Nepodepisujte úhradové dodatky na rok 2018, pokud budou ve znění vyhlášky MZ

Kompletní znění výzvy je zde:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_vyzva_as_nepodepisovat_dodatky_dle_uhrvyhlmz_31102017.pdf