ÚZIS - informace o sběru dat k datu 14.1.2016

Více informací nám zatím neposlali. Jakmile budou k dispozici, ihned je zde zveřejníme.