Novinky

13.02.2015

Úhradový dodatek VZP pro rok 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze Vám dáváme k dispozici  platné znění vzorového úhradového dodatku pro rok 2015 nabízeného AS ze strany VZP, které se nám podařilo dohodnout.

Ještě 9.2.2015 jsme registrovali, že VZP nejspíše nedala informaci o výsledku našeho jednání s ní ČLK. Komora pak měla na svém webu jen jednu z pracovních verzí textu, nikoli však konečnou.

Dnes, pokud víme,  je už toto napraveno. Vnímáme to pozitivně, neboť považujeme za potřebné, aby nikdo nebyl dezorientován tím, že na různých místech najde různé podoby návrhů dodatků.

Upozorňujeme, že některé pobočky VZP  bez vědomí centra některé dodatky textově pozměnily. Protestovali jsme u vedení VZP a máme následující příslib: Pokud ve svém dodatku najdete něco, co Vám nevyhovuje a není to v dohodnutém vzoru, pobočka VZP Vám dodatek obratem vymění za vzorový.

VÍCE >
10.02.2015

Co dělat s úhradovými dodatky od ZP pro rok 2015

Dne 23.12.2014 vyšla vyhláška MZ 324/2014 Sb. neboli úhradová vyhláška pro rok 2015. Ti z Vás, kteří by si chtěli prostudovat její plné znění, mají v příloze k dispozici  odkaz na ni. Heslem disponující členové SAS si mohou prostudovat její rozbor a zároveň se seznámit  s charakteristikami dodatků od jednotlivých ZP. 

Již máme vyjednané texty se všemi  ZP.  Jejich plná znění najdete na tomto webu pod daty: 111 pod 13.2.2015, 201 pod 12.12.2014, 205 pod 4.2.2015,  207 pod 28.1.2015,  209 pod 20.1.2015, 211 pod 19.1.2015 a 213 pod 4.2.2015.

Stejně jako dříve, jsou všechny rozdíly proti předchozí verzi našeho doporučení (z 4.2.2015) psány červeně. Jde již jen o upřesnění výpočtu u ZPMV.

 

 

VÍCE >
08.02.2015

Výsledky jednání SASu o úhradách AS na rok 2015

V příloze Vám dáváme k dispozici podrobnou informaci o výsledcích jednání zástupců SAS o úhradách AS na rok 2015 v chronologickém řazení podle toho, jak dohody  vznikaly.

VÍCE >
02.02.2015

Žádost příslušné pracovní skupině při MZ pro změny Seznamu výkonů

V příloze Vám dáváme na vědomí žádost, kterou jsme dnes poslali příslušné pracovní skupině při MZ, jež projednává změny Seznamu výkonů (SZV). Chceme dosáhnout fixaci kódu 09543 s cenou minimálně 30,- Kč právě v SZV bez jakýchkoli limitů ve vykazování i proplácení. VÍCE >
26.01.2015

Zemřel doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

S hlubokou lítostí Vám tímto dáváme vědět, že 22. ledna 2015 zemřel kolega, přítel, výborný urolog, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Ti z Vás, kteří ho znali, dají jistě za pravdu slovům,  že byl  férový chlap, parťák, ale i ideový vůdce, který dokázal proargumentovat velkou spoustu věcí a že je velká škoda, že již není mezi námi.

 

 

VÍCE >
16.01.2015

Změny ve vykazování pro ÚZIS v roce 2015.

Na základě Vašich četných dotazů upřesňujeme, že v letošním roce po nás bude ÚZIS chtít podstatně méně údajů, než chtěl dosud a navíc je povinnost odeslat naše data posunuta. Nejzazší její  termín je 1.5.2015. Před odesláním je třeba se registrovat do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NR PZS), což je  možné elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) nebo klasickou poštou s užitím notářsky ověřeného podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. V příloze máte k disposici dopis ředitele, který nás o nových podmínkách informoval a také návod, jak se registrovat do NR PZS získaný z brněnské pobočky ÚZIS

VÍCE >
13.01.2015

Vzorový text smlouvy se Zaměstnaneckou pojišťovnou ŠKODA

V příloze Vám dáváme k dispozici text vzorové smlouvy domluvený s vedením  ZPŠ pro období po roce 2015 k možnosti srovnat si jej s návrhem, který dostanete Vy sami. Zároveň zde máte k dispozici dohodu, kterou je podmíněn náš souhlas s touto smlouvou. VÍCE >
07.01.2015

Bulletin leden 2015

tentokrát věnovaný hlavně úhradám, smlouvám, ale také hodnocení kvality. VÍCE >

celkem 473 záznamů na 32 stránkách.