Radikální změna postoje ZPMV vůči tzv. refresh-kurzům. Výsledek jednání 24.4.2018

Zdravotní ředitelka slíbila nadále na refresh kurzech netrvat.

Pokud se na kteréhokoli poskytovatele AS obrátí některá pobočka ZPMV s tímto požadavkem, doporučujeme mu reagovat dopisem, v němž povinnost absolvování refresh kurzu odmítne s odkazem právě na výsledek dnešního jednání.

Pokud by kdokoli z Vás měl přesto v této věci s kteroukoli pobočkou ZPMV problém, napište nám o tom. Jsme připraveni Vám pomoci. 

 

Pro informaci zde necháváme přiložený dopis z února 2018, který ale již ve svém faktickém důsledku po dnešku neplatí:

/files/files_editor_uploads/zpmv_k_refresh_kurzum_01022018.pdf