Protest Rady SAS proti návrhu úhradové vyhlášky na rok 2017

Zde máte k dispozici:

1. Dopis Rady SAS ministru zdravotnictví ČR:

/files/files_editor_uploads/sas_dopis_ministrovi_05102016.pdf

2. Kompletní soupis připomínek k vyhlášce, resp. důrazný protest proti ní:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_komplenti_pripominky_k_navrhu_uhradove_vyhlasky_2017_10102016.pdf

3. Dopis ing. Rögnerové, který obsahuje analýzu toho, proč není pravda, že návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 v současném znění pro nás znamená 2,3%ní navýšení proti roku 2016:

/files/files_editor_uploads/analyza_rozdilnosti_vypoctu_narustu_prijmu_sasvmz_08102016.pdf

4. Návrh úhradové vyhlášky na rok 2017 ze dne 4.10.2016:

/files/files_editor_uploads/navrh_uhradove_vyhlasky_2017_04102016.pdf