Novinky

24.09.2014

Bulletin září 2014

V příloze čtěte další vydání bulletinu, v němž najdete i vysvětlení, proč jsme Vám letos poslali ne jednu, ale dvě pozvánky na sjezd SAS.

Mimo bulletin chceme ještě doplnit, že od vedení VZP máme k dnešnímu dni již slib, že nové smlouvy na dobu neurčitou s výpovědí za jen definovaných podmínek budou distribuovány na konci března 2015 a že Správní Rada VZP 22.9.2014 schválila prolongaci pomoci internistům v roce 2014 stejným režimem, jaký byl v roce 2013.

VÍCE >
23.09.2014

Hodnota bodu u pojišťovny 201 pro rok 2014 - upozornění:

Podle úhradového dodatku pro rok 2014 s VoZP může ZZ získat navýšení hodnoty bodu v závěrečném vyúčtování roku 2014, pokud předloží dokldady  o získání 16 kreditů v odbornosti pracoviště a doloží toto fotokopií potvrzení (Pozor- nikoli Diplomu celoživotního vzdělávání) a při uzavření přílohy č.2 ke Smlouvě pro všechny odbornosti poskytovatele elektronicky přes Portál ZP. Obě podmínky jsou časovány do termínu 30.11.2014 a obě znamenají 1 haléř v hodnotě bodu navíc.

Doporučujeme- neváhejte, proveďte. Uvědomte si - dnes to připravíte a vyděláte, zítra to budete muset udělat stejně, ale zdarma  - v souvislosti s novými smlouvami všech pojišťoven. Nevyhnete se tomu.

VÍCE >
03.09.2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu Lékárnické komory

dle něhož byl se lékárníci stali nositeli výkonů VÍCE >
03.09.2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k povinnosti

předepisovat léky pouze elektronicky VÍCE >
21.08.2014

V segmentu AS je pro rok 2015 definitivně nedohoda

Ve dnech 18. až 21.8.2014 jsme se na základě iniciativy ZP (zejména ing. Gajdáčka a ing. Kabátka) pokusili ještě na poslední chvíli vyjednat se všemi ZP dohodu pro naše úhrady v roce 2015. V příloze si můžete přečíst návrh, k němuž jsme po velmi složitých jednáních dospěli. V závěrečném hlasování 21.8.2014 se ale  nepodařilo získat potřebnou dvoutřetinovou většinu (PROTI hlasovali zástupci ČLK o.s., soukromí oftalmologové a diabetologové), takže dohoda "padla pod stůl". Lze odhadovat, že ta tři sdružení hlasovala tak, jak hlasovala, v naději, že nám MZ ve své úhradové vyhlášce direktivně stanoví příznivější podmínky, než jsou v textu v příloze. Za všechny AS doufám, že se nestane opak a že 21.8.2014 nedošlo jen k promarnění příležitosti mít, myslím,  docela slušnou dohodu. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko VÍCE >
03.08.2014

Výsledkem dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015

je, bohužel, opět nedohoda. Prokol i všechny hlasované návrhy si můžete přečíst na webu:

http://www.szpcr.cz/vysledky/as_prot.pdf

VÍCE >
17.06.2014

Vzor stížnosti k ÚOOÚ

Na základě již několika Vašich žádostí Vám v příloze dáváme k dispozici obecnou podobu stížnosti na postup VZP při zveřejňování našich smluv s ní včetně čísla našich kont. Zaregistrujete-li na jejím webu i jiné Vaše citlivé osobní údaje, jen tuto žádost příslušným způsobem doplňte
VÍCE >
21.05.2014

Bulletin SAS – květen 2014

tentokrát věnovaný hlavně vyúčtování roku 2013 včetně regulací a také doporučení nesouhlasit se zveřejňováním smluv se zdravotními pojišťovnami VÍCE >
19.05.2014

Zápis z jednání Rady SAS 15.5.2014

včetně shrnutí vyúčtování roku 2013 od všech ZP a trvajícího doporučení nesouhlasit se zveřejňováním smluv mezi AS a ZP VÍCE >
15.05.2014

Koalice soukromých lékařů i po jednání s ministrem zdravotnictví trvá na svém stanovisku

že zveřejňování smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami bez souhlasu OBOU smluvních stran by bylo v rozporu s platnými zákony v ČR VÍCE >

celkem 474 záznamů na 32 stránkách.