Novinky

15.07.2015

NEDOHODA, resp. jen parciální dohoda hemodialýzy

jako výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016.

V příloze čtěte více...

VÍCE >
01.07.2015

Vzorový text smlouvy s Vojenskou ZP včetně průvodní dohody

Zde Vám dáváme k dispozici vzorový text smlouvy i doprovodných dohod s Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

 

VÍCE >
18.06.2015

Bulletin červen 2015

Věnujte, prosíme, pozornost dalšímu vydání bulletinu. Najdete v něm informace o smlouvách, úhradách i rady, jak se chovat při revizích ze strany ZP. A nejen to... VÍCE >
14.06.2015

Zápis z jednání Rady SAS 11.6.2015

včetně návrhu pro další jednání DŘ o hodnotě bodu výši úhrad na rok 2016 v segmentu ambulantních specialistů  a našich připomínek k návrhu na změnu zákona 96/2004 Sb. Obsahem zápisu je i stanovisko Rady SAS k nepravdám v posledním (6/2015) vydání časopisu ČLK a k existenci vyhlášky o personálním obsazení zdravotnických zařízení. VÍCE >
01.06.2015

Informace k bonifikacím za překlopení přílohy č. 2 do el. podoby od VoZP za roky 2014 a 2015

Na základě Vašich četných dotazů  jsme dne 1.6.2015 jednali s vedením VoZP o systému bonifikací za překlopení přílohy č. 2 do elektronické podoby na Portálu ZP za roky 2014 (0,01 Kč k hodnotě bodu)  a 2015 (1.000,- Kč).

S potěšením  Vám v příloze dáváme na vědomí výsledek tohoto jednání.

VÍCE >
27.05.2015

Vzorová smlouva s OZP dohodnutá pro období od roku 2016

V příloze Vám dáváme k dispozici text vzorové smlouvy domluvený s vedením  OZP pro období po roce 2015 k možnosti srovnat si jej s návrhem, který dostanete Vy sami. Text je schválen i vedením ČLK.

Bohužel jsme registrovali, že některé pobočky OZP distribuují text smlouvy, který není v plném souladu s námi i ČLK dohodnutou verzí. Jde o odstavec 2) článku XII., kde na konci prvního řádku je formulace "...smlouva může být zveřejněna i na základě zákonem uložené povinnosti". V  domluvené verzi je ta věta bez spojky "i", t.j. vzorový text připouští, že pokud bude  povinnost ze zákona smlouvy zveřejnit, přizpůsobíme se tomu, nikoli ale v jiných situacích, což je tím "i" jasně předjímáno.

Dne 23.6.2015 jsme požádali vedení OZP o nápravu, což nám bylo hned 24.6.2015 slíbeno. Ti z Vás, kteří mají text doručený datovou schránkou, dostanou automaticky "opravenou" verzi v nejbližších dnech, poštou by měly přijít již správné texty.

I zde platí doporučení: Čtěte, kontrolujte, podepište jen text stejný se vzorovým.

 

VÍCE >
17.05.2015

Zápis s jednání Rady SAS 14.5.2015

v němž mimo jiné najdete stanovisko Rady SAS k vyúčtování VoZP za rok 2014 a také ke stavu jednání o nové smlouvě s touto ZP (se všemi ostatními jsme již domluveni). Rada SAS je značně znepokojena přístupem pojišťovny 201 k těmto dvěma otázkám. Zápis obsahuje i názor Rady SAS na návrh novely zákona o zbraních a střelivu VÍCE >
30.04.2015

ZPMV nebude za rok 2014 uplatňovat regulační omezení za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče.

v příloze Vám dáváme k dispozici  plné znění dopisu ze dne 30.4.2015 od vedení ZPMV, který nám k tomu  přišel.

VÍCE >
12.04.2015

Zápis z jednání Rady SAS dne 9.4.2015

Mimo jiné jsme se věnovali smlouvám se ZP na dobu od roku 2016 (zbývá dosáhnout dohody s již poslední ZP, a to 201) a také doporučení internistům, kterým se letos vrátila bodová hodnota jejich klinických vyšetření na úroveň před rokem 2013. Někteří z nich mají příliš nízké zálohové platby. VÍCE >
08.04.2015

Vzorová smlouva pro AS se ZPMV na období po roce 2015

S radostí oznamujeme, že se nám podařilo úspěšně dokončit jednání o vzorové smlouvě po roce 2015 i se ZPMV. V příloze máte k dispozici její text a s ní související dohodu mezi SASem a ZPMV, která se týká jak jí, tak i přílohy č. 2. Pokud text, který dostanete Vy od Vaší pobočky poj. 211, bude totožný s tím, který je zde, můžete jej bez obav podepsat. Vše další je pak obsahem dohody. VÍCE >
31.03.2015

Bulletin březen 2015

Tentokrát je zaměřený zejména na informace o smlouvách po roce 2015, doplňujeme instrukce i k  úhradám s důrazem na vyjmenování aktivních kroků, které je třeba udělat, pokud chcete využít všechna zvýhodnění, která jsme pro Vás vyjednali u jednotlivých pojišťoven. VÍCE >
10.03.2015

Stanovisko Rady SAS k mailu MUDr. Kubka,

který byl nevyžádaně šířen 3.3.2015 a v němž doporučoval nepodepisovat novou smlouvu s ČPZP VÍCE >
08.03.2015

Zápis z jednání Rady SAS 5.3.2015

včetně informací o stavu projednávání návrhu smluv na období po roce 2015 VÍCE >
04.03.2015

OZP (poj. 207) nebude za rok 2014 uplatňovat regulační srážky za předpis léků a indukované péče.

Právě jsme dostali zprávu, že tato ZP na základě toho, že se v nákladech na léky a indukovanou péči  v roce 2014 vešla do svého zdravotně-pojistného plánu, nebude v našem segmentu uplatňovat za rok 2014 regulační srážky za předpis léků, zdravotnických prostředků a indukované péče.

Po VZP, která již v prosinci oznámila, že nebude regulovat za předpis léků, je to tedy druhá ZP s tímto pozitivním přístupem. A ještě širším, než VZP.

VÍCE >

celkem 474 záznamů na 32 stránkách.