Novinky

03.01.2014

Rada SAS tímto vyzývá všechny lékařky a lékaře – AS, aby nepodepisovali/y úhradové dodatky od ZP, pokud budou mít text kopírující úhradovou vyhlášku MZ (428/13 Sb.)

Podrobnosti výzvy jsou uvedeny v příloze. Zároveň žádáme: šiřte tuto informaci směrem ke všem dalším ambulantním specialistům, na něž máte kontakt. Považujeme za jisté, že to pomůže v prosazení oprávněných požadavků nás všech
VÍCE >
17.12.2013

Zápis z jednání Rady SAS 12.12.2013

včetně připomínek Rady SAS k návrhu na změnu seznamu výkonů a výsledku jednání s VZP o tzv. pozitivním lékovém seznamu, které proběhlo 11.12.2013
VÍCE >
18.11.2013
01.11.2013
22.10.2013

Zápis z jednání s vedením VZP o smlouvách pro AS po roce 2015

V příloze čtěte kompletní text zápisu z jednání 26.9.2015. Vyplývá z něj, že VZP opravdu plánuje pro další období nabídnout i v segmentu AS smlouvy na dobu neurčitou (viz dohoda MUDr. Kubka s ing. Kabátkem z 23.9.2013). Našim cílem v jednáních je dosáhnout rovnosti našeho segmentu se segmentem PL, kde již smlouvy na dobu neurčitou naprostá většina ZZ má. Pokud bude VZP vyžadovat nějaké podmínky pro uzavření tohoto typu smlouvy, pak budeme trvat na tom, aby se nešlo nad rámec obecně platných právních předpisů
VÍCE >
14.10.2013

Zápis z jednání Rady SAS 10.10.2013

včetně připomínek Rady SAS k návrhu novely Seznamu výkonů
VÍCE >
02.10.2013

Zemřel předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

S hlubokým zármutkem Vám tímto oznamujeme, že 27.9.2013 prohrál svůj dlouhý a statečný boj s nemocí náš kolega a přítel, pan doktor Pavel Neugebauer. Poslední rozloučení s ním bude v sobotu 5.10.2013 ve 12.00 hod. ve velké obřadní síní krematoria v Praze-Strašnicích. Svou upřímnou soustrast všem jeho příbuzným i blízkým vyjadřujeme i touto cestou
VÍCE >
01.10.2013

Informace týkající se povinnosti zasílat od roku 2014 hlášení na ÚZIS elektronicky.

Jaká bude přesně situace a jaký přístup plánuje užít ÚZIS, čtěte zejména v příloze č. 2 
VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.