Způsob uplatnění regulačních srážek za rok 2017 u ZPMV

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vás informovala o postupu ZP MV ČR k uplatňování regulačních mechanismů za rok 2017.

S ohledem na skutečnost, že zdravotně pojistný plán roku 2017 byl překročen jak ve vlastním segmentu ambulantní specializované péče ( 101,8 %), tak v segmentu diagnostické péče (104,0 %), léků vydaných na recept (101,0 %) a zdravotnických prostředků vydaných na poukaz (100,3 %), je ZP MV ČR nucena přistoupit k uplatnění regulačních omezeních uvedených v dodatku ke smlouvě resp. vyhlášce MZ č. 348/2016 Sb. , tj. vyžádané péče v komplementárních (vyjmenovaných) odbornostech, preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a úhradě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu.

Na základě provedené analýzy výsledků těchto regulačních omezení bylo však ze strany ZP MV ČR rozhodnuto, že tyto budou uplatňovány pouze u těch poskytovatelů, jejichž vypočtená srážka pro dané regulační omezení překročí hranici 15 tis. Kč.

Vážený pane předsedo, věřím, že i přes celkový obsah mého sdělení oceníte navržený přístup ZP MV ČR, který významně sníží počet poskytovatelů dotčených regulačními mechanismy.

S pozdravem

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
ředitelka odboru zdravotnického
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky