Novinky

26.09.2013

Pozvánka na sjezd SASu 8.11.2013 s dalším vydáním našeho bulletinu.

Předseda i Rada SAS svolávají tímto sjezd Sdružení ambulantních specialistů. Kompletní pozvánku včetně návratky najdete v přílohách. Zároveň přikládáme další vydání bulletinu. Všechny přílohy dostanou všichni členové SAS i analogovou poštou. I letos musíme na sjezdu probrat řadu klíčových témat (úhrady, smlouvy, pozitivní listy atd.). Přijeďte nám pomoci přesvědčit ředitele ZP i představitele státu o tom, kudy je správná cesta k rozvoji kvalitní zdravotní péče v ČR. 
VÍCE >
18.09.2013

Dopisy VZP upozorňující na přefakturaci (přezálohování) v roce 2013.

V minulých dnech část z nás dostala dopis, který je zde v příloze. Na tomto místě chceme upozornit, že jsme hned 17.9.2013 byli ujištěni generálním ředitelem VZP, ing. Kabátkem, že dopis jen „strojový“, určený všem segmentům (tj. nevystihuje specifika jednotlivých oborů), že nejde o projev upuštění od slibů daných nám na jednání 27.2.2013. Společně s ním tedy doporučujeme všem ZZ oborů, která byla postižena změnou seznamu výkonů od začátku letošního roku (zejména internistům), aby dopis ignorovala a vyčkala realizaci technického řešení dohody z 27.2.2013, na níž pracujeme. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko
VÍCE >
09.09.2013

Zápis z jednání Rady SAS 5.9.2013,

jehož součástmi jsou i naše požadavky na „pozitivní“ seznamy léků (budou poslány všem ZP a na MZ) a na úhrady v roce 2014 (budou poslány všem ZP). Najdete zde také naše stanoviska k požadavku ZPMV týkajícího se kódů 21510 a 21520 (bude posláno ZPMV), problému psychiatrů s předpisem Amisulpridu (bude posláno SÚKLu) a k požadavku zavést povinně e.neschopenky (bude posláno na MZ a MPSV). Zápis obsahuje i doporučení, jak postupovat, pokud Vám ZPMV bude chtít strhnout peníze jen proto, že Váš doklad obsahoval mimo jiné Dg.Z100 nebo Z021
VÍCE >
08.09.2013

Jak si poradit s tabulkou referenčních hodnot pro úhrady za rok 2013 od VZP? Čtěte v příloze.

Pokud jste si u VZP a ZPMV zatím o tyto referenční hodnoty nepožádali, doporučujeme Vám to udělat co nejdříve. Znát je včas považujeme za nezbytnou podmínku toho, abyste mohli byť jen odhadovat včas své letošní tržby
VÍCE >
19.08.2013

DRG – co by o něm měl vědět snad každý z nás, ačkoli nepracujeme v nemocnici?

Jsme si vědomi, že se nás tento klasifikační a už i úhradový systém (alespoň zatím) netýká, nicméně považujeme za vhodné Vám dát vědět, o co jde a také to, že vývoj kolem DRG sledujeme a že na něj máme také svůj vlastní názor
VÍCE >
29.07.2013

Doporučení Rady SAS k povinným hlášením

Rada SAS registrovala, že ÚZIS v minulých dnech distribuoval dopis ing. Noska, náměstka ministra zdravotnictví, v němž jsme byli upozorněni na povinnost, která nám plyne ze zákona o zdravotních službách, t.j. pravidelně odesílat různá hlášení. Rada SAS upozorňuje, že registrovat se k této povinnosti stačí až před koncem letošního roku. Zároveň Rada SAS doporučuje všechna příslušná povinná hlášení odesílat na zákonem určená místa „analogově“, tj. klasickou poštou. Rada SAS.
VÍCE >
24.07.2013

Výsledkem jednání dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014 v segmentu ambulantní specialisované péče je, bohužel, NEDOHODA.

Jak ale lze číst v příloze, nabídky ze strany ZP byly opravdu nepřijatelné. Několik hodin jsme se snažili v rámci maximální možné vstřícnosti zástupce ZP přesvědčit o nezbytnosti zreálnit jejich návrhy, bohužel bez úspěchu. O našich úhradách v roce 2014 bude tedy rozhodovat MZ
VÍCE >
19.07.2013
21.06.2013

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k vyhlášce MZ 79/2013 Sb

kterým se přihlásila k našemu stanovisku k tomuto dokumentu, které máte k dispozici zde na webu pod datem 18.4.2013
 
VÍCE >
12.05.2013

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2013

včetně stanoviska k návrhu, dle něhož by praktičtí lékaři měli právo provádět holterovskou monitoraci TK a doplňující analýzy k vyhlášce MZ 79/2013 Sb
VÍCE >
19.04.2013

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k záměru zavést jako povinné tzv. pozitivní lékové listy

V příloze čtěte náš názor na pozměňovací návrh poslanců Šťastného a Skalického - parlamentnímu tisku 761
VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.