Novinky

10.04.2013

Úhradová vyhláška pro rok 2013 (stav k 10.4.2.2013)

Čtěte v příloze - pokud možno - až do konce. V příloze Vám dáváme k dispozici popis základních parametrů úhradové vyhlášky i podrobnější informaci. Zároveň přidáváme doporučení k návrhům již všech úhradových dodatků ZP. Proti minulé verzi přidáváme další informace týkající se přepočtu referenčních údajů a výsledků našeho jednání se ZP 27.2.2013 (přesné znění zápisu a již výsledky dalších jednání s VZP). Všechno, co nebylo v minulé aktualizaci tohoto článku, je pro lepší orientace červeně. Jakmile budeme mít další informace, ihned je budeme doplňovat.  /li>

 

 

VÍCE >
08.04.2013

Zápis z jednání Rady SAS 4.4.2013

včetně odmítnutí dezinformací v zápise posledního jednání představenstva ČLK a příloh:
1) Návrh na první jednání segmentu AS v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad,
2) Připomínky k návrhu změn zákona o zdravotních službách,
3) Náměty pro Analytickou komisi.
VÍCE >
07.04.2013

Pravidla nasmlouvávání kódu 09555 u VZP

Na základě našich jednání s ing. Kabátkem, generálním ředitelem VZP, vydalo v tomto týdnu vedení VZP příkaz všem svým pobočkám, že se nemají bránit ZZ, která se starají o děti do 6 let, v nasmlouvání kódu 09555. Požádalo-li ZZ o tento kód během ledna 2013, stane se součástí jeho smlouvy s VZP od začátku roku 2013. Pokud požádalo nebo požádá později, bude mu do smlouvy dán od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost doručena VZP. Rada SAS vyzývá všechna dotčená ZZ, aby jí dala vědět, pokud by měla v tomto se svou pobočkou VZP jakýkoli problém. Zároveň upozorňuje, že je třeba si toto ohlídat i ve vyúčtováních jednotlivých měsíců.
VÍCE >
03.04.2013

Regulace ZP 111 a 211 za rok 2012

Po informaci z minulého týdne, dle níž nebude VZP za rok 2012 uplatňovat regulační srážky za předpis léků a zdravotnických prostředků, jsme nyní dostali dopis od ZPMV. Tato ZP nebude v segmentu AS za rok 2012 uplatňovat regulace žádné, tj. nejen za léky a zdravotnické prostředky, ale ani za ZÚM, ZÚLP a indukovanou péči. Od ostatních ZP zatím žádné oznámení v podobném duchu nemáme. Rada SAS.
 
VÍCE >
02.04.2013

Stanovisko Rady SAS k úhradové vyhlášce MZ ČR na rok 2013

která zapříčiní místy až kritické zhoršení finančních podmínek ambulantní specialisované péče. Pokud se tato vyhláška nezmění, bude jejím jednoznačným přímým důsledkem omezení dostupnosti i kvality péče o nemocné občany ČR
VÍCE >
20.03.2013

Stav ASACu

Systému uznávání kvality specializované ambulantní péče a projektu tzv. „virtuální polikliniky“
VÍCE >
11.03.2013

Upozornění k potížím s vykazováním bývalých Q kódů

Většina z nás již ví a kóduje bývalé Q kody podle nového sazebníku současně s klinickým vyšetřením. V posledních dnech jsme dostali informaci, že ve výpočetních systémech některých pojišťoven zůstal ještě kontrolní mechanizmus, který toto spojení bývalých Q kodů a klinických vyšetření v jednom dni odmítal. Proto doporučujeme, abyste si pečlivě kontrolovali v lednové dávce případné odmítnuté výkony. V případě, že půjde o bývalé Q kódy, doporučujeme upozornit pojišťovnu tak, aby tyto výkony v dávkách zůstaly a byly řádně uhrazeny. Rada SAS
VÍCE >
03.02.2013

Výsledek ankety týkající se úhradové vyhlášky

Tímto velice děkujeme všem z Vás, kteří nám odpověděli na anketní otázky týkající se úhradové vyhlášky pro rok 2013. Výsledky máte k dispozici zde v příloze. Avizujeme, že v našich dalších krocích plánujeme plně akceptovat výsledky této ankety
VÍCE >
27.01.2013

Jak předepisovat léky bez rizika nebo s minimálním rizikem regulační srážky

V poslední době se na nás obrátila řada z Vás s žádostí o radu, jak předepisovat léky bez rizika nebo s minimálním rizikem regulační srážky. Naše doporučení nejen ve vztahu k pacientům, ale i k okolí čtěte v příloze
VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.