Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017

Kompletní text je zde: /files/files_editor_uploads/rada_sas_0604_2017.pdf