin SAS březen 2014

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání našeho bulletinu. Jeho většina je věnována tomu, co se nám podařilo pro letošní rok vyjednat pro Vás všechny v úhradách od jednotlivých zdravotních pojišťoven.

VÍCE >
11.03.2014
09.03.2014
02.02.2014

Informace ambulantním specialistům k úhradovým dodatkům od zdravotních pojišťoven na rok 2014

Jsou-li ve znění, které najdete na našem webu, je možné je podepsat
VÍCE >
30.01.2014

Vzhledem k Vaši četným dotazům Vám v příloze dáváme na vědomí, jak fakturovat ZP za leden 2014, t.j. v době, kdy ještě nemáte jednotlivé úhradové dodatky

z přílohy je jistě patrné, že po jednání s námi žádná ZP letos nenabízí dodatek ve znění úhradové vyhlášky. Všechny návrhy dodatků jsou lepší než vyhláška MZ. Blíže viz příloha i příslušný jiný článek (Úhradová vyhláška….) na našem webu, který průběžně aktualizujeme
VÍCE >
28.01.2014

Způsob úhrady výkonů interny v roce 2013 od VZP, který zabrání nežádoucímu poklesu úhrad poskytovatelům tohoto oboru.

Dne 27.1.2014 bylo završeno naše skoro roční (od jednání na MZ 27.2.2013 – zápis z něj je na našem, webu pod datem 10.4.2013) úsilí o pomoc interně u VZP. Tento den schválila správní rada VZP způsob, podle jakého budou poskytovatelé odb. 101 hrazeni. Jejich konečná úhrada bude dána násobkem počtu unikátních pojištěnců v roce 2013, průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2011 a koeficientu 0,98. Konečná podoba dohody vznikla s podporou ČLK, za což děkujeme. Nám se na poslední chvíli podařilo dojednat navýšení limitu, podle něhož se tento systém pomoci bude týkat poskytovatelů, kteří mají u VZP roční obrat do 3 mil. Kč ročně (nikoli 2 mil. Kč jak dohodla ČLK). Správní Radě i ostatnímu vedení VZP i touto cestou děkujeme za vstřícnost. O výsledcích jednání s dalšími ZP Vás budeme průběžně informovat.
VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.