Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zavést pro soukromé lékaře povinnost stáží v nemocnicích

Kompletní text stanoviska: /files/files_editor_uploads/stanovisko_ksl_novela_95_2004_sb.pdf