Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017

Vážený pane předsedo,

z pověření Ing. Jiřího Mrázka, MBA, ředitele OÚZP VZP ČR, si Vás dovoluji informovat, že jsme zahájili rozesílání 2. kola vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2017 smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Jde o vyúčtování po BU 03/2018, které obsahuje domluvené navýšení úhrady dle dohody mezi VZP ČR a ČLK pro rok 2017.

Poskytovatelé, kteří využívají ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point naleznou své vyúčtování standardně ve schránce na VZP Point.

Bližší informace o této skutečnosti byly zveřejněny v aktualitách na internetových stránkách VZP ČR pod tímto odkazem https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nove-funkcionality-vzp-pointu.

Závěrem bych Vás požádala o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

S pozdravem

MUDr. Ludmila Macháčková

Vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR