Novinky

03.09.2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu Lékárnické komory

dle něhož byl se lékárníci stali nositeli výkonů VÍCE >
03.09.2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k povinnosti

předepisovat léky pouze elektronicky VÍCE >
21.08.2014

V segmentu AS je pro rok 2015 definitivně nedohoda

Ve dnech 18. až 21.8.2014 jsme se na základě iniciativy ZP (zejména ing. Gajdáčka a ing. Kabátka) pokusili ještě na poslední chvíli vyjednat se všemi ZP dohodu pro naše úhrady v roce 2015. V příloze si můžete přečíst návrh, k němuž jsme po velmi složitých jednáních dospěli. V závěrečném hlasování 21.8.2014 se ale  nepodařilo získat potřebnou dvoutřetinovou většinu (PROTI hlasovali zástupci ČLK o.s., soukromí oftalmologové a diabetologové), takže dohoda "padla pod stůl". Lze odhadovat, že ta tři sdružení hlasovala tak, jak hlasovala, v naději, že nám MZ ve své úhradové vyhlášce direktivně stanoví příznivější podmínky, než jsou v textu v příloze. Za všechny AS doufám, že se nestane opak a že 21.8.2014 nedošlo jen k promarnění příležitosti mít, myslím,  docela slušnou dohodu. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko VÍCE >
03.08.2014

Výsledkem dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015

je, bohužel, opět nedohoda. Prokol i všechny hlasované návrhy si můžete přečíst na webu:

http://www.szpcr.cz/vysledky/as_prot.pdf

VÍCE >
17.06.2014

Vzor stížnosti k ÚOOÚ

Na základě již několika Vašich žádostí Vám v příloze dáváme k dispozici obecnou podobu stížnosti na postup VZP při zveřejňování našich smluv s ní včetně čísla našich kont. Zaregistrujete-li na jejím webu i jiné Vaše citlivé osobní údaje, jen tuto žádost příslušným způsobem doplňte
VÍCE >
21.05.2014

Bulletin SAS – květen 2014

tentokrát věnovaný hlavně vyúčtování roku 2013 včetně regulací a také doporučení nesouhlasit se zveřejňováním smluv se zdravotními pojišťovnami VÍCE >
19.05.2014

Zápis z jednání Rady SAS 15.5.2014

včetně shrnutí vyúčtování roku 2013 od všech ZP a trvajícího doporučení nesouhlasit se zveřejňováním smluv mezi AS a ZP VÍCE >
15.05.2014

Koalice soukromých lékařů i po jednání s ministrem zdravotnictví trvá na svém stanovisku

že zveřejňování smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami bez souhlasu OBOU smluvních stran by bylo v rozporu s platnými zákony v ČR VÍCE >
13.05.2014

Oznámení ZPMV

že nebude ani za rok 2013 v segmentu AS uplatňovat žádné regulační srážky za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.