Změny ve vykazování pro ÚZIS v roce 2015.

Dopis od doc. Duška si můžete přečíst zde: /files/files_editor_uploads/dopis_poskytovatelum_20141215.pdf

 

Návod k registraci do NR PZS:

Každé zdravotnické zařízení se musí registrovat k elektronickému předávání údajů do systému registrů rezortu zdravotnictví (výkazy se předávají na Centrálním úložišti výkazů CUV).

Registraci provádí KSRZIS – Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy.  

Vyplnění a odeslání žádosti o přístup do systémů registrů rezortu zdravotnictví,

žádost viz http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Odeslání žádosti 3 způsoby: elektronicky s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku na adresu ypri54b nebo po vytištění žádosti s notářsky ověřeným podpisem (ověření také na Czech POINTech) odeslat poštou na adresu KSRZIS, Budějovická 15/743, 140 00 Praha 4.  

Poté Vám na e-mail přijde oznámení s uživatelským jménem a www adresou (link), na kterou poklepáním dojde k aktivaci Vašeho přístupu do systému (na Centrální úložiště výkazů). Uživatelské jméno budete zadávat při přihlašování do systému, heslo si zvolíte sami při prvním přihlášení.

Pro elektronické odevzdání výkazů není třeba elektronický podpis.

Výkazy se předávají na:

http://eregpublic.ksrzis.cz/

„Přihlásit se“ vlevo nahoře, zadat

Uživatelské jméno:

Osobní heslo:

Odeslat

Na Váš mobil přijde SMS „Jednorázový kód“, opsat do příslušného okénka

Odeslat

Kliknete na panel „CUV“

Kliknete na panel „Výkazy“

Zvolíte „Zobrazit filtry“

Zadáte Vaše IČO

Ukáží se výkazy, které máte vyplnit.

Doufám, že Vám tento stručný popis pomůže.

Webový portál Centrální úložiště výkazů bude funkční od 1.3.2015, termín pro elektronické předání výkazů je do 1.5.2015.

S pozdravem

_______________________

MUDr. Jaroslava Pazourková

vedoucí regionálního pracoviště Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

telefon : 778529201

jaroslava.pazourkova@uzis.cz

www.uzis.cz