Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

13. 11. 2008 od 17.05 do 19.30 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

  1. informaci o tom, že nadále není jasné, jak bude MZ řešit úhrady na rok 2009. V pátek 14.11.2008 má být porada vedení MZ, takže lze předpokládat, že během příštího týdne bude situace již jasnější. Rada SAS je připravena prosazovat maximální meziroční navýšení úhrad.

 

  1. stav přípravy sjezdu SASu – program, složka delegáta, návrhy Rady k projednání.

 

  1. že na webových stránkách SASu je doporučení pro členy SASu, jak postupovat ve vztahu k webu www.znamylekar.cz.

 

 

Rada souhlasí:

 

1.      s tím, že zdravotnická zařízení v ČR jsou ve všech segmentech podfinancovaná, že příjem lékařů má být v řádově vyšší, nicméně nesouhlasí s cílením protestů ohlášených LOKem na leden 2009, neboť aktivity odborů mají být mířeny vůči přímému zaměstnavateli.

 

2.      s tím, že podle dostupných čísel došlo k reálnému poklesu příjmu zdravotnických zařízení v segmentu ambulantních specialistů jako celku mezi lety 2007 a 2008 o 10-12%. Rada SAS bude požadovat minimálně dorovnání tohoto úbytku.

 

 

Rada schvaluje:

 

na základě doporučení právníků koncept řešení, jak postupovat v případě, že budou praxe soukromých lékařů poškozeny faktickým naplněním volebních slibů ČSSD - zrušením vybírání poplatků pacientů v krajských zdravotnických zařízeních. Rada SAS dá na vědomí tento materiál všem členům SASu ihned poté, co takový případ nastane.

 

 

Příští jednání Rady SAS 22. 11. 2008 po ukončení sjezdu SAS ČR.

 

Zapsal Dr. Jojko