Zpravodaj SAS červen 2024 (s aktualizovanou informací k 12.6.2024)

Kompletní znění zpravodaje: /files/files_editor_uploads/zpravodaj_cerven_2024.pdf

 

Informace k vyúčtováním od ZP z 12.6.2024:

Několik z Vás si nám na přelomu května a června postěžovalo, že stále ještě nemáte konečné vyúčtování od VZP, VoZP a OZP.

Vstoupili jsme tedy v jednání se všemi dotčenými ZP s těmito výstupy:

1) VZP stihla rozeslat výsledky 2. kola vyúčtování do konce května jen cca 48 % z nás. Na základě naší urgence byste ho měli mít ve VZP Pointu již všichni nejpozději k datu 5.6.2024.

2) VoZP rozeslala vyúčtování tak, že do našich datových schránek dorazilo do noci 31.5.2024. Pokud byste ho tam neměli a jste našimi členy, napište nám. Zaurgujeme to.

3) OZP má i letos technické problémy s rozesíláním vyúčtování. Podle údajů od jejich vedení by ale prodleva neměla být tak dlouhá, jako minulý rok. 3.6.2024 nám vedení OZP slíbilo, že bychom vyúčtování měli dostat do 10.6.2024. Po naší urgenci 11.6.2024 s tím, že se tak nestalo, nám bylo sděleno, že k 11.6.2024 dostala jejich vyúčtování jen cca polovina z nás, přičemž zbytek by měl být rozeslán do 13.6.2024.  Samozřejmě to hlídáme a případně plánujeme dále za Vás urgovat. Jsme si vědomi, že zejména s.r.o. s daňovým poradcem již nemají čas na něj čekat.